Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny ze Złotym Portfelem

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny i Caspar Stabilny, otrzymał „Złoty portfel”, nagrodę dla najlepszego zarządzającego w kategorii fundusze mieszane. W 2019 roku Caspar Globalny wypracował stopę zwrotu w wysokości 30,34%. Wynik benchmarku to 17,91%. Dowiedz się wszystkiego o nagrodzie, Piotrze Rojdzie oraz samym funduszu!Złote Portfele „Parkietu” – prestiżowe nagrody branżowe

Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” – najstarsze i największe polskie czasopismo zajmujące się rynkiem kapitałowym – przyznała w tym roku „Złote portfele” już po raz piętnasty. To najbardziej prestiżowa nagroda dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi w Polsce.


Caspar Globalny Złoty Portfel

Biotechnologia - nowe rozwiązania medyczne

Piotr Rojda, CFA – od zawsze w Caspar

Z Caspar Asset Management związany od 2015 roku – zaczynał karierę będąc jeszcze na trzecim roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dwa lata później skończył studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, rok później – w 2018 – został już samodzielnym zarządzającym. Stał za zmianą polityki inwestycyjnej subfunduszu Caspar Globalny i od kwietnia 2018 zarządza nim samodzielnie. Zarządza również subfunduszem Caspar Stabilny – funduszem stabilnego wzrostu.

STRONA FUNDUSZU CASPAR GLOBALNY

Rozmowa z Piotrem Rojdą, CFA – laureatem nagrody Złoty Portfel Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” w kategorii fundusz mieszany.


– Czujesz satysfakcję?

Piotr Rojda, CFA: Cóż, mam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy i tego, że klienci Caspara – którzy zainwestowali w zarządzany przeze mnie fundusz – naprawdę dobrze zarobili.


– Od kiedy zarządzasz subfunduszem Caspar Globalny?

Piotr Rojda, CFA: Początkowo – gdy Caspar Globalny był jeszcze funduszem funduszy – dopiero wchodziłem w skład zespołu zarządzającego. W 2018 roku byłem już samodzielnym zarządzającym, a w kwietniu 2018 roku zmieniliśmy politykę inwestycyjną i od tego momentu zarządzam nim już według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.


– Czemu zawdzięczasz ten sukces?

Piotr Rojda, CFA: Filozofii, która obowiązuje w całej Grupie Caspar. A ta opiera się na konsekwentnej – starannej – selekcji spółek, tysiącach rozmów z ich menadżerami, analizie dokumentów i ciągłej obserwacji całej branży oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego. Ten system – jak widać skutecznie – pozwala nam wyławiać spółki dobrze zarządzane, wypracowujące ponadprzeciętne wyniki i perspektywiczne. Do tego trzeba dodać dobre decyzje alokacyjne, czyli przenoszenie aktywów – w czasach niepewności – z akcji na bezpieczniejsze instrumenty. W naszym wypadku z reguły na amerykańskie obligacje skarbowe.


– Z Casparem jesteś związany od 2015 roku.

Piotr Rojda, CFA: Tak, zacząłem tu pracę – będąc jeszcze na trzecim roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dwa lata później skończyłem studia na kierunku Finanse i Rachunkowość.


– Prawdziwy sprawdzian odbywa się jednak teraz, podczas pandemii koronawirusa. Z taką sytuacją nie miałeś jeszcze do czynienia, ale – póki co – radzisz sobie bardzo dobrze. W lutym Caspar Globalny spadł o 3.69, podczas gdy benchmark aż o 5.28%.

Piotr Rojda, CFA: Według wyceny z 17 marca 2020 roku – Caspar Globalny jest najlepszym funduszem w swojej kategorii. Zarówno w perspektywie tego roku, jak i ostatnich dwunastu miesięcy.


– Dlaczego?

Piotr Rojda, CFA: Znowu decydujące znaczenie ma staranny dobór spółek i dobra alokacja. Inwestycje w akcje zmniejszyłem w bardzo dobrym momencie. Póki wirus był jeszcze tylko w Chinach, to dominującą częścią portfela były akcje – przede wszystkim spółek amerykańskich. Wówczas nowojorska giełda dynamicznie pięła się w górę. Jednak już wówczas przygotowałem plan zmiany alokacji, jeśli wirus zacznie się rozprzestrzeniać poza Chiny. Gdy nadszedł ten moment – wystrzeliła liczba zakażeń we Włoszech, Japonii oraz Korei Południowej – byłem na to przygotowany i natychmiast drastycznie ściąłem alokację w akcje.

Od tego momentu rynki spadają. Zarabiałem więc, dopóki rynki akcyjne rosły – a koronawirus był tylko w Chinach. Teraz znaczną część portfela przesunąłem w kierunku skarbowych obligacji amerykańskich, które są – moim zdaniem, nie licząc gotówki – najbezpieczniejszym instrumentem w tych niepewnych czasach. Przesunąłem też alokację w ramach akcji na spółki działające w branżach, które powinny w okresie epidemii zyskać – rozrywka domowa (na przykład gry komputerowe), spółki medyczne z ekspozycją na szczepionkę, spółki działające w branży dóbr podstawowych (w tym zajmujące się produkcją żywności). W związku z niską płynnością i wysoką zmiennością – na rynku panuje panika. Zaczynają pojawiać się okazje inwestycyjne, ale w mojej ocenie za wcześnie na agresywny powrót do akcji.

Rozmawiał Piotr Gajdziński

Analiza Caspar Globalny

Uważamy, że inwestowanie to przede wszystkim wiedza. W 2019 roku odbyliśmy przeszło 570 rozmów ze spółkami z całego świata, wzięliśmy też udział w dziesiątkach specjalistycznych konferencji. To daje podstawy by stwierdzić, że jesteśmy ekspertami od inwestycji globalnych.

Alokacja sektorowa na 31.03.2020

Nie inwestujemy w przypadkowe spółki, które efektownie błyszczą przez kilka miesięcy, a potem znikają – wraz z pieniędzmi inwestorów. Opieramy się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązujemy do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. Inwestujemy w biotechnologię i medycynę, które się zmieniają i stwarzają nowe możliwości.

Alokacja geograficzna na 31.03.2020

Konsekwentna – staranna – selekcja spółek, tysiące rozmów z firmami z całego świata, analiza dokumentów i obserwacja otoczenia mikro i makroekonomicznego. Dobieranie tylko dobrze zarządzanych, generujących zadowalające wyniki i perspektywicznych spółek. Rozsądne i precyzyjne decyzje alokacyjne, czyli przenoszenie aktywów odpowiednio do sytuacji na globalnych rynkach. To nasza filozofia inwestowania nie tylko w ramach Caspara Globalnego – ale wszystkich instrumentów.

Co wyróżnia Caspar Globalny?

Wyniki Innowacyjność Alokacja Filozofia
STRONA FUNDUSZU CASPAR GLOBALNY

Jeśli chcesz zainwestować w Caspar Globalny, możesz to zrobić w 100% przez internet – korzystając z Platformy Transakcyjnej Caspar TFI albo zostawiając wiadomość przez formularz poniżej. W przypadku chęci skorzystania z oferty strategii inwestycyjnej, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Pamiętaj jednak, że w ofercie Caspar TFI SA znajduje się również subfundusz Caspar Stabilny – który dzięki innowacyjnemu sposobowi zarządzania łączy korzyści funduszy dłużnych ze stabilnym wzrostem. Subfundusz może być bezpieczną przystanią na czasy ze zwiększoną zmiennością – więcej >

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Simple Share Buttons