Jesteś tutaj

Komentarze inwestycyjne

09.02.2018
Błażej Bogdziewicz
W styczniu 2018 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 5,47% (dla jednostki kategorii A).Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 33,47% (dla jednostki kategorii A).
08.02.2018
Piotr Rojda
Caspar Globalny wzrósł w styczniu 2018 roku o 1,17%, wobec wzrostu benchmarku o 0,77%.
08.02.2018
Piotr Przedwojski
W styczniu 2018 równe wzrosty: WIG20 o 3,7%, mWIG40 o 3,6%, sWIG80 o 2,5%. Cały indeks WIG wzrósł o 3,6%. Wynik CAP to wzrost o 2,8%.
08.02.2018
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w styczniu br. wzrost o 7,34%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 2,09%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 34,46%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł o 15,15%.
08.02.2018
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w styczniu br. wzrost o 3,27%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 2,62%. W ramach Strategii aktywa w zdecydowanej większości inwestowane są w spółki z krajów Strefy Euro, ale możliwe są także inwestycje w innych państwach europejskich. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 35,98%, podczas gdy benchmark w tym czasie wzrósł o 12,29%.
12.01.2018
Piotr Rojda
Caspar Globalny wzrósł w grudniu 2017 roku o 0,16% w porównaniu ze spadkiem benchmarku o 0,37%, a w całym roku 2017 subfundusz wypracował stopę zwrotu w wysokości 4,21%. To znacząco lepiej niż benchmark, który wzrósł w tym czasie o 1,39%.
10.01.2018
Wojciech Kseń
Rok 2017 okazał się wyjątkowy pod względem siły polskiej gospodarki. Wzrost PKB zbliżający się do 5% rok do roku w drugim semestrze (mimo braku specjalnego odbicia w inwestycjach), inflacja przekraczająca 2% (po 2,5-rocznym okresie deflacji), rekordowo niska stopa bezrobocia, silne tempo wzrostu płac i sprzedaży detalicznej oraz niski deficyt budżetowy – to pozytywy, które niewielu przewidywało jeszcze rok temu.

Strony