Jesteś tutaj

Caspar Akcji Polskich - kwiecień 2018

10.05.2018
Piotr Przedwojski

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W kwietniu 2018 roku wzrosty: WIG20 o 3,7% i mWIG40 o 0,4%, spadł natomiast, o 0,4%, sWIG80. Cały indeks WIG spadł o 2,74%. Wynik CAP to wzrost o 0,1%. Indeks cenowy osiągnął nowe tegoroczne minima i systematycznie kontynuuje stabilny trend spadkowy rozpoczęty w kwietniu 2017 roku.

Polenergia wystąpiła z pozwem przeciwko Tauronowi na kwotę 343 mln zł w związku z zerwaniem umowy dotyczącej długoterminowych zakupów energii.

BGŻ planuje emisję z wyłączeniem prawa poboru. Dzięki emisji, bank chce podwyższyć kapitały własne o ok. 800 mln zł. BGŻ planuje kupić wydzieloną część Raiffeissen Polska za 775 mln euro (za 3,25 mld zł). Implikowany współczynnik cena/wartość księgowa to 0,87. Polski sektor bankowy systematycznie się konsoliduje.

Minister energii chce, aby po fuzji Orlenu i Lotosu rafineria została wydzielona jako przedsiębiorstwo i tym sposobem odprowadzała podatek CIT w Gdańsku.

Mabion poinformował, że jego wniosek złożony w ramach konkursu 2.1/2/2017 do działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, został wybrany do dofinansowania. Wniosek dotyczy projektu rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego. Za uzyskane pieniądze spółka zamierza przygotować niezbędną infrastrukturę oraz zakupić aparaturę badawczą służące prowadzeniu badań nad innowacyjnymi lekami i przygotowywaniu ich komercjalizacji. Całkowity koszt projektu określony został na 172,88 mln zł. Ostateczna wysokość kwoty dofinansowania może różnić się od podanej kwoty. Warto przypomnieć, że w tym roku Mabion pozyskał finansowanie w kwocie 174,8 mln zł w drodze sprzedaży przez Twiti Investments 1,9 mln akcji w ramach oferty prywatnej, z czego 60% objął Polski Fundusz Rozwoju i EBOiR.

W tym miejscu możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Akcji Polskich