Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Porównaj fundusze Caspar

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Porównaj strategie

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania


Wyniki zarządzania na dzień 30.06.2021r. : Strategia inwestycyjna  1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
początku
istnienia
strategii 2
Od
początku
roku
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
3.91% 3.39% 7.04% 32.94% 59.02% 54.72% 150.71% 226.25% 7.04%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.96% 2.63% 12.93% 31.81% 30.75% 30.07% 65.29% 57.94% 12.93%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
14.33% 7.62% 11.38% 49.77% 103.06% 130.18% 325.16% 327.99% 11.38%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.11% 3.29% 14.40% 32.86% 45.68% 51.97% 76.59% 58.42% 14.40%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej
Stopy Zwrotu
Wysokiego Ryzyka
7.66% -0.51% -2.30% -0.94% -6.54% -7.31% 20.20% 26.61% -2.30%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.22% -2.04% -0.12% 5.26% 14.99% 16.59% 24.27% 30.11% -0.12%
Strategia Akcyjna USA 15.02% 7.19% 10.13% 45.76% 84.43% 119.16% 192.14% 10.13%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 6.42% 4.29% 16.01% 35.56% 55.79% 70.27% 95.47% 16.01%
Specjalistyczna Strategia
Akcji Globalnych
11.75% 5.12% 9.09% 50.96% 72.47% 9.09%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.11% 3.29% 14.40% 32.86% 52.23% 14.40%
Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych
9.70% 4.96% 8.69% 31.20% 61.10% 76.92% 8.69%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.05% 2.00% 8.61% 19.05% 27.26% 32.76% 8.61%
Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych
5.05% 2.21% 4.90% 15.23% 30.99% 39.44% 39.44% 4.90%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.53% 1.03% 4.34% 9.37% 14.14% 17.91% 17.91% 4.34%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 9.36% 3.56% 7.88% 22.49% 47.69% 51.61% 7.88%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.32% 2.26% 11.45% 27.70% 36.08% 39.93% 11.45%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Globalna ETF + Obligacje
3.11% 0.54% 2.43% 7.40% 16.14% 17.43% 2.43%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.43% 0.77% 3.81% 8.79% 12.49% 13.63% 3.81%
Specjalistyczna Strategia
Zrównoważona
Globalna ETF + Obligacje
6.81% 2.47% 5.81% 15.24% 24.08% 5.81%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.86% 1.52% 7.60% 17.99% 27.88% 7.60%
Specjalistyczna Strategia Spółek
Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia
17.82% 3.52% 6.27% 76.22% 147.97% 163.78% 6.27%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 6.67% 4.61% 11.24% 17.57% 42.73% 47.75% 11.24%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Risk Parity
7.82% 1.50% 4.19% 17.43% 38.73% 4.19%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 4.21% -1.17% 6.39% 9.42% 15.71% 6.39%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna
Selektywna
14.27% 6.71% 9.30% 46.52% 74.95% 9.30%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.11% 3.29% 14.40% 32.86% 31.22% 14.40%
Specjalistyczna Strategia Polskich
Obligacji Skarbowych
0.31% 0.57% 0.96% 1.76% 1.76% 0.96%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.01% 0.02% 0.05% 0.10% 0.10% 0.05%

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.

Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Simple Share Buttons