Jesteś tutaj

Komentarze inwestycyjne

10.08.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w lipcu br. wzrost o 1,80%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,99%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości inwestowane są w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 35,80%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł jedynie o 16,03%. Bardzo dobry wynik względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.
10.08.2017
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w lipcu br. wzrost o 2,79%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 2,01%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 29,08%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł o 19,62%. Bardzo dobry wynik względem benchmarku wynikał m.in. z dobrego wyboru spółek oraz wysokiego zaangażowania w spółki z sektorów, w których obserwujemy mocne i pozytywne trendy, czyli na przykład oprogramowanie dla przedsiębiorstw, e-commerce i produkcja półprzewodników.
10.08.2017
Błażej Bogdziewicz
W lipcu 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 3,14% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 34,38% (dla jednostki kategorii A).
09.08.2017
Wojciech Kseń
Czy i kiedy inflacja trwale przekroczy poziom 2%? Podobne pytanie zadają sobie inwestorzy i ekonomiści na głównych rynkach światowych. Także w Polsce, po tym jak ostatnie odczyty różnych miar inflacji raczej szły lekko w dół, a nie w kierunku wspomnianej granicy 2%. W Stanach Zjednoczonych PCE deflator spadł z 2,2% w lutym do 1,4% w czerwcu, w Niemczech CPI spadł z 2,2% w lutym do 1,7% w lipcu, a w Polsce też z 2,2% w lutym do 1,5% w czerwcu. 
08.08.2017
Piotr Rojda
Caspar Akcji Tureckich odnotował w lipcu wzrost o 2,43%, podczas gdy benchmark wzrósł o 2,73%. W horyzoncie ostatnich trzech lat subfundusz odnotował stopę zwrotu w wysokości 19,69%, natomiast wynik benchmarku był znacznie gorszy i wyniósł -3,86%.
07.08.2017
Andrzej Miszczuk
W lipcu 2017 roku utrzymała się dominacja rynków wschodzących. MSCI EM wzrósł w minionym miesiącu o 5,48%, wobec wzrostu MSCI World o 2,33% (mierzone w dolarach). W tym roku akcje MSCI EM zdobyły 23,65%, zaś akcje MSCI World 11,98%. 
07.08.2017
Piotr Przedwojski
W lipcu 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych WIG20 wzrósł o 3,2%, WIG40 o 0,5%, a WIG80 spadł o 2,8% Cały indeks WIG wzrósł o 2,5%. Wynik subfunduszu Caspar Akcji Polskich to 1,1%. 

Strony