Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Zmiany w Zarządzie Caspar TFI

W dniu 27 kwietnia 2017 roku Leszek Kasperski złożył rezygnację z funkcji prezesa Zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Powodem rezygnacji jest potencjalny konflikt interesów związany z łączeniem funkcji prezesa Caspar TFI SA oraz Caspar Asset Management SA – firmy zarządzającej funduszami Caspar TFI SA . Leszek Kasperski nadal będzie pełnił funkcję prezesa Caspar Asset Management SA, głównego akcjonariusza Caspar TFI SA.

Jednocześnie, w dniu 27 kwietnia 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na funkcję prezesa Zarządu Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Tomasza Salusa, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Caspar TFI SA, a funkcję wiceprezesa Zarządu powierzyło Krzysztofowi Jeske, prezesowi F-Trust SA, spółki dystrybucyjnej z Grupy Caspar. Niezależnie od powierzenia Krzysztofowi Jeske funkcji wiceprezesa Zarządu Caspar TFI, pozostaje on prezesem F-Trust SA. Leszek Kasperski kierował spółką Caspar Towarzystwo Funduszy Inw...

Czytaj więcej: Zmiany w Zarządzie Caspar TFI

Fundusz Caspara zajada się technologią – Puls Biznesu z 13 kwietnia 2017 r.

Pod takim tytułem ukazał się w „Pulsie Biznesu” z 13 kwietnia 2017 roku artykuł Joanny Dąbrowskiej wychwalającej znakomite wyniki osiągane przez subfundusz Caspar Akcji Europejskich. Dziennikarka „Pulsu Biznesu”, jednej z największych gazet poświęconych biznesowi w Polsce (ponad 13,5 tysiąca nakładu i ponad 560 tysięcy osób odwiedzających stronę internetową „Pulsu Biznesu”) zaczyna swój tekst frapująco: „Caspar Akcji Europejskich prezentuje się wyjątkowo zgrabnie na tle konkurencji. Dieta cud...

Czytaj więcej: Fundusz Caspara zajada się technologią – Puls Biznesu z 13 kwietnia 2017 r.

Caspar dołączył do IZFiA

Caspar TFI 11.04.2017

Caspar TFI SA przystąpił do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, organizacji grupującej firmy zarządzania aktywami. Powody przystąpienia Caspar TFI do Izby tak tłumaczy prezes Zarządu Leszek Kasperski: „Caspar TFI SA chce być aktywnym uczestnikiem dyskusji o najważniejszych sprawach dotyczących działalności firm inwestycyjnych. Zależy nam na takim kształcie prawa, które czyni rynek inwestycyjny przejrzystym, a inwestorom pozwala czuć się komfortowo”. Obecnie Izba Zarządzających Fundu...

Czytaj więcej: Caspar dołączył do IZFiA

Złoci ludzie Caspara

„Historia Złotych Portfeli Parkietu pokazuje, że w gronie laureatów nagrody, pomijając nieliczne wyjątki, nie ma osób z przypadku” – tak zaczyna się tekst Jana Morbiato w Gazecie Giełdy „Parkiet” pod tytułem „Złoci ludzie rynku kapitałowego”. Do tego ekskluzywnego grona gwiazd autor zalicza też dwóch zarządzających funduszami utworzonymi przez Caspar TFI. „Parkiet” przyznaje Złote Portfele najlepszym zarządzającym od jedenastu lat. Laureatami prestiżowej nagrody są między innymi Piotr...

Czytaj więcej: Złoci ludzie Caspara

Lider jest jeden

Analizy.pl, profesjonalny portal zajmujący się inwestycjami na rynku kapitałowym, opisał 14 marca 2017 roku rosnące zainteresowanie inwestorów i firm zarządzających akcjami spółek zachodnioeuropejskich. I wyraźnie wskazał lidera. „W całej grupie wyróżnia się Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO) świeżo przemianowany z Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Jest to jedyny przypadek, w którym aktywa są bezpośrednio lokowane w akcje spółek europejskich. Na koniec 2016 roku...

Czytaj więcej: Lider jest jeden

Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zmienia nazwę na Caspar Akcji Europejskich

Caspar TFI 10.03.2017

Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, „flagowy okręt” naszego Towarzystwa, zmienia nazwę – teraz będzie się nazywał Caspar Akcji Europejskich. CASiWE jest największym subfunduszem Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Co ważniejsze, zarządzany przez Błażeja Bogdziewicza subfundusz jest też jednym z najbardziej zyskownych – w ciągu ostatnich trzech lat, czyli od 28 lutego 2014 do 28 lutego 2017 roku, subfundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości +29.74%. Co oznacza,...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zmienia nazwę na Caspar Akcji Europejskich

Fundusze Caspar dominatorami

Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (od 10 marca 2017 Caspar Akcji Europejskich) okazał się najbardziej zyskownym funduszem w opublikowanym 6 marca 2017 roku rankingu „Pulsu Biznesu”. Ranking „Pulsu Biznesu” obejmuje okres od początku września 2016 roku do końca lutego 2017 roku. Za ten okres subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy uzyskał od „Pulsu Biznesu” 3,50 punktów*, podczas gdy najgroźniejszy konkurent, Axa Selective Equity 3,33%. Jednocześnie w rankingu pod...

Czytaj więcej: Fundusze Caspar dominatorami

Zmiany w Casparze

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management SA powołało Hannę Kijanowską na członka Zarządu naszej spółki. Hanna Kijanowska nadzorować będzie działalność operacyjną, w szczególności obszar prawny, audytu wewnętrznego i docelowo również zarządzania ryzykiem. Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła najpierw studia z zakresu zarządzania i marketingu, a później prawo. Jest radcą prawnym. W Grupie Caspar pracuje od stycznia 2010 r...

Czytaj więcej: Zmiany w Casparze

Caspar zdruzgotał konkurencję!

Dziennik „Rzeczpospolita” z 19 stycznia 2017 roku podsumował wyniki wypracowane przez polskie fundusze inwestycyjne. Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy znalazł się na szczycie. Dodajmy – na szczycie niedosięgłym dla konkurencji! W zestawieniu obejmującym inwestycje w akcje na europejskich rynkach rozwiniętych Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy okazał się absolutnym liderem. Używając języka komentatorów sportowych – zdruzgotał konkurencję. Nasz subfundusz w 2016 roku wypracow...

Czytaj więcej: Caspar zdruzgotał konkurencję!

Simple Share Buttons