Jesteś tutaj

Co nas wyróżnia

Caspar Asset Management jest – według „Gazety Giełdy Parkiet”* – jedną z trzech największych pod względem ilości Klientów, firm zarządzania aktywami zamożnych Klientów i jedyną w tym gronie niezależną, czyli nie należącą do międzynarodowych korporacji finansowych, firmą asset management

Co dla Klientów najważniejsze, strategie Caspar Asset Management S.A. należą do najlepszych na rynku. Dowód? Podsumowanie roku 2014 dokonane przez „Gazetę Giełdy Parkiet”*, w którym nasza Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy zajęła drugie miejsce wśród wszystkich strategii akcyjnych zarządzanych przez polskie firmy asset management. Druga nasza strategia, Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy, została sklasyfikowana na czwartym miejscu. 

Inwestując z nami zyskujesz:

  • Skuteczność – by sprostać wymaganiom naszych Klientów, stosujemy własną filozofię inwestycyjną i szukamy autorskich rozwiązań. Nasze wyniki
  • Niezależność – Caspar AM jest instytucją prywatną, a nie częścią wielkiej korporacji. W swoich działaniach kieruje się wyłącznie interesem Klientów.
  • Bezpieczeństwo – aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo powierzonych aktywów, Caspar AM  zdecydował się na unikalne rozwiązanie – rachunki Klientów prowadzone są przez Bank Powierniczy – zarządzanie aktywami na prywatnym rachunku Klienta.
  • Rynki zagraniczne – Caspar AM, w ramach usługi zarządzania aktywami, jako jedna z nielicznych firm Asset Management działających w Polsce, oferuje swoim Klientom dostęp do papierów wartościowych notowanych na rynkach całej Europy Środkowej i Wschodniej oraz wybranych rynkach Europy Zachodniej. Strategie inwestycyjne
  • Innowacyjność / wygoda – internetowa platforma obsługi Klientów CasparLine. Za jej pośrednictwem nasi Klienci uzyskują bezpośredni dostęp do bieżącej informacji o wartości portfela oraz miesięcznych i kwartalnych raportów.
  • Transparentność – wprowadzone zostały regulacje wewnętrzne dotyczące inwestycji własnych, tak aby Zarząd Spółki oraz jej pracownicy nie mogli inwestować w notowane papiery wartościowe inaczej niż wspólnie z Klientami spółki.
  • Optymalizacja kosztów – korzystając z Banku Powiernika, Caspar AM może zawierać transakcje z dowolnym pośrednikiem, co daje możliwość optymalizacji kosztów i efektywniejsze realizowanie transakcji.

 

* „Parkiet” z 25 lipca 2016 roku