Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji Europejskich



Caspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIW



Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MAS



Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSE



Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS



Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA



Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Europejskich – maj 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:

Subfundusz Caspar Akcji Europejskich osiągnął w maju stopę zwrotu w wysokości 3,61%, przy benchmarku -2,00%.

Rynki finansowe pozostawały w ostatnich tygodniach, jak poprzednio, pod dużym wpływem działań banków centralnych i ogłaszanych programów fiskalnych, które były pozytywnie odbierane przez rynki akcji.

Dodruk pieniędzy - niepokoje ekonomistów

Działania te w dużym skrócie polegają na finansowaniu wydatków rządowych dodrukiem pieniędzy w skali, która w najnowszej historii miała miejsce raczej podczas wojen. W mojej ocenie prawdopodobieństwo scenariusza inflacyjnego rośnie. Nie oznacza to, że spodziewam się w najbliższym czasie wyraźnego wzrostu inflacji. Uważam raczej, że może ona się pojawić za kilkanaście miesięcy, bądź później. Nie przewiduję też bardzo wysokiej inflacji. Może ona być jednak wyraźnie wyższa niż oczekiwania inwest...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – maj 2020

Caspar Stabilny – maj 2020

Piotr Rojda, CFA 19.06.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W maju 2020 roku Caspar Stabilny stracił 1%, wobec wzrostu benchmarku o 0,06%. Od początku roku fundusz osiągnął wzrost o 8,26%, przy spadku benchmarku o 0,68%.Negatywnie na wyniki w maju wpłynął wzrost rentowności długu skarbowego USA (dla obligacji 30-letnich z 1,28% na 1,4%), a co za tym idzie ceny obligacji spadły, a dolar osłabił się wobec polskiej waluty (z 4,15 na 4).Lockdown - ryzyko kolejnego spad...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – maj 2020

Caspar Globalny – maj 2020

Piotr Rojda, CFA 19.06.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W maju 2020 roku Caspar Globalny zyskał 0,91%, wobec spadku benchmarku o 0,11%. Od początku roku fundusz osiągnął wzrost o 11,13%, przy spadku benchmarku o 3,11%.Negatywnie na wyniki w maju wpłynął wzrost rentowności długu skarbowego USA (dla obligacji 30-letnich z 1,28% na 1,4%), a co za tym idzie ceny obligacji spadły, a dolar osłabił się wobec polskiej waluty (z 4,15 na 4).Lockdown - ryzyko kolejnego sp...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – maj 2020

Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:W kwietniu br. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 6,30%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca kwietnia wyniosła -0,42%.Ostatnie dwa miesiące upłynęły na rynkach akcyjnych pod znakiem spektakularnych wzrostów.Spektakularne wzrostyPo części były one wynikiem oddalenia się ryzyka kryzysu finansowego, którego bez odważnych działań rządów i banków centr...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – kwiecień 2020

Caspar Stabilny – kwiecień 2020

Piotr Rojda, CFA 15.05.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W kwietniu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 3,16%, wobec wzrostu benchmarku o 3,54%. YTD dla funduszu to wzrost o 9,36%, przy spadku benchmarku o 0,74%.Rentowności długu USA w kwietniu br. lekko spadły (30y z 1,32% na 1,29%, 10y z 0,67% na 0,64%), co oznacza, że część portfela zainwestowana w obligacje kontrybuowała pozytywnie do wyniku. Lekko umocnił się też dolar z 4,13 na 4,15.W kwietniu obserwowaliśmy...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – kwiecień 2020

Caspar Globalny – kwiecień 2020

Piotr Rojda, CFA 15.05.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W kwietniu 2020 roku Caspar Globalny zyskał 9,90%, wobec wzrostu benchmarku o 7,99%. YTD dla funduszu to wzrost o 10,13%, przy spadku benchmarku o 3,00%.Rentowności długu USA w kwietniu br. lekko spadły (30y z 1,32% na 1,29%, 10y z 0,67% na 0,64%), co oznacza, że część portfela zainwestowana w obligacje kontrybuowała pozytywnie do wyniku. Lekko umocnił się też dolar z 4,13 na 4,15.W kwietniu obserwowaliśmy...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – kwiecień 2020

Caspar Globalny – marzec 2020

Piotr Rojda, CFA 21.04.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:W marcu 2020 roku Caspar Globalny stracił tylko 0,75%, wobec spadku benchmarku o 6,21%.Na wynik lepszy od benchmarku wpływ miała niższa alokacja w akcje i pozycja w długoterminowych obligacjach skarbowych USA. Dodatkowymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wynik były selekcja oraz umocnienie się dolara amerykańskiego w stosunku do złotówki.Od drugiej połowy marca obserwujemy wzrosty na rynku akcji. N...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – marzec 2020

Caspar Stabilny – marzec 2020

Piotr Rojda, CFA 21.04.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W marcu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 2,51%, natomiast benchmark stracił 2,56%.Na wynik lepszy od benchmarku wpływ miała niższa alokacja w akcje i pozycja w długoterminowych obligacjach skarbowych USA.Dodatkowymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wynik były selekcja oraz umocnienie się dolara amerykańskiego w stosunku do złotówki.Od drugiej połowy marca obserwujemy wzrosty na rynku akcji. N...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – marzec 2020

Caspar Akcji Europejskich – marzec 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w marcu br. spadek o 3,42%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca marca wyniosła -6,32%.Po dynamicznych spadkach w trzech pierwszych tygodniach marca 2020 roku, w kolejnych rynki akcji dynamicznie się odbiły.Pytania o bessęWiększość inwestorów zadaje sobie zapewne pytanie, czy bessa jest już za nami. Gdyby tak było, mieliby...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – marzec 2020

Caspar Globalny – luty 2020

Piotr Rojda, CFA 19.03.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny spadł w lutym 3,69%, wobec spadku benchmarku o 5,28%.W lutym 2020 roku znacząco obniżyłem alokację w akcje na funduszach w związku z wybuchem epidemii koronawirusa (COVID19) poza Chinami.Klasą aktywów, która w mojej ocenie jest teraz atrakcyjna (poza gotówką), są skarbowe obligacje amerykańskie. Stanowią one prawie 50% funduszu Caspar Stabilny i 25% funduszu Caspar Globalny. Rentowność dług...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – luty 2020

Simple Share Buttons