Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Portfel modelowy składający się z subfunduszy Caspar TFI

Portfel modelowy Caspar TFI

Przedstawiamy model składający się z subfunduszy Caspar TFI

Autorem portfela jest Tomasz Salus, Prezes Zarządu w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA

Pokaż model

Od dłuższego czasu nie wprowadzałem zmian modelu. Chęć zmian pojawiała się w przeszłości wywoływana różnymi impulsami obficie serwowanymi przez media ale lektura komentarzy doradców inwestycyjnych Caspar Asset Management powodowała, że powstrzymywałem się od ruchów. W końcu od tego są profesjonaliści. Obecna przebudowa wynika głównie z tego, że likwidacji ulega jeden ze wykorzystywanych w portfelu subfunduszy – Caspar Ochrony Kapitału.

W jego miejsce pojawi się Caspar Stabilny. To uniwersalny subfundusz, który inwestuje w polskie obligacje skarbowe, amerykańskie obligacje skarbowe lub odpowiedniki w postaci ETFów oraz akcje spółek z całego świata. Różnorodność daje wiele możliwości. Nowością w Caspar Parasolowy FIO jest wykorzystanie obligacji dolarowych. W opinii zarządzających mogą one być dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek niespodziewanych wstrząsów na rynku akcji. Zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny w procesie doboru lokat, jako wsparcie, wykorzystuje filozofię Risk Parity. W największym skrócie polega ona na tym, żeby ograniczać inwestycje w te klasy aktywów, które są w danym momencie bardziej zmienne. Oczywiście podstawą decyzji dalej jest ciężka praca polegająca na analizie spółek, danych makroekonomicznych oraz przewidywaniu trendów w globalnej gospodarce.

Przy okazji zdecydowałem się też na realizację zysków z Caspara Globalnego i Caspara Akcji Europejskich. To są świetne fundusze odnotowujące najlepsze wyniki w swoich kategoriach jednak sam Caspar Stabilny (w przeciwieństwie do Caspara Ochrony Kapitału) może inwestować w akcje, a chciałbym zachować mieszany charakter portfela z zaangażowaniem w akcje około połowy zainwestowanych środków.

 

Podział środków w modelu:


Procentowy udział poszczególnych subfunduszy w portfelu w dniu 09.09.2019.

 

Pokaż model


Klikając w poniższe linki, możesz sprawdić strony subfunduszy wchodzących w skład naszego portfela – historyczne wyniki, dane, karty i stopy zwrotu.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Simple Share Buttons