Asset management

Sprawdź strategie zarządzania portfelem i zobacz jakie korzyści czekają na Ciebie

Zobacz więcej

Notowania subfunduszy: 16-08-2018

Stopa zwrotu 1 dzień.

Zarządzający inwestycjami

Piotr Przedwojski
Piotr Przedwojski

Caspar Akcji Polskich

Komentarze inwestycyjne

Błażej Bogdziewicz
Błażej Bogdziewicz

Caspar Akcji Europejskich
Caspar Ochrony Kapitału

Komentarze inwestycyjne