Subfundusz inwestycyjny Caspar Globalny

Informacja reklamowa. Inwestuj globalnie w spółki, które zmieniają świat

Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KID.

Aktualne wyniki subfunduszu Caspar Globalny

Jeśli interesuje Cię wyższa stopa zwrotu, akceptujesz ryzyko i zmienność – Caspar Globalny jest dla Ciebie.

Wyniki na dzień 06.06.2024 r. Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI).

Wyniki na tle grupy porównawczej

Porównanie stóp zwrotu funduszy/subfunduszy z kategorii „akcji globalnych rynków rozwiniętych”  z niezależnego portalu Analizy Online

Ranking przedstawionych funduszy/subfunduszy został wyselekcjonowany na podstawie ww. kryteriów oraz wyfiltrowany pod kątem stopy zwrotu na dzień 10.04.2024 r. Stopa zwrotu, która została wzięta pod uwagę do 3M, tj. ostatnie 3 miesiące od dnia 10 kwietnia 2024 r.

Co warto wiedzieć?

Caspar Globalny to inwestycja w nowoczesne sektory gospodarki – sztuczną inteligencję, biotechnologię i zaawansowane technologie zbrojeniowe. Istotną część portfela stanowi też szeroko rozumiana branża energetyczna. Subfundusz nie stosuje hedgingu walutowego.

Struktura portfela:

Alokacja sektorowa:

Alokacja geograficzna:

Struktura walutowa:

Dane na dzień 28 marca 2024 r.

Subfundusz Caspar Globalny "w pigułce"

Stawia przede wszystkim na akcje liderów w swoich branżach i firmy działające na rynku globalnym, które mogą osiągać wysokie zwroty.

Jest zarządzany aktywnie oraz oparty na selektywnym doborze spółek na podstawie starannej analizy fundamentalnej.

Jest rekomendowany osobom, które oczekują wysokich zysków przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego - charakterystycznego dla rynku akcji.

Nowoczesne technologie i sektor energetyczny

Ekspozycja na sztuczną inteligencję w postaci spółek z branży półprzewodników. Ponadto inwestycja w biotechnologię oraz sektor energetyczny – między innymi w spółki generujące zadowalające poziomy przepływu gotówki. Poniżej wskazujemy przykładowe spółki z portfela subfunduszu. Pełną listę lokat można sprawdzić w sekcji Dobre Praktyki Informacyjne.

Biotechnologia

Rewolucyjne terapie medyczne między innymi w onkologii bądź redukcji wagi. Jednym z przykładów inwestycji może być Viking Therapeutics. Firma, która opublikowała dane fazy drugiej dla swojego leku z obszaru aktualnie najpopularniejszych leków związanych z utratą wagi – jak Ozempic/Wegovy od Novo Nordisk czy dynamicznie wchodzący na rynek Mounjaro od Eli Lilly. Pokazane wyniki były bardzo dobre i pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne fazy.

Sztuczna Inteligencja

Ekspozycja w postaci spółek z branży półprzewodników. Inwestycja w AI, ale w sposób selektywny – omijając największe spółki. Obecność w spółkach mających produkty, które będą szeroko adoptowane w różnego rodzaju rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Energia

Spółki generujące wysokie poziomy gotówki, którą coraz chętniej i w coraz większym stopniu dzielą się z akcjonariuszami. To między innymi Hess Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo operujące w branży petrochemicznej z siedzibą w Nowym Jorku. Firma zajmuje się wydobyciem, transportem i handlem ropą naftową, gazem płynnym i ziemnym.

Piotr Rojda, CFA

Zarządzający funduszem Caspar Globalny​

Przeczytaj fragment wywiadu z zarządzającym funduszem - Piotrem Rojdą, CFA

– Ostatnie sześć miesięcy, mam na myśli okres od końca września 2023 roku do 10 kwietnia 2024 roku Caspar Globalny pnie się w górę. Jakie są źródła tego sukcesu?

Piotr Rojda: – Przede wszystkim jest to zasługa naszego konsekwentnego inwestowania w spółki biotechnologiczne, które przez 2-3 lata spisywały się gorzej, ale pod koniec ubiegłego roku sytuacja się zmieniła. Wszystko wskazuje na to, że w sektorze biotechnologicznym bessa się skończyła i to jest bardzo dobra wiadomość dla naszych inwestorów. W czasie tych miesięcy, o których mówisz, mieliśmy bardzo mocny grudzień 2023 roku i luty tego roku, gdzie widoczne było bardzo ładne odbicie. Aktualnie (od drugiej połowy marca) doświadczamy lekkiej korekty w związku z rosnącymi rentownościami obligacji na skutek wyższych odczytów inflacji, ale sentyment w sektorze już jest inny. Dobre dane są nagradzane wzrostami kursów, co przez ostatnie 2-3 lata niekoniecznie miało miejsce. Obok sektora biotechnologicznego duży wpływ na poprawę wyników Caspara Globalnego miały też spółki energetyczne oraz spółki związane z szeroko pojętą sztuczną inteligencją (AI).

– Wróćmy na koniec do sztucznej inteligencji, o której już wspomniałeś. Kilka miesięcy temu zarządzający funduszami Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. byli wobec niej sceptyczni…

Piotr Rojda:

– Co nie znaczy, że w nią nie inwestowaliśmy. Robimy to od dłuższego czasu. Od bardzo dawna widzieliśmy na przykład potencjał w inwestowaniu w półprzewodniki. Więc inwestujemy w AI, ale robimy to selektywnie – omijając największe spółki. Jesteśmy natomiast obecni w spółkach mających produkty, które będą szeroko adoptowane w różnego rodzaju rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję. Po prostu naszym zdaniem inwestowanie w gigantów przy tych wycenach jest trochę kupowaniem nadziei, że one na pewno w przyszłości osiągną ogromny sukces. A to wcale nie jest pewne. Nasz sceptycyzm wynikał także z tego, że rynkowy entuzjazm dotyczył wielu spółek, o których wiedzieliśmy, że są powiązane ze sztuczną inteligencją w bardzo niewielkim stopniu, a tylko się na takie wykreowały. Dzisiaj obstawiamy następną falę rozwoju sztucznej inteligencji, która prawdopodobnie rozpocznie się już niebawem i właśnie na to się obecnie nastawiamy.

 

Posłuchaj podcastu o funduszu Caspar Globalny

Rozmowa z Piotrem Rojdą, zarządzającym Casparem Globalnym.

Jak kupić fundusz?

W zależności od osobistych preferencji, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych reprezentowanych przez Caspar TFI S.A., a więc Caspar Parasolowy FIO, można nabyć na jeden z 2 sposobów. Poniżej wyjaśniamy każdą z opisanych metod.

Przez internet

Otwórz konto na Platformie Transakcyjnej i zyskaj dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

Na spotkaniu

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami, wypełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie szybko i omówimy Twoje potrzeby oraz fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

Zapisz się do newslettera

Chcesz być zawsze na bieżąco i nie pominąć żadnych nowych informacji lub aktualnych komentarzy rynkowych i inwestycyjnych?

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna została zawiązana dnia 18 kwietnia 2011 roku. W dniu 17 lipca 2012 roku otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

W dniu 2 listopada 2012 roku Towarzystwo otrzymało informację o dokonaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, wpisu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do RFi pod numerem 796. Założycielem spółki jest Caspar Asset Management SA, Akcjonariuszem Towarzystwa, posiadającym 98,75% akcji, tj. 1 975 000 akcji dających 1 975 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32.

W 2017 r. Caspar TFI SA przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, organizacji grupującej firmy zarządzania aktywami.

Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Globalny?

  • W zależności od osobistych preferencji, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych można nabyć na jeden z 2 sposobów. Możesz otworzyć konto na Platformie Transakcyjnej i zyskać dostęp do narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł kupić przez Internet fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania. Możesz też wypełnić formularz, a oddzwonimy do Ciebie w celu umówienia spotkania lub możesz również skorzystać z usług naszych dystrybutorów, których dane dostępne są na naszej stronie internetowej.

Jak mogę wypłacić środki pieniężne z funduszu?

  • To bardzo proste, wystarczy zalogować się na Platformie Caspar TFI lub umówić się z naszym doradcą telefonicznie. Pieniądze z funduszu znajdą się na Twoim koncie w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od umorzenia. Wypłacenie środków jest całkowicie bezpłatne. Zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa można złożyć za pośrednictwem Platformy Caspar TFI bądź za pośrednictwem dystrybutora.

     

Jeśli wyjmę pieniądze z funduszu wcześniej, to czy stracę wszystko co zarobiłem?

  • Nie, pieniędzy w funduszu inwestycyjnym nie deponuje się na z góry określony czas i to podstawowa różnica pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a lokatami bankowymi. Wypłata środków z funduszu może nastąpić w dowolnym momencie bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, zaś ewentualny zysk wypracowany przez fundusz pozostanie.

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

  • Fundusz nie posiada zdolności upadłościowej, w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej. Fundusz oraz Towarzystwo to odrębne osoby prawne, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa. Warto też pamiętać, że zgromadzone środki pieniężne uczestników funduszu są przechowywane przez depozytariusza (często bank), ale również nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. Zbankrutować mogą podmioty, których papiery znajdują się w portfelu funduszu, co negatywnie wpłynie na wycenę wartości jednostki uczestnictwa. Jednak pamiętajmy, że w funduszach ważnym ograniczeniem tego ryzyka jest duża dywersyfikacja podmiotów, których papiery znajdują się w portfelu. Inwestor samodzielnie kupujący np. akcje czy obligacje raczej nie będzie mógł sobie na takie zróżnicowanie pozwolić.

Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu?

  • Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

Mogę inwestować małe kwoty?

  • Platforma Transakcyjna daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 1000 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 100 złotych.

Jakie zyski mogę osiągnąć?

  • Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w ofercie Caspar Parasolowy FIO masz dostęp do funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy znajdziesz zarówno rozwiązania zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach Caspar uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze odpowiednie do Twoich potrzeb i celów.

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte na niniejszej stronie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.


Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.


Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie określonych aktywów bazowych będących własnością funduszu.
Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.


Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.


Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

NIP 108-00-11-057

REGON 142949487

KRS 0000387202

BIURO

Grupa Caspar

ul. Półwiejska 32,

61-888 Poznań

TELEFON/FAX

+48 61 855 16 14

O FIRMIE

Naszą misją jest oferowanie inwestorom, profesjonalnie i efektywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, operujących na wybranych rynkach Europy Zachodniej, USA i Polski. Koncentrujemy się na obszarach, w których jesteśmy ekspertami i tam lokujemy nasze wysiłki.

Umów się na spotkanie!

Wypełnij formularz, oddzwonimy do Ciebie szybko i omówimy Twoje potrzeby oraz fundusze dopasowane do Twojego stylu inwestowania.

Zapisz się do newslettera!

Bądź na bieżąco i czytaj najnowsze komentarze inwestycyjne i rynkowe. Gwarantujemy wysyłanie wyłącznie najlepszych materiałów.