Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Czym fundusz różni się od lokaty?

Caspar TFI 03.06.2020

Czym fundusz różni się od lokaty? Lokata bankowa bywa uznawana za jeden z najbardziej bezpiecznych instrumentów. Jednak nie zawsze jest w stanie pobić inflację i dać namacalny zysk. Stąd warto rozważyć propozycje funduszy inwestycyjnych - na przykład stabilnego wzrostu - które cechują się podobnym bezpieczeństwem, ale mogą dać wyższe stopy zwrotu.Czym fundusz różni się od lokaty? Po pierwsze - bezpieczeństwemChoć w Polsce zakorzenione jest przekonanie, że bankowe loka...

Czytaj więcej: Czym fundusz różni się od lokaty?

Czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne?

Caspar TFI 05.05.2020

Z rozmowy z Agatą Babecką - kierownikiem działu prawnego w Caspar TFI S.A. - dowiemy się, czy inwestowanie i same fundusze inwestycyjne jest bezpieczne i kto nad tym bezpieczeństwem czuwa.- Gdybyś miała brać pod uwagę tylko bezpieczeństwo inwestycji, gdzie trzymałabyś swoje oszczędności? Inwestowanie w fundusze czy lokata bankowa?Agata Babecka - Inwestowanie w fundusze.- Skoro pracujesz w spółce asset management - która jest właścicielem TFI - to trudno było się spodzie...

Czytaj więcej: Czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne?

Jak kupić akcje?

Caspar TFI 20.04.2020

Akcje są szeroko znanym i popularnym instrumentem finansowym. Spółki akcyjne emitują akcje, aby uzyskać finansowanie na - na przykład - swój dalszy rozwój. Są to dosyć ryzykowne instrumenty, które wymagają pewnego doświadczenia, wiedzy oraz horyzontu inwestycyjnego.Dlaczego akcje niosą ryzyko?Przede wszystkim dlatego, że ceny akcji w istotnym stopniu ulegają rynkowym prawom popytu i podaży, a także innym czynnikom zewnętrznym. Wśród takich są na przykład kwestie polityc...

Czytaj więcej: Jak kupić akcje?

Czym są obligacje skarbowe?

Caspar TFI 30.12.2019

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe. Są emitowane przez Skarb Państwa, a sprzedawane przez Ministra Finansów. Obligacje skarbowe to jeden z podstawowych instrumentów dłużnych znajdujących się “w obrocie”. Przychody ze sprzedaży takich obligacji są następnie wykorzystywane w celu finansowania deficytu państwa.Obligacje skarbowe, co to jest?Na pewno nie są tym samym, co obligacje korporacyjne. Choć pojęcia brzmią podobnie, to są dwoma niemal zupełnie innymi instrumen...

Czytaj więcej: Czym są obligacje skarbowe?

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko inwestycyjne - to immanentna cecha każdej inwestycji. Oznacza po prostu, że możesz osiągnąć inny wynik finansowy, niż na początku założyłeś. Immanentna, bo nie ma takiej inwestycji, która nie jest obarczona ryzykiem. Czy istnieje sposób, aby sobie jakoś z nim poradzić i nie kierować się emocjami?Dwie koncepcje ryzyka inwestycyjnegoW świecie finansowym funkcjonują dwie główne koncepcje ryzyka inwestycyjnego. Pierwsza, zwana neutralną - diagnozuje, że efekt naszej działalnoś...

Czytaj więcej: Ryzyko inwestycyjne

Co to jest dywersyfikacja – poradnik inwestora

Co to jest dywersyfikacja? Podręcznikowo to podział oszczędności pomiędzy różnego rodzaju opcje inwestycyjne. Zapraszamy na rozmowę Piotra Gajdzińskiego z Leszkiem Kasperskim - Prezesem Zarządu Caspar Asset Management SA - o zaletach i wadach dywersyfikacji środków inwestowanych w - między innymi - fundusze inwestycyjne. Leszek Kasperski stara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego - czy warto dywersyfikować.Piotr Gajdziński: - Dywersyfikacja to chyba ulubione słowo rynku inwe...

Czytaj więcej: Co to jest dywersyfikacja – poradnik inwestora

Beztroska to nie jest sposób na emeryturę

Beztroska - która często charakteryzuje Polaków - powoduje, że przestrogi ekonomistów ostrzegających przed niskimi emeryturami, gdzieś nam umykają. Tymczasem problem jest naprawdę poważny, a o sposobie na emeryturę inną, niż ta z ZUS - warto myśleć już na początku kariery zawodowej.Jaką emeryturę zapewni nam Państwo?Starzejemy się relatywnie szybko, emerytury maleją - a koszty życia rosną. To dość racjonalny przepis na kryzys w najbliższych dekadach – coraz bardziej zmniejsza się...

Czytaj więcej: Beztroska to nie jest sposób na emeryturę

Co zrobić z 500+?

Program 500+ już na dobre wpisał się do świadomości Polaków. Środki regularnie wpływają na konta rodziców, którzy stoją teraz przed pytaniem - jak wykorzystać comiesięczną wpłatę. Postaramy się wskazać pewną dodatkową możliwość lokowania takich dodatkowych środków.Co zrobić z 500+?Wszystko zależy od pomysłów rodziców, dotyczących wykorzystania dodatkowych pieniędzy. Od ich zapobiegliwości i umiejętności perspektywicznego myślenia. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu - pieniądze moż...

Czytaj więcej: Co zrobić z 500+?

Jak zacząć inwestować?

Pojęcie "inwestor" ma posmak wielkich pieniędzy. Nasuwa skojarzenia z Wall Street, rzędem ekranów, na których wyświetlają się notowania spółek od Tokio po Nowy Jork, eleganckimi garniturami, luksusowymi samochodami i przyjęciami... Tylko to - niestety - najczęściej tak nie wygląda, bo inwestowanie to dość wymagające i długofalowe zajęcie. Zatem, jak zacząć inwestować?Istotna część spośród nas ma wrażenie, że to inny - bajkowy świat, do którego nie mamy dostępu. Po pierwsze, brakuj...

Czytaj więcej: Jak zacząć inwestować?

Co to jest inflacja?

Caspar TFI 17.05.2019

Inflacja jest to proces podnoszenia średniego poziomu cen towarów oraz usług. Taki cykl musi mieć stały, utrzymujący się w dłuższym okresie czasu charakter. Wraz z wzrostem inflacji następuje utrata wartości nabywczej pieniądza.Dlaczego warto wiedzieć, czym jest inflacja?Najczęściej jest skorelowana bezpośrednio z niepewnością. W szczególności, gdy inflacja przeradza się w hiperinflację. Dochodzi wtedy do załamania gospodarki i utraty zaufania społecznego do pieniądza oraz in...

Czytaj więcej: Co to jest inflacja?

Simple Share Buttons