Caspar Stabilny – alternatywa dla lokat


Caspar Stabilny – 3 najważniejsze filary

Twój sposób na oszczędzanie w czasach rekordowo niskich stóp procentowych. Poznaj trzy filary bezpiecznego lokowania swoich pieniędzy i wyniku znacznie przewyższającego to, co oferują lokaty.

polskie obligacje
skarbowe

To właśnie instrumenty emitowane przez Skarb Państwa cieszą się opinią najbardziej bezpiecznych. To do nich płyną środki, gdy dzieje się coś złego i inwestorzy szukają schronienia. Cechuje je wysoka płynność, co jest kluczową sprawą w momentach kryzysu i niepokojów. Stanowią około 30-40% portfela funduszu.

amerykańskie obligacje
skarbowe

Uważane za najbezpieczniejszy instrument finansowy w skali globalnej. Za nim stoi największa i najbardziej innowacyjna gospodarka świata. W portfelu inwestycyjnym pełnią rolę bezpiecznika na wypadek kryzysów w gospodarce globalnej czy na światowych giełdach i stanowią około 30-40% całości.

akcje globalnych
spółek

Dodanie akcji do swoich oszczędności jest niezbędne, jeżeli chcemy uzyskać większą od zera realną stopę zwrotu. W obliczu niskich stóp procentowych, przy jednocześnie istotnej inflacji – musimy zacząć inwestować. Nie jest to proste, a obecny kryzys na pewno tego nie ułatwia. Akcje to około 30% portfela Caspara Stabilnego.

Caspar Stabilny – aktualne wyniki

Fundusz stabilnego wzrostu, skierowany do inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko. Stabilny wzrost i bezpieczeństwo, co idealnie pokazują wyniki osiągnięte w 2020 roku.

Caspar Stabilny A

Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 20-10-2021
139,31 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 0,12%
1 miesiąc 0,24%
3 miesiące 2,08%
6 miesięcy 5,43%
1 rok 9,31%
2 lata 27,26%
5 lat -
YTD 6,17%
od początku 29,39%


Szczegóły funduszu >

Notowania funduszy w serwisie Analizy.pl

Prezentujemy opublikowane w serwisie Analizy.pl stopy zwrotu TOP 5 funduszy z grupy Caspara Stabilnego. Analizy.pl to opiniotwórczy portal internetowy o tematyce inwestycyjnej, należący do spółki Analizy Online – wyspecjalizowanej, niezależnej firmy analitycznej, która dysponuje własną metodologią do wszechstronnej i obiektywnej oceny danych o funduszach inwestycyjnych w Polsce.* Dane na: 01.03.2021 dotyczą grupy funduszy mieszanych zagranicznych stabilnego wzrostu. Aby zobaczyć najnowsze notowania, przejdź na stronę www.analizy.pl

Zarządzający funduszem Piotr Rojda, CFA opowiada o polityce inwestycyjnej i wynikach

W co inwestuje fundusz, skąd takie wyniki i jak zapatrujemy się na rok 2021?

Obejrzyj cały wywiad >


Jak możesz nabyć fundusze Caspar TFI

Dla Twojej wygody fundusze (Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Akcji Europejskich) możesz nabyć przez internet za pomocą Platformy Transakcyjnej lub umówić się na spotkanie z naszym doradcą.

PRZEZ INTERNET

 1. Załóż konto na naszej Platformie Transakcyjnej – będziesz potrzebował do tego jedynie adresu email.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie wypełnij krótki test, który pokaże Ci jakim typem inwestora jesteś.
 3. Wybierz jeden z naszych subfunduszy i dodaj go do koszyka.
 4. Przejdź do koszyka i podaj swoje dane potrzebne do nabycia jednostek uczestnictwa oraz zaakceptuj regulaminy i dokumenty.
 5. Dokonaj przelewu na konto, które wskażemy Ci na ostatnim kroku transakcji na Platformie Transakcyjnej.

 6. Załóż konto

NA SPOTKANIU

 1. Pozostaw swoje dane w formularzu dostępnym na dowolnej stronie (w tym po kliknięciu napisu „NA SPOTKANIU” w nagłówku strony) w Caspar TFI.
 2. Oddzwonimy szybko i umówimy Cię na spotkanie z jednym z naszych dyrektorów sprzedaży, który przybędzie na miejsce wskazane przez Ciebie.
 3. Podczas spotkania będziesz mógł załatwić wszystkie aspekty związane z nabyciem funduszu.

Pamiętaj, że:

 • W Caspar TFI możesz zacząć inwestować już od 1000 zł.
 • Po kupieniu subfunduszu podczas spotkania także zyskasz dostęp do Platformy Transakcyjnej, na której będziesz miał podgląd swojej inwestycji a także możliwość zarządzania portfelem subfunduszy przez internet.

Zobacz fundusz Caspar Stabilny w portfelu modelowym

Prezentujemy portfel modelowy stworzony przez prezesa Caspar TFI – Tomasza Salusa – składający się z subfunduszy z naszej oferty. Portfel pokazuje realne zachowanie wycen i wartości, 2019-09-04 w jego skład wszedł Caspar Stabilny i stanowi ponad 50% jego zawartości.

Sprawdź portfel modelowy >

Sprawdź też fundusze akcyjne od Caspar TFI

W ofercie znajdziesz również subfundusze akcyjne – wielokrotnie nagradzane przez specjalistyczne portale – Caspar Akcji Europejskich oraz Caspar Stabilny. To fundusze inwestycyjne o wyższym ryzyku, ale jednocześnie to one w dłuższym terminie powinny przynieść Ci też wyższe zyski.

Błażej Bogdziewicz, CFA – zarządzający

Caspar Akcji Europejskich

Wielokrotnie nagradzany fundusz akcyjny, lider w swojej kategorii. Zarządzany przez Błażeja Bogdziewicza, CFA – częstego gościa webinarów, konferencji i wydarzeń branżowych.

W 2020 roku osiągnął stopę zwrotu sięgającą +29,80%

Więcej

Piotr Rojda, CFA – zarządzający

Caspar Globalny

Najlepszy fundusz mieszany 2019 w rankingu „Parkietu”, jeden z pierwszych inwestujących w biotechnologię. Lider w swojej kategorii, zarządzany przez Piotra Rojdę, CFA.

W 2020 roku osiągnął stopę zwrotu sięgającą +48,77%

Więcej

Caspar Stabilny – najczęściej zadawane pytania

Jak mogę nabyć fundusz inwestycyjny Caspar Stabilny?

Za pośrednictwem Caspar TFI, na Platformie Transakcyjnej – cały proces przebiega przez Internet. Wystarczy założyć konto na Platformie, podać swoje dane i dokonać nabycia funduszu. Umówić się na spotkanie z naszym przedstawicielem, który przyjedzie w dogodne miejsce. U jednego z naszych dystrybutorów, np. na Platformie Funduszy F-Trust SA.

Jak mogę wypłacić środki pieniężne z funduszu?

To bardzo proste, wystarczy zalogować się na Platformie Caspar TFI lub umówić się z naszym doradcą telefonicznie. Pieniądze z funduszu znajdą się na Twoim koncie w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od umorzenia. Wypłacenie środków jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli wyjmę pieniądze z funduszu wcześniej, to czy stracę wszystko co zarobiłem?

Nie, pieniędzy w funduszu inwestycyjnym nie deponuje się na z góry określony czas i to podstawowa różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a lokatami bankowymi. Wypłata środków z funduszu może nastąpić w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, zaś ewentualny zysk wypracowany przez fundusz pozostanie.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Fundusz nie posiada zdolności upadłościowej, w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej. Fundusz oraz Towarzystwo to odrębne osoby prawne, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa.

Warto też pamiętać, że zgromadzone środki pieniężne uczestników funduszu są przechowywane przez bank, ale również nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Zbankrutować mogą podmioty, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, co negatywnie wpłynie na wycenę wartości jednostki uczestnictwa. Jednak pamiętajmy, że w funduszach ważnym ograniczeniem tego ryzyka jest duża dywersyfikacja podmiotów, których papiery znajdują się w portfelu. Inwestor samodzielnie kupujący np. akcje czy obligacje raczej nie będzie mógł sobie na takie zróżnicowanie pozwolić.

Czy moją inwestycję w funduszu inwestycyjnym muszę uwzględnić w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym?

Nie, płatnikiem podatku jest fundusz inwestycyjny. To on rozlicza podatek od zysków kapitałowych (19%) w imieniu uczestnika.

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu?

Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

Mogę inwestować małe kwoty?

Platforma Transakcyjna daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 1000 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 100 złotych.

Jakie zyski mogę osiągnąć?

Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w ofercie Caspar Parasolowy FIO masz dostęp do funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy znajdziesz zarówno rozwiązania zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach Caspar uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb i celów.

Zastrzeżenia prawne

Caspar Stabilny jest subfunduszem Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Caspar TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu. Powyższe informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego czy podatkowego. Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Subfundusz Caspar Stabilny może lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, np. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.