Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Dystrybutorzy

F-Trust SA

F-​Trust SA to prywatna, niezależna firma dystrybucyjna z grupy Caspar, której misją jest oferowanie najlepszych produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, a także pomoc klientowi w dokonaniu wyboru odpowiadającego jego potrzebom.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

www.f-trust.pl

DM BOŚ S.A.

DM BOŚ S.A. jest jednym z najdłużej działających domów maklerskich w Polsce, istnieje na rynku od ponad 20 lat. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych. W 2016 został uhonorowany Nagrodą Specjalną GPW i tytułem Brokera Roku 2015. W 2014 roku został wybrany Najlepszym Domem Maklerskim w rankingu Gazety Giełdy „Parkiet”, od lat zajmuje miejsce na podium w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika “Forbes” i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. W 2016 roku został wyróżniony tytułem Finansowa Marka Roku za utrzymywanie od lat pozycji lidera na rynku inwestycyjnym i wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających inwestowanie. Uhonorowany również nagrodą Order Finansowy 2015 miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossaMoblie+ na tablety – w kategorii Produkt Inwestycyjny.

W maju 2016 platforma Bossafx otrzymała najwyższą ocenę w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet, a w  marcu 2015 r. została uznana za najlepszą platformę forexową roku 2014 wg Gazety Giełdy „Parkiet” i uhonorowana nagrodą „Byki i Niedźwiedzie”. DM BOŚ otrzymał również nagrodę FxCuffs 2015 w kategorii Polski Broker Forex Roku. Biuro sukcesywnie poszerza swoją ofertę o innowacyjne rozwiązania. W 2012 roku DM BOŚ do swojej oferty giełdowej (bossa.pl) i Forex (bossafx.pl), wprowadził bossafund.pl – internetową platformę do inwestowania w fundusze inwestycyjne. W 2013 do oferty dołączyła Bossa Zagranica – rynki kasowe giełd zagranicznych. DM BOŚ oferuje Klientom wysokiej jakości produkty z obszaru zabezpieczenia emerytalnego IKE/IKZE oraz wspiera inwestorów licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami oraz komentarzami ekspertów.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, za wyjątkiem zleceń obejmujących wspólny rejestr małżeński oraz wpłat w walucie euro. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

www.bossa.pl/

iWealth Management Sp. z o.o.

iWealth to niezależna, licencjonowana i podlegająca nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, firma dostarczająca usługi finansowe starannie wyselekcjonowanych Partnerów dla zamożnych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferując usługę nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego koncentruje się na pomocy w opracowaniu kompleksowej i spójnej strategii finansowej, precyzyjnie dopasowanej do unikatowych potrzeb i indywidualnych preferencji Klienta w zakresie ryzyka oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Klienci iWealth mogą inwestować lokalnie i globalnie, wykorzystując szeroki wachlarz funduszy, zarządzanych przez renomowane krajowe i zagraniczne firmy zarządzające aktywami. Oferuje także rozwiązania kredytowe i leasing, ubezpieczenia sukcesyjne, wsparcie w obszarze prawnym, podatkowym, sukcesyjnym, inwestycje na rynku nieruchomości oraz bezpośrednie inwestycje w złoto.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

www.iWealth.pl

iMercado Sp. z o.o.

iMercado Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi nieodpłatnego doradztwa portfelowego i pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy zagranicznych. Spółka świadczy usługi na po podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 5 maja 2008 roku i w zakresie objętym zezwoleniem podlega jej nadzorowi.

Misją iMercado jest dostarczanie indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych budowanych w oparciu o starannie wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne. Spółka współpracuje z dziesięcioma towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszach.

www.imercado.pl/

Profitum Wealth Management Sp. z o.o.

Profitum Wealth Management Sp. z o.o. jest niezależną, polską firmą sektora finansowego, która specjalizuje się w doradztwie w zakresie zarządzania majątkiem klienta.
Spółka powstała w 2011 roku, a jej donatorzy posiadają ponad 15 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, w tym nabyte w największych polskich i zagranicznych towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

www.profitum.com.pl

Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp. z o. o.

Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski Sp. z o.o. jest firmą istniejącą na polskim rynku od maja 2010 r., zajmującą się doradztwem w obszarach funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń oraz corporate finance.

Zakres świadczonych usług.

www.kfmiw.pl

Q Value S.A.

Q Value S.A. powstała w 2014 roku i jest niezależnym oraz niezwiązanym kapitałowo z korporacjami rynku finansowego, podmiotem działającym na rynku pośrednictwa finansowego. Oferta Q Value S.A. obejmuje sprawdzone, dostępne na rynku rozwiązania inwestycyjne, oparte o fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez renomowane polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Oferta dopasowana jest do wymagań różnych grup inwestorów, zarówno tych początkujących, jak i profesjonalnych, i w pełni umożliwia efektywną dywersyfikację portfeli.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

www.qvalue.pl

Ipopema Securities S.A.

IPOPEMA Securities to renomowany dom maklerski notowany na GPW. Na polskim rynku kapitałowym istnieje od 2003 roku. Firma świadczy usługi w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego przy przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych i prywatnych, oferuje usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym dla krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych. IPOPEMA Securities dla klientów indywidualnych oferuje szeroką gamę produktów za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej. Zakres produktów tworzony jest ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i preferencji klientów o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu, o ile Subrejestr został otwarty na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Dystrybutora.

www.ipopemasecurities.pl

Apollin Sp. z o.o.

Sztuka inwestowania. Niezależna firma, posiadająca zezwolenie na dystrybucję funduszy inwestycyjnych otwartych, stworzona przez managerów posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarach produktów inwestycyjnych, bankowości i prawa.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

KupFundusz.pl

KupFundusz.pl to wiodąca na polskim rynku platforma inwestycyjna oferująca klientom indywidualnym dostęp do szerokiej gamy funduszy inwestycyjnych. Rozwiązania znajdujące się na platformie są nowoczesne i bezpieczne, a jednocześnie przyjazne, intuicyjne i dopasowane do realnych potrzeb klientów. Platforma oferuje pełne spektrum danych oraz najlepsze w branży, autorskie narzędzia do wyboru i analizy funduszy. Wszystkie funkcjonalności dostępne na platformie powstały przy współpracy z Analizami Online S.A. – firmą analityczną i opiniotwórczą działającą na polskim rynku funduszy od 20 lat.

Zakres świadczonych usług. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa oraz przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu, o ile Subrejestr został otwarty na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem Dystrybutora. Możliwość obsłużenia zleceń na wpłaty jedynie w walucie polskiej.

www.kupfundusz.pl/

Michael / Ström Dom Maklerski

Zakres świadczonych usług. Zakres świadczonych usług: Przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa. Przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w Funduszu.

www.michaelstrom.pl/

Phinance S.A.

Firma Phinance S.A. zajmuje się kompleksowym doradztwem finansowym na obszarze całej Polski. Od 20 lat istnieje na rynku doradztwa finansowego, a obecnie posiada już ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów i 45 oddziałów w całej Polsce.

Zakres świadczonych usług. Zakres świadczonych usług: Przyjmowanie zleceń dotyczących zbywania lub odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa, a także wszelkich innych składanych przez Uczestników zleceń, zdefiniowanych w Procedurach, informowanie z należytą starannością Uczestników oraz Klientów o ofercie Towarzystwa, realizacja innych czynności określonych w Umowie jako czynności Dystrybutora oraz pośredniczenie w zawieraniu i obsługiwaniu umów z osobami fizycznymi zamierzającymi gromadzić oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych lub indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

https://phinance.pl/