Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

“Możemy być bardzo zadowoleni…” – Strategia Akcji Skoncentrowanych

Caspar Asset Management – usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym

Jak inwestujemy w ramach Strategii Akcji Skoncentrowanych?

Strategia Akcji Skoncentrowanych przewidziana jest dla inwestorów o dłuższym minimum pięcioletnim horyzoncie inwestycyjnym.

“Szukamy okazji inwestycyjnych na całym świecie. Nie próbujemy przewidywać zmian kursów akcji, tylko inwestujemy w dobrze zarządzane spółki, które powinny zyskiwać na trendach, które będą kształtowały światową gospodarkę.

– Błażej Bogdziewicz
wiceprezes i dyrektor inwestycyjny Caspar AM

Krótka charakterystyka Strategii Akcji Skoncentrowanych

Maksymalnie 35 instrumentów w portfelu Głównie na rynkach rozwiniętych Głównie spółki technologiczne Długi horyzont inwestycyjny Cel: przy określonym poziomie ryzyka, zysk ponad benchmark

Strategia inwestuje większość środków w Europie, przede wszystkim w akcje eksporterów lub też spółki technologiczne. Część aktywów zainwestowana jest poza Europą, głównie w akcje amerykańskich spółek technologicznych i te inwestycje w ostatnim miesiącu, ale też w dłuższych okresach, przyniosły wysokie stopy zwrotu.

“W pierwszych trzech miesiącach roku średnia strata portfeli typowo akcyjnych wyniosła 4,86. Zarobić w tym czasie dała jedynie Strategia Akcji Skoncentrowanych zarządzana przez Caspar AM”. Redaktor Andrzej Pałasz dodał także, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarządzana przez Błażeja Bogdziewicza Strategia Akcji Skoncentrowanych wypracowała stopę zwrotu w wysokości 20,4%.”

– Gazeta Giełdy i Inwestorów “Parkiet”
wydanie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Wyniki inwestycyjne Strategii Akcji Skoncentrowanych na dzień 30.09.2018 r.

Strategia inwestycyjna 3 m-ce 6 m-cy 1 rok 2 lata 3 lata Od początku roku
Strategia Akcji Skoncentrowanych 1.42% 14.43% 16.16% 60.38% 83.54% 18.63%
Stopa odniesienia (Benchmark) -3.87% -5.67% -12.08% 9.02% 16.14% -11.36%

Zobacz wyniki pozostałych strategii asset management Caspara (klikniuj tutaj)!


Jak inwestujemy?

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru:

  • Pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek
  • Zostały podpisane umowy z domami maklerskimi z Polski, Turcji i Austrii, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych.
  • Spółka codziennie otrzymuje research inwestycyjny z kilkudziesięciu domów maklerskich z Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz domów maklerskich o zasięgu globalnym.

Do kogo skierowana jest oferta Caspar Asset Management?

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

  • Liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.
  • Mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona oraz stabilnego wzrostu.

Benchmark dla Strategii Akcji Skoncentrowanych: Strategia Akcji Skoncentrowanych 50% MSCI Germany Index (USD) net (NDDUGR) + 20% MSCI Poland Index (USD) net (NDEUSPO)+ 20% MSCI Turkey Index (USD) net (NDEUTUR) + 6% MSCI Austria Index (USD) net (NDDUAT) + 2% MSCI Czech Republic Index (USD) net (NDEUSCZ) + 2% MSCI Hungary Index (USD) net (NDEUSHG). Walutą Benchmarku jest złoty polski.

Simple Share Buttons