Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Agent firmy inwestycyjnej IPOPEMA SECURIETIES S.A.

Caspar Asset Management SA została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę agentów firm inwestycyjnych jako agent IPOPEMA SECURITIES S.A. w dniu 16.03.2017 r.

Jako Agent Firmy Inwestycyjnej umożliwiamy Klientom m.in.:

  • Składanie zapisów na rynku pierwotnym (m.in. oferty publiczne i prywatne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, oferty publiczne i prywatne obligacji)
  • Podpisywanie umów o prowadzenie rachunku maklerskiego, co umożliwia klientom składanie zleceń na rynku wtórnym (drogą telefoniczną lub za pośrednictwem kanałów zdalnych)
  • Składanie dyspozycji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Simple Share Buttons