Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A


Pozostałe informacjePodstawowe informacje o akcjach wprowadzonych do obrotu

Do Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzonych zostało:


  • 2.500.005 akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.001 zł,
  • 2.500.005 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.001 zł,
  • 2.500.020 akcje zwykłe serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.004 zł,
  • 675.000 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 135.000 zł,
  • 615.325 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 123.065 zł,
  • 49.040 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.808 zł,
  • 653.980 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 130.796 zł,
  • 368.490 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 73.698 zł.

Z ww. akcjami serii A,B,C,D,E,F,G oraz H nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji Akcji jest Walne Zgromadzenie Spółki stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych.


Akcje serii A zostały wyemitowane przy powstaniu Spółki na podstawie aktu założycielskiego – oświadczenia o zawiązaniu spółki akcyjnej złożonego w dniu 3 sierpnia 2009 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 12 października 2009 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 marca 2010 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2010 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 listopada 2011 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2010 r. oraz uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2010 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2011 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podjętej w celu przyznania prawa do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 października 2010 r. W dniu 19 września 2013 r. zostało wydane uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A łącznie 130.796 Akcji serii G.
Akcje serii H zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 listopada 2011 r. oraz stosownych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od dnia 27 sierpnia 2009 r.
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 28 października 2009 r.
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 12 kwietnia 2010 r.
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 2 sierpnia 2010 r.
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 20 grudnia 2010 r.
Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 7 września 2011 r.
Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 12 lutego 2014 r.
Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego, tj. od dnia 20 lutego 2012 r.

Dywidenda wypłacana będzie w złotych polskich.

Obrót akcjami Emitenta po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu podlega regulacjom wynikającym z przepisów prawa oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Notowania akcji

Link | Debiut Caspar Asset Management S.A. na rynku NewConnect – 8 grudnia 2011 r.


Animator rynku

Link | NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


Simple Share Buttons