Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Obligacje – płynność, bezpieczeństwo i ochrona kapitału

Caspar Ochrony Kapitału - obligacje | CASPAR


– Wojciech Kseń, współzarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitalu

Nasi klienci nie ponoszą ani ryzyka walutowego, ani kredytowego, a ryzyko stopy procentowej ograniczamy do minimum. Wszystkie papiery w portfelu są płynne i wyceniane rynkowo, co gwarantuje przejrzystość inwestycji. Oczywiście, mogą nastąpić wahania wartości jednostki, ale naszym celem jest ochrona kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Caspar Ochrony Kapitału inwestuje przede wszystkim w obligacje skarbowe i to te najmniej ryzykowne. Dowiedz się więcej i pamiętaj, że możesz dostawać nasze poradniki, komentarze inwestycyjne a także skontaktować się z nami.

Przejdź do kontaktu!


Dowiedz się więcej o ochronie kapitału!

Wojciech Kseń, współzarządzający Subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału - obligacje skarbowe to bezpieczeństwo

Wojciech Kseń, współzarządzający Subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału

Dla kogo jest subfundusz Caspar Ochrony Kapitału?

– Nie wszyscy inwestorzy są skłonni do ponoszenia takiego ryzyka. Tymczasem Caspar Ochrony Kapitału może być znakomitym instrumentem do rozproszenia ryzyka. Podam konkretny przykład – w okresie dwóch lat, czyli od 4 maja 2016 roku do 4 maja 2018 roku, portfel złożony w 30 procentach z subfunduszu Caspar Akcji Europejskich oraz w 70 procentach z Caspar Ochrony Kapitału przyniósłby stopę zwrotu w wysokości 25%. Przy ograniczonym ryzyku!

  • Nasi klienci nie ponoszą ani ryzyka walutowego, ani kredytowego, a ryzyko stopy procentowej ograniczamy do minimum.
  • Obligacje skarbowe – których termin wykupu jest krótki lub też w obligacje oparte o stawkę WIBOR, czy obligacje zmienno-kuponowe. W efekcie, jeśli rentowności na rynku pójdą w górę, to ceny naszych obligacji powinny spaść mniej niż inne. Caspar Ochrony Kapitału jest więc tym, co na rynku kapitałowym zwykło się nazywać „bezpieczną przystanią”.


Dlaczego płynność powinna być dla Ciebie istotna?

– Można wiele lat poświęcić studiowaniu ekonomii, można robić doktoraty, ale w inwestowaniu obowiązują trzy zasady, które niczym prawa fizyki są niezmienne i zawsze obowiązujące. Zawsze! Pierwszym jest procent składany. Drugim – dywersyfikacja, a trzecim właśnie płynność. Inwestując większość aktywów powinniśmy trzymać w instrumentach płynnych, a na dodatek powinniśmy rozumieć skąd się ta płynność bierze. I pamiętać, że w dobrych czasach, gdy giełdy rosną, z reguły nie ma problemów z płynnością, ale gdy czasy są trudniejsze – ona nagle zanika. I w efekcie nie można z inwestycji wyjść, czyli odzyskać pieniędzy.

  • Nigdy nie mieliśmy najmniejszych problemów z wypłatą pieniędzy inwestorom, którzy zdecydowali się na sprzedaż jednostek uczestnictwa naszych subfunduszy czy wycofanie pieniędzy z portfeli.
  • W pewnym uproszeniu można powiedzieć, że najbardziej płynnym instrumentem są akcje dużych spółek, a najmniej – obligacje korporacyjne małych spółek lub spółek znajdujących się w złej sytuacji finansowej.

Błażej Bogdziewicz, współzarządzający Subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału

Błażej Bogdziewicz, współzarządzający Subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału


Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału jest odpowiedni dla Ciebie, jeśli:

Masz co najmniej 6-miesięczny horyzont inwestycyjny, akceptujesz niskie ryzyko inwestycyjne, które oznacza możliwość umiarkowanych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu, oczekujesz zysków porównywalnych lub wyższych od oprocentowania lokat bankowych w bankach o wysokiej wiarygodności.

  • Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w Tytuły Uczestnictwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz Instrumenty Dłużne emitowane, poręczone, gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Instrumenty Dłużne innych emitentów.
  • Sprawdź sam i zajrzyj do Karty Funduszu dostępnej tutaj.


Obejrzyj film, w którym Wojciech Kseń opowiada o tym, jak inwestować w obligacje


Simple Share Buttons