Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych?

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne - to prostsze, niż mogłoby się wydawać!

Ale zacznijmy od początku, czyli od definicji funduszu inwestycyjnego. Otóż fundusz jest formą wspólnego inwestowania polegającą na zbiorowym lokowaniu pieniędzy w różne aktywa, w tym między innymi w akcje, obligacje, waluty.

Fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną i są podmiotami odrębnymi od towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które takimi funduszami zarządzają. W zamian za środki wpłacone do funduszu, klienci otrzymują jednostki uczestnictwa funduszu, stając się w ten sposób jego uczestnikami. W ramach jednego funduszu inwestycyjnego mogą być wyodrębnione subfundusze charakteryzujące się odrębnymi politykami inwestycyjnymi.

Aktywa funduszu pozyskane ze środków Klientów mogą być inwestowane w różnych krajach, oraz w różne instrumenty finansowe, charakteryzujące się określonym poziomem ryzyka oraz wysokością potencjalnych zysków.

Niewątpliwą zaletą...

Czytaj więcej: Jak zacząć zarabiać na funduszach inwestycyjnych?

Simple Share Buttons