Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – inwestuj na całym świecie

Fundusz Caspar Akcji Europejskich

Dlaczego warto myśleć o akcjach europejskich?

Zamknięcia gospodarek z powodu pandemii dosyć dobitnie odcisnęły się na aktywności gospodarczej, co widać po bardzo słabych danych dotyczących wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie 2020 roku. Na przełomie lutego i marca strach zawitał również na giełdy, ale już od połowy marca obserwujemy jednak zupełnie inne oblicze rynków akcji.

W tym czasie w Europie giełdy również rosły, ale w nieco słabszym tempie, odrabiając nieznacznie ponad połowę marcowej fali spadkowej. Różnica wynika głównie ze struktury notowanych spółek.

Nie chcesz czytać? Posłuchaj! |


Trzy grupy spółek na obecne czasy

Jak każdy okres zwiększonej zmienności, tak i teraz, ma swoich wygranych i przegranych. Wśród spółek europejskich można wskazać sektory, które z jednej strony mogą być beneficjentami zmieniających się trendów społecznych, jak i te które mogą skorzystać z podejmowanych decyzji politycznych. Caspar Akcji Europejskich stawia na trzy grupy spółek:


technologiczne oraz łączące
informatykę z medycyną

Główne pozycje z tego sektora to m.in. holenderski producent urządzeń do produkcji półprzewodników ASML Holding czy Evotec A.G. – spółka zajmująca się odkrywaniem i opracowywaniem leków.

odnawialne źródła energii
oraz czyste technologie

W tej grupie warto wymienić duńskiego producenta turbin wiatrowych Vestas czy firmę Alstom, którą jest kojarzona z pociągami i lokomotywami, ale która ma m.in. opracowany innowacyjny napęd wodorowy dla lokomotyw.

smart value
czyli stabilne przychody

Wiele się zmieniło w ostatnich miesiącach w życiu konsumentów, ale takie firmy jak Jeronimo Martins (właściciel Biedronki) czy globalne telekomy – jak Orange czy Deutsche Telekom – nie narzekają na brak ruchu.

Caspar Akcji Europejskich – aktualne wyniki

Informacje o składzie portfela można znaleźć w ostatnim sprawozdaniu Caspar Parasolowy FIO za pierwsze półrocze 2020 roku.

Caspar Akcji Europejskich A

Od do
Okres

Wycena jednostki

Stan na dzień: 26-01-2022
269,56 PLN

Stopa zwrotu:

1 dzień 3,26%
1 miesiąc -14,59%
3 miesiące -19,85%
6 miesięcy -16,91%
1 rok -8,94%
2 lata 17,70%
5 lat 80,74%
YTD -15,23%
od początku 168,78%


Szczegóły funduszu >

Sprawdź, jak fundusz zachowuje się w naszym portfelu modelowym >

Europejski zielony ład oraz nowy unijny budżet

Tymczasem poza polityką monetarną, która zapewniła płynność na rynku, warto zwrócić uwagę na działania polityki fiskalnej poszczególnych państw (np. Niemcy), ale tez na wspólnotowe działania – takie jak Europejski Zielony Ład oraz unijny budżet na lata 2021-2027. Ten pierwszy zakłada neutralność klimatyczną do roku 2050, możliwą do osiągnięcia poprzez m.in. inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska czy wprowadzanie czystszych form transportu zbiorowego. W efekcie, niemalże 25% budżetu unijnego będzie odpowiadać za kwestie klimatyczne. Jak zatem inwestować w akcje spółek europejskich?


Sprawdź pełen raport >

Fragment wywiadu z zarządzającym – Błażejem Bogdziewiczem

Zarządzający koncentrują się na jakości i potencjale poszczególnych firm, a nie wybranych gospodarek. Dzięki temu akcje w funduszu są wysoce zróżnicowane geograficznie oraz sektorowo.

Obejrzyj cały wywiad >

Caspar Akcji Europejskich możesz nabyć już od 1000 złotych

Dla Twojej wygody możesz kupić fundusze przez internet za pomocą Platformy Transakcyjnej lub umówić się na spotkanie z naszym doradcą.

Internet

Otwórz konto na naszej Platformie i kupuj przez internet. Bezpiecznie, wygodnie i o dowolnej porze.

Otwórz darmowe konto

Spotkanie

Umów się na spotkanie z naszym doradcą. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Zadzwoń 61 415 25 50

Caspar Akcji Europejskich – najczęściej zadawane pytania

Co muszę wiedzieć?

Caspar Akcji Europejskich to fundusz, gdzie zalecany okres inwestycji to pięć lat. Inwestowanie w akcje polega na tym, że zarządzający wybiera te, których potencjał wzrostu wartości jest największy. Na cenę akcji ma wpływ wiele czynników, w tym zewnętrznych, jak chociażby polityka międzynarodowa. Realizacja pomysłu na biznes czy założonej strategii wymaga odpowiedniego czasu by mogła odzwierciedlić się w wypracowywanych przez firmę zyskach. Zarządzający koncentruje się na jakości i perspektywach poszczególnych firm, a nie wybranych gospodarek. Dzięki czemu portfel jest zdywersyfikowany geograficznie i branżowo. Subfundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego, wykorzystując ekspozycję walutową aktywów zagranicznych jako zabezpieczenie portfela.

Jak mogę nabyć fundusz inwestycyjny Caspar Akcji Europejskich?

Za pośrednictwem Caspar TFI, na Platformie Transakcyjnej. Cały proces przebiega przez internet. Wystarczy założyć konto na Platformie, podać swoje dane i dokonać nabycia funduszu. Możesz też umówić się na spotkanie z naszym przedstawicielem, który przyjedzie w dogodne miejsce. Inną drogą jest nabycie przez telefon, wystarczy zadzwonić na naszą infolinię pod numer: 61 415 25 50. Pamiętaj też, że możesz też zrobić to u jednego z naszych dystrybutorów, np. na Platformie Funduszy F-Trust SA.

Jak mogę wypłacić środki pieniężne z funduszu?

To bardzo proste, wystarczy zalogować się na Platformie Caspar TFI lub złożyć zlecenie telefonicznie. Pieniądze z funduszu znajdą się na Twoim koncie maksymalnie do 3 dni roboczych od umorzenia. Wypłacenie środków jest całkowicie bezpłatne.

Jeśli wyjmę pieniądze z funduszu wcześniej, to czy stracę wszystko co zarobiłem?

Nie, pieniędzy w funduszu inwestycyjnym nie deponuje się na z góry określony czas i to podstawowa różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a lokatami bankowymi. Wypłata środków z funduszu może nastąpić w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, zaś ewentualny zysk wypracowany przez fundusz pozostanie w portfelu.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Fundusz nie posiada zdolności upadłościowej – w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej. Fundusz oraz Towarzystwo to odrębne osoby prawne, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa.

Warto też pamiętać, że zgromadzone środki pieniężne uczestników funduszu są przechowywane przez bank, ale również nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Zbankrutować mogą podmioty, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, co negatywnie wpłynie na wycenę wartości jednostki uczestnictwa. Jednak pamiętajmy, że w funduszach ważnym ograniczeniem tego ryzyka jest duża dywersyfikacja podmiotów, których papiery znajdują się w portfelu. Inwestor samodzielnie kupujący np. akcje czy obligacje raczej nie będzie mógł sobie na takie zróżnicowanie pozwolić.

Czy moją inwestycję w funduszu inwestycyjnym muszę uwzględnić w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym?

Nie, płatnikiem podatku jest fundusz inwestycyjny. To on rozlicza podatek od zysków kapitałowych (19%) w imieniu uczestnika.

Zastrzeżenia prawne

Caspar Akcji Europejskich jest subfunduszem Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zarządzanego przez Caspar TFI S.A. z siedzibą w Poznaniu. Powyższe informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego czy podatkowego. Szczegółowe informacje o Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl, w jego siedzibie lub u dystrybutorów.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Subfundusz Caspar Akcji Europejskich cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Simple Share Buttons