Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Opis usługi

Zarządzanie portfelem - Caspar AM

Na czym polega usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych (zarządzanie portfelem)?

Usługa zarządzanie portfelem (asset management) polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Powierzone przez Klienta środki są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty finansowe. Procesem podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych zarządza Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą Dyrektor Inwestycyjny, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego i Prezes Zarządu. 

W umowie strony ustalają zasady zarządzania, wskazując m.in. strategię inwestycyjną poprzez określenie poziomu akceptowanego ryzyka, oczekiwanej stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego. Podpisując umowę Klient udziela pełnomocnictwa spółce, na mocy którego mogą być wykonywane ustalone czynności związane z powierzonymi środkami. Powierzenie zarządzania środkami wyspecjalizowanej firmie jest korzystne zwłaszcza dla inwestorów, którzy nie mają czasu, by na bieżąco śledzić zmiany na rynku finansowym i doświadczenia, aby podejmować decyzje inwestycyjne.  

Jak inwestujemy?

Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru:

 • Pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek.
 • Podpisane zostały umowy z polskimi i międzynarodowymi domami maklerskimi, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych.
 • Spółka otrzymuje research inwestycyjny o zasięgu globalnym z wybranych europejskich i amerykańskich domów maklerskich.

Nasza filozofia inwestowania.

Do kogo skierowana jest oferta?

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom. Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów:

 • liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne.  
 • mniej skłonnych do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona oraz stabilnego wzrostu. 

Strategie inwestycyjne.

Jakie są korzyści z posiadania portfela instrumentów finansowych?

 • Indywidualny rachunek w Banku Powierniku, na którym zdeponowane są papiery wartościowe i środki pieniężne Klienta.
 • Elastyczna formuła inwestowania pozwala na dopasowanie portfela do oczekiwań Klienta.
 • Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez doradców inwestycyjnych.
 • Indywidualna obsługa przez dedykowanych doradców posiadającecych certyfikat European Financial Guide (EFG) przyznawany przez Europejską Federację Doradców Finansowych,
 • Niższe koszty niż w przypadku samodzielnego inwestowania.
 • Dowolny czas trwania usługi.
 • Możliwość wypłaty części dostępnych środków oraz dopłat w trakcie trwania usługi.
 • Możliwość bieżącego monitoringu wartości portfela – telefonicznie lub za pośrednictwem internetu.

Simple Share Buttons