Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – luty 2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny spadł w lutym 3,69%, wobec spadku benchmarku o 5,28%.

W lutym 2020 roku znacząco obniżyłem alokację w akcje na funduszach w związku z wybuchem epidemii koronawirusa (COVID19) poza Chinami.

Klasą aktywów, która w mojej ocenie jest teraz atrakcyjna (poza gotówką), są skarbowe obligacje amerykańskie. Stanowią one prawie 50% funduszu Caspar Stabilny i 25% funduszu Caspar Globalny. Rentowność długu na poziomie 1,1% na amerykańskich dziesięciolatkach w porównaniu z innymi rynkami rozwiniętymi, przy FED-zie, który tnie stopy i skupuje papiery wartościowe, są bardzo atrakcyjne i powinny spadać (a ceny obligacji rosnąć).

Na rynku jest w tej chwili bardzo niska płynność, nawet na dużych spółkach czy długu skarbowym, co dodatkowo zwiększa zmienność. W ramach funduszy zarządzanych przez Caspar Asset Management inwestujemy w najbardziej płynne klasy...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – luty 2020

Caspar Stabilny – luty 2020

Piotr Rojda, CFA 19.03.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny spadł w lutym o 0,53%, wobec spadku benchmarku o 2,32%.W lutym 2020 roku znacząco obniżyłem alokację w akcje na funduszach w związku z wybuchem epidemii koronawirusa poza Chinami.Klasą aktywów, która w mojej ocenie jest teraz atrakcyjna (poza gotówką), są skarbowe obligacje amerykańskie. Stanowią one prawie 50% funduszu Caspar Stabilny i 25% funduszu Caspar Globalny. Rentowność długu na p...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – luty 2020

Caspar Akcji Europejskich – luty 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:W lutym br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował spadek o blisko 5%, co - mimo wszystko - było bardzo dobrym wynikiem na tle funduszy inwestujących na europejskim rynku akcji.W lutym zwiększyliśmy inwestycje w spółki, w naszej ocenie, relatywnie odporne na skutki epidemii koronawirusa, jednocześnie ograniczając inwestycje w spółki, które szczególnie mogą ucierpieć w przypadku recesji...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – luty 2020

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w styczniu br. wzrost o 1,28%.Na wynik subfunduszu w styczniu wpływ miały udane inwestycje m.in. w akcje europejskich producentów półprzewodników i niektóre inne spółki technologiczne. Dla europejskiego rynku akcji w najbliższym czasie istotnym czynnikiem ryzyka jest wpływ epidemii wywoływanej przez pochodzącego z Chin koronawirusa na gospodarkę c...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2020

Caspar Globalny – styczeń 2020

Piotr Rojda, CFA 11.02.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny zarobił w 2019 roku 30,34%, podczas gdy benchmark dał wynik 17,91%. Wyniki za styczeń 2020 roku to odpowiednio 4,83% i 1,11% dla benchmarku.Polityka inwestycyjna się nie zmieniła, na subfunduszu przeważone są sektory IT (semiconductors i software), Healthcare (biotech i life science) i Industrials (aerospace and defence). Kładziemy duży nacisk na selekcję, fundusz był sporadycznie hedgowany niew...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – styczeń 2020

Caspar Stabilny – styczeń 2020

Piotr Rojda, CFA 11.02.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny wzrósł w styczniu 3,96%, a benchmark o 0,72%.Rentowności skarbowych 30-letnich obligacji amerykańskich spadły z 2,39% na koniec roku, do 2,00% na koniec stycznia, dzięki czemu ceny tych obligacji rosły. Dodatkowo pozytywnie na wyniki wpłynęło umocnienie się dolara i dobra selekcja spółek w części akcyjnej.Akcje pozostają atrakcyjną klasą aktywów. FCF yield prognozowany na kolejny rok wynosi...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – styczeń 2020

Caspar Globalny – grudzień 2019

Piotr Rojda, CFA 24.01.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny spadł w grudniu ubiegłego roku o 1,56, natomiast benchmark o 0,02%. W całym 2019 roku subfundusz zarobił 30,34%, podczas gdy benchmark wzrósł tylko o 17,91%.Na gorsze wyniki funduszy w grudniu 2020 roku wpłynęło osłabienie się dolara amerykańskiego do złotówki o ponad 3%. Dodatkowo, w ostatnim miesiącu 2019 roku rosły rentowności skarbowych obligacji amerykańskich, w przypadku papierów 10-letnich...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – grudzień 2019

Caspar Stabilny – grudzień 2019

Piotr Rojda, CFA 24.01.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny spadł w grudniu ubiegłego roku o 1,95%, natomiast benchmark spadł o 0,12%.Na gorsze wyniki funduszy w grudniu 2020 roku wpłynęło osłabienie się dolara amerykańskiego do złotówki o ponad 3%. Dodatkowo, w ostatnim miesiącu 2019 roku rosły rentowności skarbowych obligacji amerykańskich, w przypadku papierów 10-letnich był to wzrost z 1,78% do 1,92%. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji negaty...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – grudzień 2019

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w grudniu br. wzrost o 1,2%, a w całym minionym roku stopa zwrotu wyniosła 35,7%.Hossa na europejskim rynku akcji była zaskoczeniem dla wielu inwestorów i - co ciekawe - nie zatrzymało jej wycofywanie przez indywidualnych inwestorów środków z funduszy akcyjnych.Hossa na europejskim rynku?Na wynik subfunduszu w grudniu - jak i w całym...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2019

Caspar Stabilny – listopad 2019

Piotr Rojda, CFA 17.12.2019

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny wzrósł w listopadzie bieżącego roku o 3,87% (benchmark o 1,77%).Subfundusz korzystał na umocnieniu dolara. Wynik lepszy od benchmarku wynika głównie z selekcji w części akcyjnej. Otoczenie rynkowe w dalszym ciągu sprzyja inwestowaniu w akcje:globalne luzowanie polityki monetarnej; brak stresu na rynku kredytowym, spready nie rozszerzają się, banki chętnie udzielają pożyczek, jednocześnie...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – listopad 2019

Simple Share Buttons