Jesteś tutaj

Caspar Ochrony Kapitału - kwiecień 2018

10.05.2018
Wojciech Kseń

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Kwiecień 2018 roku przebiegł w miarę spokojnie na rynku polskich obligacji skarbowych. W przeciwieństwie do głównych rynków zachodnich, gdzie rentowności dość mocno rosły, między innymi pod wpływem wzrostów cen ropy i związanych z nimi oczekiwań inflacyjnych. Ten kwietniowy ruch był szczególnie gwałtowny w Stanach Zjednoczonych, gdzie rentowność 2-letnich papierów poszybowała o 20 punktów bazowych, do 2,48%, a 10-latki osiągnęły psychologiczny poziom 3%.

Zmienność na polskim rynku (i na innych rynkach wschodzących) pojawiła się natomiast na początku maja 2018 roku – mocny dolar, droższa ropa i wyższe zagraniczne rentowności, to elementy, które spowodowały zmniejszenie zaangażowania niektórych inwestorów zagranicznych i mocne ruchy na złotówce oraz na rentownościach polskich obligacji skarbowych. Te podskoczyły do poziomów 1,55% na 2-letnich (7 punktów bazowych wyżej niż na koniec marca), 2,55% na 5-letnich (20pb wyżej) i 3,25% na 10-letnich papierach (12 pb wzrostu).

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w kwietniu 2018 roku wzrost o 0,34%, co daje 1,11% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,49%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 3,12% w ostatnich dwunastu miesiącach i 4,54% w ostatnich dwóch latach (do 30/04).

Przypominamy, że w ramach subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału nie podejmujemy ryzyka walutowego, a ryzyko kredytowe emitenta jest ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa (inwestujemy wyłącznie w polskie obligacje skarbowe) i ograniczamy ryzyko stopy procentowej (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ta ostrożna polityka inwestycyjna ma na celu ochronę kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.