Jesteś tutaj

Aktualności dotyczące spółki

17.02.2017
Piotr Gajdziński
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Caspar Asset Management SA powołało Hannę Kijanowską na członka Zarządu naszej spółki. Hanna Kijanowska nadzorować będzie działalność operacyjną, w szczególności obszar prawny, audytu wewnętrznego i docelowo również zarządzania ryzykiem. Hanna Kijanowska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła najpierw studia z zakresu zarządzania i marketingu, a później prawo. Jest radcą prawnym. W Grupie Caspar pracuje od stycznia 2010 roku.
20.01.2017
Piotr Gajdziński
  Dziennik „Rzeczpospolita” z 19 stycznia 2017 roku podsumował wyniki wypracowane przez polskie fundusze inwestycyjne. Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy znalazł się na szczycie. Dodajmy – na szczycie niedosięgłym dla konkurencji!
15.12.2016
CAM
Szanowni Państwo! W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, w sobotę 17.12.2016 w godzinach 7:00 - 8:00 nastąpi przerwa w działaniu serwisu CasparLine.pl. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
04.11.2016
Piotr Gajdziński
Cztery lata temu, 2 listopada 2012 roku, Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA rozpoczął działalność operacyjną. Kilka dni wcześniej otrzymaliśmy informację o dokonaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy wpisu Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do RFi pod numerem 796. Wejście w piąty rok działalności to idealny okres dla firmy. Z wielu powodów, z których dwa wypada umieścić na pierwszym miejscu. Te dwa powody to doświadczenie i entuzjazm.
26.10.2016
CAM
Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować, iż z uwagi na problemy techniczne serwis telefoniczny Caspar Asset Management S.A. będzie niedostępny do końca dnia dzisiejszego. Jednocześnie informujemy, iż czas niedostępności serwisu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach w tym zakresie, jak również o przywróceniu dostępności serwisu telefonicznego Spółka będzie informować na bieżąco poprzez zamieszczanie stosownych komunikatów na stronie internetowej  www.caspar.com.pl.
25.08.2016
Piotr Gajdziński
  Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy notuje w ostatnim okresie doskonałe wyniki. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy,  w okresie od 7 lutego 2016 do 7 lutego 2017 roku subfundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości 29,5%, tabelę przedstawiającą porównianie wyników funduszy inwestycyjnych w tym okresie przedstawiamy poniżej (dane z serwisu analizy.pl).  
23.06.2016
Piotr Gajdziński
  Dom Maklerski BOŚ SA, został kolejnym dystrybutorem jednostek uczestnictwa Caspar Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Od 23 czerwca 2016 roku w placówkach DM BOŚ SA, u jego agentów oraz poprzez internetową platformę Bossafund.pl będzie można kupić jednostki uczestnictwa Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, Caspar Akcji Polskich, Caspar Akcji Tureckich, Caspar Globalny oraz Caspar Ochrony Kapitału.

Strony