Caspar Stabilny – 4 fundamentalne zasady inwestowania na rynku kapitałowym


Informacja reklamowa. Inwestując aktywa powierzone nam przez klientów kierujemy się kilkoma zasadami, które w ostatnich latach przyniosły bardzo dobre rezultaty. Powinny one też działać w dłuższym okresie.

ZASADA 1. FUNDUSZE AKCYJNE I DŁUŻNE

Mieliśmy rację wskazując, że fundusze akcyjne z reguły wypracowują wyższe stopy zwrotu niż fundusze dłużne.

ZASADA 2. RYNKI ZAGRANICZNE

Mieliśmy rację kierując zainteresowanie naszych klientów na rynki zagraniczne, zwłaszcza na rynek amerykański.

ZASADA 3. STARANNA SELEKCJA SPÓŁEK

Mieliśmy rację wskazując, że bardzo istotną częścią inwestowania na rynku kapitałowym jest staranna selekcja spółek.

ZASADA 4. ROZSĄDNE INWESTOWANIE

Mieliśmy rację stawiając na podmioty, które aktualnie przynoszą oczekiwanie wyniki.

Poznaj wszystkie zasady!

Caspar Stabilny – aktualne wyniki

Stworzony został z myślą o osobach, które nie godzą się na realną stratę na depozytach bankowych i chcą zarabiać na swoich oszczędnościach.

Caspar Stabilny A

Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 30-06-2022
130,34 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień -0,62%
1 miesiąc -5,28%
3 miesiące -6,13%
6 miesięcy -7,34%
1 rok -3,86%
2 lata 7,23%
5 lat -
YTD -7,34%
od początku 21,06%


Szczegóły funduszu >


Jak możesz nabyć fundusze Caspar TFI

Dla Twojej wygody Caspar Stabilny możesz nabyć przez internet za pomocą Platformy Transakcyjnej lub umówić się na spotkanie z naszym doradcą.

PRZEZ INTERNET

 1. Załóż konto na naszej Platformie Transakcyjnej – będziesz potrzebował do tego jedynie adresu email.
 2. Po zalogowaniu się na Platformie wypełnij krótki test, który pokaże Ci jakim typem inwestora jesteś.
 3. Wybierz jeden z naszych subfunduszy i dodaj go do koszyka.
 4. Przejdź do koszyka i podaj swoje dane potrzebne do nabycia jednostek uczestnictwa oraz zaakceptuj regulaminy i dokumenty.
 5. Dokonaj przelewu na konto, które wskażemy Ci na ostatnim kroku transakcji na Platformie Transakcyjnej.

 6. Załóż konto

NA SPOTKANIU

 1. Pozostaw swoje dane w formularzu dostępnym na dowolnej stronie (w tym po kliknięciu napisu “NA SPOTKANIU” w nagłówku strony) w Caspar TFI.
 2. Oddzwonimy szybko i umówimy Cię na spotkanie z jednym z naszych dyrektorów sprzedaży, który przybędzie na miejsce wskazane przez Ciebie.
 3. Podczas spotkania będziesz mógł załatwić wszystkie aspekty związane z nabyciem funduszu.

Pamiętaj, że:

 • W Caspar TFI możesz zacząć inwestować już od 1000 zł.
 • Po kupieniu subfunduszu podczas spotkania także zyskasz dostęp do Platformy Transakcyjnej, na której będziesz miał podgląd swojej inwestycji a także możliwość zarządzania portfelem subfunduszy przez internet.

Caspar Stabilny – 3 najważniejsze filary

Fundusz na każde warunki rynkowe, adresowany do osób, które wolą unikać produktów czysto akcyjnych. Poznaj trzy filary bezpiecznego lokowania swoich pieniędzy w czasach inflacji i rosnącej niepewności.

polskie obligacje
skarbowe

To właśnie instrumenty emitowane przez Skarb Państwa cieszą się opinią najbardziej bezpiecznych. To do nich płyną środki, gdy dzieje się coś złego i inwestorzy szukają schronienia. Cechuje je wysoka płynność, co jest kluczową sprawą w momentach kryzysu i niepokojów. Stanowią około 30-40% portfela funduszu.

amerykańskie obligacje
skarbowe

Uważane za najbezpieczniejszy instrument finansowy w skali globalnej. Za nim stoi największa i najbardziej innowacyjna gospodarka świata. W portfelu inwestycyjnym pełnią rolę bezpiecznika na wypadek kryzysów w gospodarce globalnej czy na światowych giełdach i stanowią około 30-40% całości.

akcje globalnych
spółek

Dodanie akcji do swoich oszczędności jest niezbędne, jeżeli chcemy uzyskać większą od zera realną stopę zwrotu. W obliczu obecnej sytuacji, przy jednocześnie istotnej inflacji – musimy zacząć inwestować. Nie jest to proste, a obecny kryzys na pewno tego nie ułatwia. Akcje to około 30% portfela Caspara Stabilnego.

Caspar Stabilny – najczęściej zadawane pytania

Jak mogę nabyć fundusz inwestycyjny Caspar Stabilny?

Za pośrednictwem Caspar TFI, na Platformie Transakcyjnej – cały proces przebiega przez Internet. Wystarczy założyć konto na Platformie, podać swoje dane i dokonać nabycia funduszu. Umówić się na spotkanie z naszym przedstawicielem, który przyjedzie w dogodne miejsce. U jednego z naszych dystrybutorów, np. na Platformie Funduszy F-Trust SA.

Jak mogę wypłacić środki pieniężne z funduszu?

To bardzo proste, wystarczy zalogować się na Platformie Caspar TFI lub umówić się z naszym doradcą telefonicznie. Pieniądze z funduszu znajdą się na Twoim koncie w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od umorzenia. Wypłacenie środków jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli wyjmę pieniądze z funduszu wcześniej, to czy stracę wszystko co zarobiłem?

Nie, pieniędzy w funduszu inwestycyjnym nie deponuje się na z góry określony czas i to podstawowa różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a lokatami bankowymi. Wypłata środków z funduszu może nastąpić w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, zaś ewentualny zysk wypracowany przez fundusz pozostanie.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Fundusz nie posiada zdolności upadłościowej, w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej. Fundusz oraz Towarzystwo to odrębne osoby prawne, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa.

Warto też pamiętać, że zgromadzone środki pieniężne uczestników funduszu są przechowywane przez bank, ale również nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Zbankrutować mogą podmioty, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, co negatywnie wpłynie na wycenę wartości jednostki uczestnictwa. Jednak pamiętajmy, że w funduszach ważnym ograniczeniem tego ryzyka jest duża dywersyfikacja podmiotów, których papiery znajdują się w portfelu. Inwestor samodzielnie kupujący np. akcje czy obligacje raczej nie będzie mógł sobie na takie zróżnicowanie pozwolić.

Czy moją inwestycję w funduszu inwestycyjnym muszę uwzględnić w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym?

Nie, płatnikiem podatku jest fundusz inwestycyjny. To on rozlicza podatek od zysków kapitałowych (19%) w imieniu uczestnika.

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu?

Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

Mogę inwestować małe kwoty?

Platforma Transakcyjna daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 1000 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 100 złotych.

Jakie zyski mogę osiągnąć?

Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w ofercie Caspar Parasolowy FIO masz dostęp do funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy znajdziesz zarówno rozwiązania zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach Caspar uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb i celów.

Zastrzeżenia prawne

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.