Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania


Wyniki zarządzania na dzień 30.09.2021r. : Strategia inwestycyjna  1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
początku
istnienia
strategii 2
Od
początku
roku
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
-3.04% 6.61% 10.22% 33.51% 60.72% 71.44% 146.69% 247.80% 14.11%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -1.33% 2.80% 5.50% 33.41% 27.37% 35.94% 63.67% 62.36% 16.08%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
-1.00% 2.04% 9.81% 39.47% 98.92% 131.45% 286.48% 336.70% 13.65%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.31% 4.96% 8.41% 33.04% 41.96% 65.93% 80.89% 66.28% 20.08%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej
Stopy Zwrotu
Wysokiego Ryzyka
1.20% 1.44% 0.92% 3.64% -12.56% -2.92% 17.39% 28.44% -0.89%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.43% 3.49% 1.38% 6.43% 14.56% 22.00% 30.71% 34.66% 3.37%
Strategia Akcyjna USA -2.15% -0.72% 6.42% 37.57% 76.02% 107.16% 190.04% 9.34%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.93% 5.29% 9.81% 34.21% 50.99% 70.10% 105.82% 22.15%
Specjalistyczna Strategia
Akcji Globalnych
-0.72% 2.07% 7.30% 39.93% 76.04% 11.35%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.31% 4.96% 8.41% 33.04% 59.78% 20.08%
Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych
-0.71% 1.52% 6.55% 26.07% 57.72% 77.13% 79.60% 10.34%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.18% 3.00% 5.06% 19.14% 25.07% 34.54% 36.75% 11.87%
Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych
-0.52% 1.12% 3.35% 13.98% 28.53% 40.80% 41.00% 6.08%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.08% 1.53% 2.58% 9.41% 12.93% 18.33% 19.71% 5.93%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF -2.94% 1.45% 5.07% 20.17% 39.30% 53.81% 9.45%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.40% 3.10% 5.43% 26.47% 32.42% 44.28% 14.91%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Globalna ETF + Obligacje
-0.58% 1.12% 1.67% 7.21% 14.41% 18.74% 3.58%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.13% 1.05% 1.83% 8.43% 11.19% 14.82% 4.90%
Specjalistyczna Strategia
Zrównoważona
Globalna ETF + Obligacje
-1.99% 1.34% 3.84% 14.81% 25.75% 7.23%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.27% 2.08% 3.62% 17.22% 30.54% 9.84%
Specjalistyczna Strategia Spółek
Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia
-2.15% -6.34% -3.04% 39.40% 129.15% 147.06% -0.46%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -1.44% 6.03% 10.92% 22.51% 43.04% 56.67% 17.94%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Risk Parity
1.61% 4.55% 6.12% 18.29% 40.11% 45.04% 8.93%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.24% 4.97% 3.74% 14.63% 16.64% 21.46% 11.67%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna
Selektywna
-1.30% 1.60% 8.42% 36.40% 77.75% 11.05%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -0.31% 4.96% 8.41% 33.04% 37.74% 20.08%
Specjalistyczna Strategia Polskich
Obligacji Skarbowych
0.43% 1.26% 1.83% 2.63% 3.04% 2.23%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.01% 0.03% 0.05% 0.10% 0.12% 0.07%

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.

Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Simple Share Buttons