Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>


Strategie inwestycyjneRyzyko
Horyzont
Strategia: Portfel inwestycji: Ryzyko: Horyzont
inwestycyjny:
Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej EuropyOd 50% do 100% aktywów wchodzących w skład MASIW mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MASIW mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne oraz Jednostki Uczestnictwa, w tym w Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MASIW. podwyższone

min. 5 lat

Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej EuropyOd 30% do 70% aktywów wchodzących w skład MZSIW mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MZSIW mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne oraz Jednostki Uczestnictwa, w tym w Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MZSIW.średnie

min. 3 lata

Strategia Stabilnego Wzrostu Środkowej i Wschodniej EuropyOd 0% do 35% aktywów wchodzących w skład MSWSIW mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MSWSIW mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne oraz Jednostki Uczestnictwa, w tym w Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MSWSIW. średnie

min. 3 lata

Strategia Akcji SkoncentrowanychW skład MAS może wchodzić co najwyżej 36 różnych Instrumentów Finansowych. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład MAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład MAS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. wysokie

min. 5 lat

Strategia Akcji Spółek Stefy EuroOd 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MASSE mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20% aktywów wchodzących w skład MASSE mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne. Aktywa wchodzące w skład MASSE mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASSE mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych W skład SMZAS może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych. Od 30 do 70% aktywów wchodzących w skład SMZAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMZAS, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki.średnie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych W skład SMSWAS może wchodzić co najwyżej 45 różnych Instrumentów Finansowych. Od 0% do 40% SMSWAS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Jednostki Uczestnictwa mogą stanowić co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSWAS, przy czym mogą to być w szczególności Jednostki Uczestnictwa funduszy utworzonych lub zarządzanych przez inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Spółki.średnie

min. 3 lata

Strategia Akcyjna USA Od 50 do 100% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Akcje. Co najwyżej 20 % aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Prawa Pochodne. Środki niezainwestowane w aktywa, o których mowa powyżej mogą być lokowane w Instrumenty Dłużne. Aktywa wchodzące w skład MAUSA mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MAUSA mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego RyzykaW zależności od oceny perspektyw rynku danej kategorii lokat od 0% do 100% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Akcje, Prawa Pochodne, waluty, Instrumenty Dłużne oraz Instrumenty Pochodne (w szczególności tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF), w tym fundusze typu ETF ujemnie skorelowane z rynkiem akcji. Do 25% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec może być zainwestowane w pojedynczy instrument. Aktywa wchodzące w skład MASZ Spec mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład MASZ Spec mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.wysokie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Akcji GlobalnychCo najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SMAG będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SMAG mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMAG mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMAG mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Globalna ETFOd 60 do 100% aktywów wchodzących w skład SMGE będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SMGE mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGE mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + ObligacjeOd 10 do 40% aktywów wchodzących w skład SMGES będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje. Aktywa wchodzące w skład SMGES mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGES mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.średnie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje Od 40 do 80% aktywów wchodzących w skład SMGEZ będą stanowić ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Co najmniej 50% aktywów tego modelu będą stanowić ETF oraz obligacje. Aktywa wchodzące w skład SMGEZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMGEZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe.średnie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SMSBIOZ będą stanowić Akcje. Co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SMSBIOZ będą stanowić Instrumenty Finansowe emitowane przez podmioty z sektora health care wg klasyfikacji GICS. Aktywa wchodzące w skład SMSBIOZ mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMSBIOZ mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMSBIOZ mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity Od 20 % do 50% aktywów wchodzących w skład SMRPS będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będę inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SMRPS mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SMRPS mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SMRPS mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów i Jednostek Uczestnictwa, w tym jednostek uczestnictwa subfunduszy.średnie

min. 3 lata

Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna Od 50% do 100 % aktywów wchodzących w skład SELEKT będą stanowić akcje bądź też ETF, które zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną będą inwestowały co najmniej 50% swoich aktywów w akcje bezpośrednio lub też poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Aktywa wchodzące w skład SELEKT mogą być lokowane zarówno w Notowane Instrumenty Finansowe, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe, z zastrzeżeniem, że co najwyżej 10% aktywów wchodzących w skład SELEKT mogą stanowić Nienotowane Instrumenty Finansowe. Co najwyżej 25% aktywów wchodzących w skład SELEKT mogą stanowić Instrumenty Finansowe wyemitowane przez jeden podmiot, przy czym ograniczenie to nie dotyczy obligacji skarbowych poszczególnych krajów.wysokie

min. 5 lat

Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Od 0 do 100% aktywów wchodzących w skład SKARB mogą stanowić wyłącznie: ⎯ obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, ⎯ lokaty w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej, ⎯ środki pieniężne, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej 50% aktywów wchodzących w skład SKARB stanowić będą polskie obligacje Skarbu Państwa. Aktywa wchodzące w skład SKARB mogą być lokowane zarówno w Notowane, jak i Nienotowane Instrumenty Finansowe.niskie

min. 2 lata

Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych opisanych powyżej nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta, w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna odpowiednia do specjalnych potrzeb tego Klienta.

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ WNIOSEK.
SZYBKO ODDZWONIMY.


Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

LUB ZADZWOŃ
61 855 16 14

Simple Share Buttons