Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – sierpień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w sierpniu br. wzrost o 3,38%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca sierpnia wyniosła 11,68%.

W pierwszych dniach września 2020 roku na rynkach akcji obserwowaliśmy korektę, która szczególnie dotknęła spółki z sektora technologii.

Prognozy, dane

Wcześniej na rynkach akcyjnych byliśmy świadkami spektakularnych wzrostów kursów spółek technologicznych, w tym największych, zatem ostatnia korekta jest zrozumiała. Spektakularne wzrosty na rynkach akcji nie byłyby możliwe bez ultra-niskich, często ujemnych, rentowności obligacji. Przykładowo 50-letnie obligacje rządu Szwajcarii mają rentowność ok. 0,35% poniżej zera. Oznacza to, że inwestorzy, którzy je kupują i będą trzymać do wykupu (względnie ich spadkobiercy) mają zagwarantowaną nominalną stratę we franku szwajcarskim w wy...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – sierpień 2020

Caspar Stabilny – sierpień 2020

Piotr Rojda, CFA 16.09.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W sierpniu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 1,55%, wobec zysku benchmarku 1,75%. Od początku roku subfundusz osiągnął wzrost o 9,31%, podczas gdy benchmark wzrósł tylko o 0,96%.W sierpniu 2020 roku rynki akcji rosły, w dodatku pozytywnie na wyniki wpłynęło umocnienie dolara do złotówki o około 1,7%. Na wyniki subfunduszu Caspar Stabilny negatywnie wpłynął wzrost rentowności skarbowych obligacji amerykańskich (d...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – sierpień 2020

Caspar Globalny – sierpień 2020

Piotr Rojda, CFA 16.09.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W sierpniu 2020 roku Caspar Globalny zyskał 5,97%, wobec zysku benchmarku 3,70%. Od początku roku subfundusz osiągnął wzrost o 20,49%, przy znikomym, o 0,90%, wzroście benchmarku.W sierpniu 2020 roku rynki akcji rosły, w dodatku pozytywnie na wyniki wpłynęło umocnienie dolara do złotówki o około 1,7%.W pierwszych dniach września 2020 roku obserwujemy przecenę spółek technologicznych tłumaczoną wysokimi wy...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – sierpień 2020

Caspar Akcji Europejskich – lipiec 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w lipcu br. wzrost o 0,16%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca lipca wyniosła 8,03%.W lipcu 2020 roku obserwowaliśmy wzrost zainteresowania inwestorów inwestowaniem w aktywa dające ochronę, przynajmniej w teorii, przed inflacją. Inwestorzy oprócz akcji kupowali złoto, a także obligacje indeksowane inflacją. W mojej ocenie ryzyko ist...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – lipiec 2020

Caspar Globalny – czerwiec 2020

Piotr Rojda, CFA 22.07.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W czerwcu 2020 roku Caspar Globalny zyskał 2,47%, wobec zysku benchmarku 1,72%. Od początku roku fundusz osiągnął wzrost o 13,88%, przy benchmarku -1,44%.Czerwiec za nami, S&P500 zyskał 1,84%, rentowności długu USD niemal nie drgnęły, a dolar osłabił się z 4,00, do 3,96 zł. Fundusz w tym otoczeniu zarobił nominalnie oraz wypracował wynik lepszy niż benchmark.Do niedawna głównym czynnikiem ryzyka pozostawał...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – czerwiec 2020

Caspar Stabilny – czerwiec 2020

Piotr Rojda, CFA 22.07.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W czerwcu 2020 roku Caspar Stabilny wzrósł 0,80%, wobec wzrostu benchmarku o 0,58%. Od początku roku fundusz osiągnął wzrost 9,13%, przy benchmarku -0,10%.Czerwiec za nami, S&P500 zyskał 1,84%, rentowności długu USD niemal nie drgnęły, a dolar osłabił się z 4,00, do 3,96 zł. Fundusz w tym otoczeniu zarobił nominalnie oraz wypracował wynik lepszy niż benchmark.Do niedawna głównym czynnikiem ryzyka pozostawał...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – czerwiec 2020

Caspar Akcji Europejskich – czerwiec 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w czerwcu br. wzrost o 4,54%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca czerwca wyniosła 7,86%.W ostatnich tygodniach w wielu państwach świata, w tym w szczególności w USA, obserwowaliśmy wyraźny wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.Wzrost liczby zakażeń, powód do korekty?Wzrost zakażeń, który z jednej strony może być efe...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – czerwiec 2020

Caspar Akcji Europejskich – maj 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich osiągnął w maju stopę zwrotu w wysokości 3,61%, przy benchmarku -2,00%.Rynki finansowe pozostawały w ostatnich tygodniach, jak poprzednio, pod dużym wpływem działań banków centralnych i ogłaszanych programów fiskalnych, które były pozytywnie odbierane przez rynki akcji.Dodruk pieniędzy - niepokoje ekonomistówDziałania te w dużym skrócie polegaj...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – maj 2020

Caspar Stabilny – maj 2020

Piotr Rojda, CFA 19.06.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W maju 2020 roku Caspar Stabilny stracił 1%, wobec wzrostu benchmarku o 0,06%. Od początku roku fundusz osiągnął wzrost o 8,26%, przy spadku benchmarku o 0,68%.Negatywnie na wyniki w maju wpłynął wzrost rentowności długu skarbowego USA (dla obligacji 30-letnich z 1,28% na 1,4%), a co za tym idzie ceny obligacji spadły, a dolar osłabił się wobec polskiej waluty (z 4,15 na 4).Lockdown - ryzyko kolejnego spad...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – maj 2020

Caspar Globalny – maj 2020

Piotr Rojda, CFA 19.06.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W maju 2020 roku Caspar Globalny zyskał 0,91%, wobec spadku benchmarku o 0,11%. Od początku roku fundusz osiągnął wzrost o 11,13%, przy spadku benchmarku o 3,11%.Negatywnie na wyniki w maju wpłynął wzrost rentowności długu skarbowego USA (dla obligacji 30-letnich z 1,28% na 1,4%), a co za tym idzie ceny obligacji spadły, a dolar osłabił się wobec polskiej waluty (z 4,15 na 4).Lockdown - ryzyko kolejnego sp...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – maj 2020

Simple Share Buttons