Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A


Dokumenty informacyjneDokument Informacyjny – pozostała część serii A,B,C oraz seria D,F,G

Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.617.369 akcji, w tym: 447.254 akcji serii A, 447.254 akcji serii B, 447.257 akcji serii C, 135.000 akcji serii D, 9.808 akcji serii F oraz 130.796 akcji serii G. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

 • Dokument Informacyjny – pozostała część serii A,B,C oraz seria D,F,G POBIERZ


Dokument Informacyjny – część serii A,B,C oraz seria H

Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

 • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 447 255 do 500 001 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,
 • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 447 255 do 500 001 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,
 • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 402 257 do 455 003 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,
 • 73.698 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 73.698 zł.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

 • Dokument Informacyjny – część serii A,B,C oraz seria H POBIERZ


Dokument informacyjny – seria E

Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 123.065 Akcji serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 123.065,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) złotych. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.Prospekt

Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Caspar Asset Management S.A., tj. 9.861.865 istniejących akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H, do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). W dniu 21 lipca 2022 r. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt. Wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F,G i H Spółki nastąpiło z dniem 13 września 2022 r.Podstawowe informacje o akcjach wprowadzonych do obrotu

Do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW wprowadzonych zostało:

 • 2.500.005 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.001 zł,
 • 2.500.005 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.001 zł,
 • 2.500.020 akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.004 zł,
 • 675.000 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 135.000 zł,
 • 615.325 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 123.065 zł,
 • 49.040 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.808 zł,
 • 653.980 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 130.796 zł,
 • 368.490 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 73.698 zł.

Z ww. akcjami serii A,B,C,D,E,F,G oraz H nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji jest Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Akcje serii A zostały wyemitowane przy powstaniu Spółki na podstawie aktu założycielskiego – oświadczenia o zawiązaniu spółki akcyjnej złożonego w dniu 3 sierpnia 2009 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 października 2009 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 marca 2010 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2010 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 listopada 2011 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2010 r. oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2010 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podjętej w celu przyznania prawa do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 października 2010 r. W dniu 19 września 2013 r. zostało wydane uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A łącznie 130.796 Akcji serii G. Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 listopada 2011 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

 • Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od dnia 27 sierpnia 2009 r.
 • Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 28 października 2009 r.
 • Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 12 kwietnia 2010 r.
 • Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 2 sierpnia 2010 r.
 • Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 20 grudnia 2010 r.
 • Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 7 września 2011 r.
 • Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 12 lutego 2014 r.
 • Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 20 lutego 2012 r.

Dywidenda wypłacana będzie w złotych polskich. Obrót akcjami Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW podlega regulacjom wynikającym z przepisów prawa oraz Regulaminu Giełdy.


Notowania Akcji

 • Debiut Caspar Asset Management S.A. na Głównym Rynku GPW – 13 września 2022 r. SPRAWDŹ

Animator Rynku

 • Santander Biuro Maklerskie – wyodrębniona organizacyjnie jednostka Santander Bank Polska Spółka Akcyjna SPRAWDŹSimple Share Buttons