Jesteś tutaj

Komentarze inwestycyjne

18.04.2017
Piotr Rojda
W niedzielę 16 kwietnia 2017 roku odbyło się referendum konstytucyjne w Turcji. Zgodnie z nieoficjalnymi wynikami, 51,4% głosujących opowiedziało się za wprowadzeniem w sumie osiemnastu zmian do konstytucji, o których pisaliśmy w komentarzu za luty do subfunduszu Caspar Akcji Tureckich (https://www.caspar.com.pl/blog/komentarze-inwestycyjne/caspar-akcji-tureckich-luty-2017). Frekwencja wyniosła 86%.
13.04.2017
Błażej Bogdziewicz
Jak obniżyć opłaty dla klientów funduszy. Co do zasady, opłaty na polskich funduszach inwestycyjnych są zbyt wysokie. Myślę, że z tą tezą zgodzi się duża część osób działających na rynku kapitałowym. 
06.04.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w marcu b.r. wzrost o 5,03%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 3,04%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości inwestowane są w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 31,95%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł jedynie o 18,41%. Bardzo dobry wynik względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.
06.04.2017
Błażej Bogdziewicz
W marcu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 2,92% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 34,02% (dla jednostki kategorii A).
06.04.2017
Piotr Rojda
Caspar Akcji Tureckich odnotował w marcu wzrost o 1,62%, podczas gdy benchmark spadł o 1,88%. W horyzoncie ostatnich trzech lat subfundusz odnotował stopę zwrotu w wysokości 29,97%, natomiast wynik benchmarku był znacznie gorszy i wyniósł 3,48%.
06.04.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w marcu br. wzrost o 2,26% wobec spadku benchmarku w tym okresie o 0,42%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 34,42%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł o 11,14%. Bardzo dobry wynik w względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.
06.04.2017
Wojciech Kseń
Marzec 2017 roku okazał się neutralny dla obligacji rządowych rynków rozwiniętych, gdyż po wzrostach w pierwszej połowie miesiąca rentowności stanowczo spadały w drugiej połowie. Spadek nastąpił po przegranej, jak nowej amerykańskiej administracji nie udało się przegłosować w Kongresie pierwszej zapowiadanej reformy, a w Europie przedstawiciele Banku Centralnego potwierdzili zamiar stosowania luźnej polityki pieniężnej co najmniej do końca roku i wstępne odczyty marcowej inflacji w krajach Strefy Euro były poniżej oczekiwań.

Strony