Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania na dzień 31.05.2022

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.16% -9.97% -29.83% -22.24% 0.35% 23.43% 31.97% 144.14% -27.97%
Benchmark -1.22% -4.48% -8.17% -2.04% 33.28% 30.81% 31.47% 51.73% -10.89%

Benchmark: 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.


Strategia Akcji Skoncentrowanych

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 2.97% 2.26% -8.12% 14.57% 54.26% 108.63% 199.03% 328.86% -5.39%
Benchmark -3.15% -4.18% -6.08% 10.55% 42.61% 58.37% 54.08% 66.60% -8.57%

Benchmark: od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Specjalistyczna Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -3.16% 2.18% 0.80% 12.28% -2.19% -4.07% 12.06% 32.05% 4.07%
Benchmark -1.45% -0.88% -0.38% 6.20% 11.18% 19.91% 33.36% 36.50% 1.11%

Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.


Strategia Akcyjna USA

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 2.04% 3.87% -5.26% 18.19% 52.45% 95.61% 200.19% 200.19% -3.83%
Benchmark -3.49% -4.65% -7.67% 13.02% 46.36% 71.66% 107.60% 107.60% -9.81%

Benchmark: MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -1.94% -3.77% -17.45% -2.38% 36.87% 50.65% -16.17%
Benchmark -3.15% -4.18% -6.08% 10.55% 42.61% 60.10% -8.57%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.


Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.93% 0.89% -5.29% 10.47% 34.10% 64.33% 78.17% -3.68%
Benchmark -1.63% -1.93% -2.73% 7.47% 25.77% 35.45% 38.45% -4.41%

Benchmark: 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.


Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.41% -0.61% -3.65% 4.47% 15.21% 30.80% 38.67% -2.76%
Benchmark -0.52% -0.25% -0.24% 5.03% 13.91% 19.37% 21.97% -1.23%

Benchmark: 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.


Specjalistyczna Strategia Globalna ETF

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 1.16% -6.66% -19.09% -6.31% 6.95% 29.89% 29.89% -16.41%
Benchmark -2.96% -4.34% -6.15% 6.14% 32.83% 42.38% 42.38% -8.11%

Benchmark: 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 0.59% -2.17% -6.06% -0.65% 4.49% 13.15% 13.15% -4.95%
Benchmark -0.67% -0.73% -0.97% 3.33% 11.72% 15.76% 15.76% -1.78%

Benchmark: 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.


Specjalistyczna Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -15.81% -30.40% -46.66% -43.29% -13.57% 26.96% 26.96% -44.94%
Benchmark -2.75% 2.10% 2.91% 20.75% 30.57% 67.26% 67.26% -2.70%

Benchmark: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.


Specjalistyczna Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -2.58% -1.60% -4.56% 13.52% 24.45% 46.05% -3.65%
Benchmark -3.16% -0.63% -0.22% 14.18% 20.59% 26.78% -0.45%

Benchmark: 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.


Specjalistyczna Strategia Akcyjna Selektywna

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 2.42% 5.28% -1.31% 21.11% 58.03% 85.42% 0.27%
Benchmark -3.15% -4.18% -6.08% 10.55% 42.61% 38.01% -8.57%

Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.


Specjalistyczna Strategia Polskich Obligacji Skarbowych

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia 0.38% 1.14% 2.28% 4.79% 6.30% 1.87%
Benchmark 0.44% 1.07% 1.59% 1.76% 1.86% 1.46%

Benchmark: Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.


Specjalistyczna Strategia Akcji Polskich

   1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
utworzenia
YTD
Strategia -0.62% -4.70% -15.22% -15.22%
Benchmark -0.11% -10.31% -20.84% -20.84%

Benchmark: 100% MSCI Poland Total Return Index (M1PL Index) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2022r.


Historyczne wyniki zarządzania w formacie PDF do pobrania
Zastrzeżenie

Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Simple Share Buttons