Jesteś tutaj

Komentarze inwestycyjne

11.10.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała we wrześniu br. wzrost o 6,14%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 1,85%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 38,07%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł o 24,00%. Bardzo dobry wynik w względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.
11.10.2017
Błażej Bogdziewicz
We wrześniu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 7,28% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 40,23% (dla jednostki kategorii A).
11.10.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała we wrześniu br. wzrost o 8,47%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 5,60%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości są inwestowane w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 46,06%, podczas gdy benchmark wzrósł w tym czasie jedynie o 22,11%. Bardzo dobry wynik względem benchmarku był efektem m.in. dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.
07.10.2017
Wojciech Kseń
  Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:
06.10.2017
Piotr Przedwojski
We wrześniu 2017 roku korekta na GPW: WIG20 spadł o 2,5%, WIG40 wzrósł o 1,6%, a WIG80 spadł o 2,9%. Cały indeks WIG spadł o 1,5%. Wynik CAP to spadek o 2,2%. 
05.10.2017
Piotr Rojda
Caspar Akcji Tureckich odnotował we wrześniu 2017 roku spadek o 5,56%, podczas gdy benchmark spadł o 7,79%. W horyzoncie ostatnich trzech lat subfundusz odnotował stopę zwrotu w wysokości 14,53%, natomiast wynik benchmarku był znacznie gorszy i wyniósł 1,76%.
05.10.2017
Andrzej Miszczuk
Wiadomości rynkowe są dobre! Publikowane dane makro potwierdzają wzrost gospodarczy, wzrost produkcji przemysłowej i usług. Globalne PMI ma mocne fundamenty i rośnie. W USA index ISM Manufacturing pozytywnie zaskoczył, a bezrobocie nadal słabnie, chociaż jego poziom jest historycznie nisko. 

Strony