Jesteś tutaj

Caspar Globalny polecany przez „Parkiet”

10.07.2018
Piotr Gajdziński

Caspar Globalny polecany przez Parkiet

Gazeta Giełdy „Parkiet” z 9 lipca 2018 roku, piórem redaktora Andrzeja Pałasza, zastanawia się na które fundusze w drugiej połowie roku powinni zwrócić uwagę inwestorzy.

Wśród ekspertów wypowiadających się w tej sprawie jest również Tomasz Salus, prezes Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Jego zdaniem, inwestorzy powinni zwrócić uwagę na subfundusz Caspar Globalny.

„Fundusz inwestuje w akcje spółek z różnych branż, ale interesują nas tylko dobre spółki o rozsądnej wycenie. Fundusz ma szerokie możliwości alokacji zarówno w akcje, jak i obligacje z całego świata. Szczególnie interesują nas trendy zmieniającego się świata, w tym e-commerce, automatyzacja, cyfryzacja”

– tłumaczy Tomasz Salus.

Warto zwrócić uwagę, że zarządzający wypytywani przez redaktora Andrzeja Pałasza z dużym sceptycyzmem odnoszą się do warszawskiego parkietu. Z ich wypowiedzi wynika, że mimo bardzo niskich cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych nie spodziewają się w drugim półroczu znaczącego odbicia.