Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A


Informacje korporacyjneDokument Informacyjny – pozostała część serii A,B,C oraz seria D,F,G

Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.617.369 akcji, w tym: 447.254 akcji serii A, 447.254 akcji serii B, 447.257 akcji serii C, 135.000 akcji serii D, 9.808 akcji serii F oraz 130.796 akcji serii G. Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Pobierz | Dokument Informacyjny – pozostała część serii A,B,C oraz seria D,F,GDokument Informacyjny – część serii A,B,C oraz seria H

Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 447 255 do 500 001 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,

  • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 447 255 do 500 001 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,

  • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 402 257 do 455 003 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,

  • 73.698 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 73.698 zł.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Pobierz | Dokument Informacyjny – część serii A,B,C oraz seria H


Dokument informacyjny – seria E

Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 123.065 Akcji serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 123.065,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) złotych. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Pobierz | Dokument informacyjny – seria E


Struktura Akcjonariatu

Pobierz | Struktura akcjonariatu


WładzeRegulamin Zarządu

Pobierz | Regulamin Zarządu


Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz | Regulamin Rady Nadzorczej


Zarząd i Rada Nadzorcza

Pobierz | Zarząd i Rada Nadzorcza


Dokumenty KorporacyjneStatut

Pobierz | Statut


KRS

Pobierz | KRS


Zezwolenie KNF 2017

Pobierz | Zezwolenie KNF


Zezwolenie KNF 2010

Pobierz | Zezwolenie KNF
Simple Share Buttons