Caspar Stabilny – obligacje skarbowe i akcje

Oszczędzanie obecnie wymaga szukania rozwiązań alternatywnych dla lokat

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych jest rekordowo niskie – nie daje dziś zarobić. Mało tego – nawet nie chroni Twoich oszczędności przed inflacją.

Fundusz inwestycyjny Caspar Stabilny jest naszą odpowiedzią na obecną sytuację – alternatywą, która daje stabilność i wyższe zyski.

Caspar Stabilny – w ostatnich 12 miesiącach
dał zarobić 10,43%.*

* Dane za okres: 03.06.2019-03.06.2020.

Caspar Stabilny – 3 najważniejsze filary

Twój sposób na oszczędzanie w czasach rekordowo niskich stóp procentowych. Poznaj trzy filary bezpiecznego lokowania swoich pieniędzy.

polskie obligacje
skarbowe

To właśnie instrumenty emitowane przez Skarb Państwa cieszą się opinią najbardziej bezpiecznych. To do nich płyną środki, gdy dzieje się coś złego i inwestorzy szukają schronienia. Cechuje je wysoka płynność, co jest kluczową sprawą w momentach kryzysu i niepokojów. Stanowią około 30-40% portfela funduszu.

amerykańskie obligacje
skarbowe

Uważane za najbezpieczniejszy instrument finansowy w skali globalnej. Za nim stoi największa i najbardziej innowacyjna gospodarka świata. W portfelu inwestycyjnym pełnią rolę bezpiecznika na wypadek kryzysów w gospodarce globalnej czy na światowych giełdach i stanowią około 30-40% całości.

akcje globalnych
spółek

Dodanie akcji do swoich oszczędności jest niezbędne, jeżeli chcemy uzyskać większą od zera realną stopę zwrotu. W obliczu niskich stóp procentowych, przy jednocześnie istotnej inflacji – musimy zacząć inwestować. Nie jest to łatwe, a obecny kryzys na pewno tego nie ułatwia. Akcje to około 30% portfela Caspara Stabilnego.

Caspar Stabilny – aktualne wyniki

Fundusz stabilnego wzrostu, skierowany do inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko.

Caspar Stabilny A

Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 17-09-2020
121,50 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień-0,08%
1 miesiąc0,85%
3 miesiące1,12%
6 miesięcy6,54%
1 rok9,03%
2 lata-
5 lat-
YTD9,09%
od początku12,84%


Szczegóły funduszu >

Notowania funduszy w serwisie Analizy.pl

Poniżej prezentujemy opublikowane w serwisie Analizy.pl stopy zwrotu TOP 5 funduszy z grupy mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu, na podstawie wycen z dnia 02.09.2020 r. i posortowane wg wyniku 12M. Analizy.pl to opiniotwórczy portal internetowy o tematyce inwestycyjnej, należący do spółki Analizy Online – wyspecjalizowanej, niezależnej firmy analitycznej, która dysponuje własną metodologią do wszechstronnej i obiektywnej oceny danych o funduszach inwestycyjnych w Polsce.* Dane za okres 03.06.2019-03.06.2020 dotyczą grupy funduszy mieszanych zagranicznych stabilnego wzrostu. Aby zobaczyć najnowsze notowania, przejdź na stronę www.analizy.pl

Fragment wywiadu z zarządzającym Casparem Stabilnym – Piotrem Rojdą, CFA

Zarządzający koncentrują się na jakości i potencjale poszczególnych firm, a nie wybranych gospodarek. Dzięki temu akcje w funduszu są wysoce zróżnicowane geograficznie oraz sektorowo.

Obejrzyj cały wywiad >

Caspar Stabilny możesz nabyć już od 1000 złotych

Dla Twojej wygody możesz kupić fundusze przez internet za pomocą Platformy Transakcyjnej lub umówić się na spotkanie z naszym doradcą.

Internet

Otwórz konto na naszej Platformie i kupuj przez Internet. Bezpiecznie, wygodnie i o dowolnej porze.

Otwórz darmowe konto

Spotkanie

Umów się na spotkanie z naszym doradcą. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Zadzwoń 61 415 25 50

Caspar Stabilny – najczęściej zadawane pytania

Jak mogę nabyć fundusz inwestycyjny Caspar Stabilny?

Za pośrednictwem Caspar TFI, na Platformie Transakcyjnej – cały proces przebiega przez Internet. Wystarczy założyć konto na Platformie, podać swoje dane i dokonać nabycia funduszu. Umówić się na spotkanie z naszym przedstawicielem, który przyjedzie w dogodne miejsce. Przez telefon, wystarczy zadzwonić na naszą infolinię pod numer: 61 415 25 50. U jednego z naszych dystrybutorów, np. na Platformie Funduszy F-Trust SA.

Jak mogę wypłacić środki pieniężne z funduszu?

To bardzo proste, wystarczy zalogować się na Platformie Caspar TFI lub złożyć zlecenie telefonicznie. Pieniądze z funduszu znajdą się na Twoim koncie w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od umorzenia. Wypłacenie środków jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli wyjmę pieniądze z funduszu wcześniej, to czy stracę wszystko co zarobiłem?

Nie, pieniędzy w funduszu inwestycyjnym nie deponuje się na z góry określony czas i to podstawowa różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a lokatami bankowymi. Wypłata środków z funduszu może nastąpić w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, zaś ewentualny zysk wypracowany przez fundusz pozostanie.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Fundusz nie posiada zdolności upadłościowej, w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej. Fundusz oraz Towarzystwo to odrębne osoby prawne, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa.

Warto też pamiętać, że zgromadzone środki pieniężne uczestników funduszu są przechowywane przez bank, ale również nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Zbankrutować mogą podmioty, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, co negatywnie wpłynie na wycenę wartości jednostki uczestnictwa. Jednak pamiętajmy, że w funduszach ważnym ograniczeniem tego ryzyka jest duża dywersyfikacja podmiotów, których papiery znajdują się w portfelu. Inwestor samodzielnie kupujący np. akcje czy obligacje raczej nie będzie mógł sobie na takie zróżnicowanie pozwolić.

Czy moją inwestycję w funduszu inwestycyjnym muszę uwzględnić w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym?

Nie, płatnikiem podatku jest fundusz inwestycyjny. To on rozlicza podatek od zysków kapitałowych (19%) w imieniu uczestnika.

Zastrzeżenia prawne

Caspar Stabilny jest subfunduszem Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Caspar TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu. Powyższe informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego czy podatkowego. Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Subfundusz Caspar Stabilny może lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, np. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.