Informacje korporacyjne

2017

08.12.2017 Dokument Informacyjny – pozostała część serii A,B,C oraz seria D,F,G

Dokument Informacyjny – pozostała część serii A,B,C oraz seria D,F,G


Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (ASO) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.617.369 akcji, w tym: 447.254 akcji serii A, 447.254 akcji serii B, 447.257 akcji serii C, 135.000 akcji serii D, 9.808 akcji serii F oraz 130.796 akcji serii G. 
Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

2015

13.04.2015 Dokument Informacyjny - część serii A,B,C oraz seria H

Dokument Informacyjny - część serii A,B,C oraz seria H


Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 447 255 do 500 001 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,
  • 52.747 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 447 255 do 500 001 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,
  •  52.747 akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 402 257 do 455 003 o wartości nominalnej 1 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 52.747 zł,
  •  73.698 akcji zwykłych imiennych serii H o wartości nominalnej 1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 73.698 zł.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

11.04.2015 Dokument informacyjny - seria E

Dokument informacyjny - seria E 


Dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 123.065 Akcji serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 123.065,00 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt pięć) złotych.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.
 

 

10.04.2015 Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

10.04.2015 Władze

Władze

10.04.2015 Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu

10.04.2015 Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej

10.04.2015 Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

10.04.2015 Dokumenty korporacyjne

Dokumenty korporacyjne

15.02.2015 Statut

Statut

2014

11.04.2014 KRS

KRS

10.04.2014 Zezwolenie KNF

Zezwolenie KNF 2017

10.04.2014 Zezwolenie KNF

Zezwolenie KNF 2010