Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – grudzień 2017

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny :

Caspar Globalny wzrósł w grudniu 2017 roku o 0,16% w porównaniu ze spadkiem benchmarku o 0,37%, a w całym roku 2017 subfundusz Caspar Globalny wypracował stopę zwrotu w wysokości 4,21%. To znacząco lepiej niż benchmark, który wzrósł w tym czasie o 1,39%.

W 2017 roku zespół inwestycyjny Caspara odbył 695 spotkań lub rozmów telefonicznych z przedstawicielami spółek z 30 krajów. Wykonanie takiej pracy daje nam bardzo szeroki pogląd na kondycję, aktualne otoczenie biznesowe i perspektywy podmiotów z całego świata. Inwestycje bezpośrednio w wyselekcjonowane przez nas akcje miały istotny wpływ na pozytywną stopę zwrotu z subfunduszu względem benchmarku. Z czasem udział akcji w subfunduszu Caspar Globalny będzie się zwiększał kosztem instrumentów ETF.

Rok 2017 był bardzo dobry dla rynków akcji, wiele indeksów osiągnęło historyczne szczyty, a dobra koniunktura utrzymuje się w pie...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – grudzień 2017

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2017

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich :W grudniu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich nie zmienił swojej wartości (dla jednostki kategorii A). W całym 2017 roku subfundusz zanotował wzrost o 26,93% (dla jednostki kategorii A). Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Akcji Europejskich wyróżnia...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2017

Caspar Akcji Polskich – grudzień 2017

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:W grudniu 2017 roku WIG20 wzrósł o 2,2%, mWIG40 o 2,0%, a sWIG80 spadł o 3%. Cały indeks WIG wzrósł o 2,1%. Wynik Caspar Akcji Polskich to wzrost o 0,6%.To był trzeci rok w historii GPW, w którym więcej spółek opuściło giełdowy parkiet niż na niego weszło. W roku 2017 na warszawskim parkiecie zadebiutowało 15 spółek, a opuściło go 20. Dwa wcześniejsze lata kiedy zdarzyła się taka ujemna różnica miały mi...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Polskich – grudzień 2017

Caspar Ochrony Kapitału – grudzień 2017

Wojtek Kseń 09.01.2018

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:Rok 2017 okazał się wyjątkowy pod względem siły polskiej gospodarki. Wzrost PKB zbliżający się do 5% rok do roku w drugim semestrze (mimo braku specjalnego odbicia w inwestycjach), inflacja przekraczająca 2% (po 2,5-rocznym okresie deflacji), rekordowo niska stopa bezrobocia, silne tempo wzrostu płac i sprzedaży detalicznej oraz niski deficyt budżetowy – to pozytywy, które niewielu przewidywało jeszcze rok temu....

Czytaj więcej: Caspar Ochrony Kapitału – grudzień 2017

Caspar Akcji Polskich – listopad 2017

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:W listopadzie 2017 roku dziewiąty kolejny spadek szerokiego rynku na GPW, jak i całego rynku na GPW – WIG20 spadł o 4,6%, mWIG40 o 2,5%, a sWIG80 o 1,2%. Cały indeks WIG spadł o 3,7%. Wynik subfunduszu Caspar Akcji Polskich to spadek o 3,5%.Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2016 roku spadł do 11,30%. Był tym samym niższy niż w roku 2013 roku, kiedy w...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Polskich – listopad 2017

Caspar Globalny – listopad 2017

Piotr Rojda 12.12.2017

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny odnotował w listopadzie spadek o 2,27%, wobec spadku benchmarku w tym okresie o 0,65%.Listopad nie był dobrym miesiącem dla rynków akcji. Indeks MSCI All Countries World, w którego skład wchodzi około 2500 spółek z całego świata, spadł o 1,18%. Zdecydowanie gorzej od szerokiego rynku radziła sobie Europa, gdzie indeks MSCI Europe zanotował stopę zwrotu -3,11%, niemiecki DAX -2,59%, francuski CAC40...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – listopad 2017

Caspar Ochrony Kapitału – październik 2017

Wojtek Kseń 11.12.2017

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:Rentowności polskich papierów skarbowych zakończyły październik 2017 roku na poziomach 1,23% na rocznych, 1,62% na 2-letnich, 2,65% na 5-letnich i 3,44% na 10-letnich obligacjach. Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w październiku 2017 roku wzrost o 0,43%, co daje +2,35% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 1,24%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 2,39%...

Czytaj więcej: Caspar Ochrony Kapitału – październik 2017

Caspar Akcji Europejskich – listopad 2017

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:W listopadzie 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował spadek o 4,11% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 32,96% (dla jednostki kategorii A).Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Ak...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – listopad 2017

Caspar Ochrony Kapitału – listopad 2017

Wojtek Kseń 11.12.2017

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w listopadzie 2017 wzrost o 0,29%, co daje +2,64% od początku roku (wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 1,37%). W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 2,98% w ostatnich dwunastu miesiącach i 3,82% w ostatnich dwóch latach (do 30.11 br.).Ostatni miesiąc przyniósł kolejną serię bardzo dobrych odczytów makroekonomicznych w Polsce. Wzros...

Czytaj więcej: Caspar Ochrony Kapitału – listopad 2017

Caspar Akcji Polskich – październik 2017

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:W październiku dalsze spadki szerokiego rynku na GPW i wzrost dużych spółek: WIG20 wzrósł o 2,9%, mWIG40 spadł o 2,2%, a sWIG80 spadł o 5,2%. Cały indeks WIG wzrósł o 0,9%. Wynik CAP to spadek o 2,7%.W PBG banki redukują zaangażowanie. BZ WBK ogłosił, że zszedł poniżej 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W Synthosie główny akcjonariusz ogłosił, że zamierza wycofać (kolejną) spółkę z GP...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Polskich – październik 2017

Simple Share Buttons