Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Wyniki zarządzania


Wyniki zarządzania na dzień 31.12.2021r. : Strategia inwestycyjna  1m  3m  6m  1r  2l  3l  5l Od
początku
istnienia
strategii 2
Od
początku
roku
Strategia Akcji Spółek
Strefy Euro
-2.57% -2.55% 3.89% 11.21% 50.04% 99.71% 117.16% 238.95% 11.21%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 3.05% 4.88% 7.81% 21.75% 30.60% 62.27% 54.88% 70.28% 21.75%
Strategia Akcji
Skoncentrowanych
-2.89% 3.79% 5.91% 17.96% 98.27% 176.37% 272.82% 353.27% 17.96%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.72% 9.59% 15.03% 31.59% 50.94% 94.65% 84.42% 82.22% 31.59%
Specjalistyczna Strategia Absolutnej
Stopy Zwrotu
Wysokiego Ryzyka
-3.14% -1.20% 0.22% -2.09% -11.89% -2.26% 9.50% 26.89% -2.09%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 -1.47% 0.26% 3.76% 3.64% 16.81% 20.31% 26.48% 35.01% 3.64%
Strategia Akcyjna USA -1.48% 7.62% 6.85% 17.68% 83.09% 156.66% 212.15% 17.68%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.37% 11.83% 17.75% 36.60% 63.21% 115.76% 130.17% 36.60%
Specjalistyczna Strategia
Akcji Globalnych
-1.53% 2.08% 4.20% 13.67% 79.70% 13.67%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.72% 9.59% 15.03% 31.59% 75.10% 31.59%
Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych
-1.67% 3.00% 4.56% 13.65% 59.68% 96.45% 84.98% 13.65%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.76% 5.91% 9.09% 18.48% 29.84% 52.75% 44.83% 18.48%
Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych
-0.92% 1.14% 2.27% 7.29% 29.65% 47.08% 42.61% 7.29%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.01% 3.16% 4.74% 9.28% 15.07% 26.06% 23.49% 9.28%
Specjalistyczna Strategia Globalna ETF -3.21% 1.03% 2.50% 10.58% 36.67% 55.40% 10.58%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.14% 7.39% 10.73% 23.40% 38.34% 54.94% 23.40%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Globalna ETF + Obligacje
-1.17% 0.25% 1.37% 3.84% 12.99% 19.04% 3.84%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.83% 2.64% 3.72% 7.67% 12.79% 17.86% 7.67%
Specjalistyczna Strategia
Zrównoważona
Globalna ETF + Obligacje
-2.39% 0.69% 2.04% 7.97% 26.61% 7.97%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 1.49% 5.02% 7.20% 15.35% 37.09% 15.35%
Specjalistyczna Strategia Spółek
Biotechnologicznych
i Ochrony Zdrowia
-3.12% -6.67% -12.59% -7.10% 74.40% 130.58% -7.10%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 5.77% 9.73% 16.34% 29.42% 45.39% 71.90% 29.42%
Specjalistyczna Strategia
Stabilnego Wzrostu
Risk Parity
-0.95% 4.51% 9.27% 13.85% 47.49% 51.59% 13.85%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.23% 4.85% 10.06% 17.09% 24.79% 27.35% 17.09%
Specjalistyczna Strategia Akcyjna
Selektywna
-1.57% 4.03% 5.70% 15.53% 84.92% 84.92% 15.53%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 2.72% 9.59% 15.03% 31.59% 50.94% 50.94% 31.59%
Specjalistyczna Strategia Polskich
Obligacji Skarbowych
0.40% 1.27% 2.55% 3.53% 4.35% 3.53%
Stopa odniesienia (Benchmark)1 0.14% 0.27% 0.30% 0.34% 0.40% 0.34%

Historyczne wyniki zarządzania do pobrania1 Stopy odniesienia (benchmark) dla poszczególnych Strategii, 2 daty, od których liczone są wyniki Strategii:

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro 100% MSCI EMU EUR Net Total Return Index (M7EM) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.05.2014r.

Strategia Akcji Skoncentrowanych Od 1 stycznia 2019 roku Benchmark ulega zmianie na następujący: 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.03.2015r.

Strategia Zrównoważona Akcji Skoncentrowanych 60% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 40% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2018r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Akcji Skoncentrowanych 30% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 70% WIBOR 6M. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2018r.

Strategia Akcyjna USA MSCI Daily Total Return Net USA USD (NDDUUS) Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2017r.

Strategia Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka Benchmark dla Specjalistycznej Strategii Absolutnej Stopy Zwrotu Wysokiego Ryzyka stanowi stopa zwrotu wyrażona w Euro wynosząca 4 % w skali roku. Wartość w Euro będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu dla Euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2016r.

Specjalistyczna Strategia Akcji Globalnych 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Specjalistyczna Strategia Globalna ETF 90% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 10% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Globalna ETF + Obligacje 30% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 70% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Zrównoważona Globalna ETF + Obligacje 60% MSCI ACWI Index (USD) (MXWD) + 40% stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.04.2020r.

Strategia Spółek Biotechnologicznych i Ochrony Zdrowia MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD (NDWUHC). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartość indeksu podana w USD będzie przeliczana na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 30.06.2019r.

Strategia Stabilnego Wzrostu Risk Parity 40% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI) + 60% Federal Funds Target Rate – Lower Bound (FDTRFTRL). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.08.2019r.

Strategia Akcyjna Selektywna 100% MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wartości indeksów wchodzące w skład Benchmarku podane w USD będą przeliczane na złote polskie wg średniego kursu walut dla USD ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dany dzień. Wyniki liczone od dnia: 31.01.2020r.

Strategia Polskich Obligacji Skarbowych Stopa referencyjna NBP. Walutą Benchmarku jest złoty polski. Wyniki liczone od dnia: 31.07.2020r.

Zastrzeżenie: Stopy zwrotu przedstawiają stopę zwrotu za dany okres, obliczoną metodą procentu składanego na podstawie średnich, miesięcznych stóp zwrotu z portfeli zarządzanych, zgodnie z określoną strategią przez cały okres danego miesiąca. Portfele zarządzane w ramach danej strategii, których wyniki są uwzględniane w obliczeniach nie muszą być aktywne przez cały okres, za który pokazywane są wyniki inwestycyjne.

W związku ze zmianą metodologii obliczania stóp zwrotu polegającą na odejściu od przyjmowania równych wag dla portfeli zarządzanych zgodnie z daną strategią inwestycyjną, od września 2019 roku przy obliczaniu miesięcznych stóp zwrotu przyjmuje się wagi zgodne z udziałem poszczególnych portfeli w danej strategii na początek każdego miesiąca uwzględnionego w okresie, za jaki wyniki zarządzania zostały zaprezentowane. Wyniki strategii inwestycyjnych zostały obliczone jako średnie wyniki brutto wszystkich portfeli zarządzanych w ramach danej strategii inwestycyjnej. Wyniki brutto nie uwzględniają naliczonych a niepobranych opłat za zarzadzanie. Szczegółowe informacje o modelu danej strategii inwestycyjnej znajdują się w opisach strategii inwestycyjnych. Podane wyniki nie uwzględniają opłaty za zarządzanie oraz podatków. Do stawki opłaty za zarządzanie doliczany jest podatek VAT. Szczegółowe informacje o naliczaniu opłat za zarządzanie określone są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Aktywami w Caspar Asset Management S.A.

Prezentowane dane pochodzą ze źródeł własnych Caspar Asset Management S.A. i służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przedstawione wyniki inwestycyjne zarządzania są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Z inwestowaniem w portfele wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in. ze zmian wyceny rynkowej papierów wartościowych oraz w szczególności, w przypadku inwestowania w papiery wartościowe notowane za granicą ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Simple Share Buttons