Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

“Możemy być bardzo zadowoleni…” – Strategia Akcji Skoncentrowanych

Caspar Asset Management – usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym

Jak inwestujemy w ramach Strategii Akcji Skoncentrowanych?

Strategia Akcji Skoncentrowanych przewidziana jest dla inwestorów o dłuższym minimum pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym.

“Szukamy okazji inwestycyjnych na całym świecie. Nie próbujemy przewidywać zmian kursów akcji, tylko inwestujemy w dobrze zarządzane spółki, które powinny zyskiwać na trendach, które będą kształtowały światową gospodarkę.

– Błażej Bogdziewicz
wiceprezes i dyrektor inwestycyjny Caspar AM

Krótka charakterystyka Strategii Akcji Skoncentrowanych

Maksymalnie 35 instrumentów w portfeluGłównie na rynkach rozwiniętychGłównie spółki technologiczneDługi horyzont inwestycyjnyCel: przy określonym poziomie ryzyka, zysk ponad benchmark

Strategia inwestuje większość środków w Europie, przede wszystkim w akcje eksporterów lub też spółki technologiczne. Część aktywów zainwestowana jest poza Europą, głównie w akcje amerykańskich spółek technologicznych i te inwestycje w ostatnim miesiącu, ale też w dłuższych okresach, przyniosły wysokie stopy zwrotu.

“W pierwszych trzech miesiącach roku średnia strata portfeli typowo akcyjnych wyniosła 4,86. Zarobić w tym czasie dała jedynie Strategia Akcji Skoncentrowanych zarządzana przez Caspar AM”. Redaktor Andrzej Pałasz dodał także, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarządzana przez Błażeja Bogdziewicza Strategia Akcji Skoncentrowanych wypracowała stopę zwrotu w wysokości 20,4%.”

– Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet”
wydanie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wyniki inwestycyjne Strategii Akcji Skoncentrowanych na dzień 30.09.2018 r.

Strategia inwestycyjna3 m-ce6 m-cy1 rok2 lata3 lataOd początku roku
Strategia Akcji Skoncentrowanych 1.42%14.43%16.16%60.38%83.54%18.63%
Stopa odniesienia (Benchmark)-3.87%-5.67%-12.08%9.02%16.14%-11.36%

Zobacz wyniki pozostałych strategii asset management Caspara (klikniuj tutaj)!


Jak inwestujemy?

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru:

  • Pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek
  • Zostały podpisane umowy z domami maklerskimi z Polski, Turcji i Austrii, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych.
  • Spółka codziennie otrzymuje research inwestycyjny z kilkudziesięciu domów maklerskich z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz domów maklerskich o zasięgu globalnym.

Do kogo skierowana jest oferta Caspar Asset Management?

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

  • Liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.
  • Mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona oraz stabilnego wzrostu.

Benchmark dla Strategii Akcji Skoncentrowanych: Strategia Akcji Skoncentrowanych 50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

MASZ PYTANIA?

WYPEŁNIJ WNIOSEK.
SZYBKO ODDZWONIMY.


Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

LUB ZADZWOŃ
61 855 16 14

Simple Share Buttons