Jesteś tutaj

Komentarze inwestycyjne

14.06.2018
Wojciech Kseń
Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w maju 2018 roku spadek, tj. wynik -0,42%, przy średnim wyniku funduszy z kategorii „dłużne polskie papiery skarbowe” na poziomie -0,53% (według portalu analizyonline.pl). Wynik od początku roku do ostatniego dnia maja to wzrost o 0,68%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 0,60%. W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 2,34% w ostatnich 12 miesiącach i 4,08% w ostatnich 2 latach (dane z dnia 30.05.2018 roku).
12.06.2018
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w maju br. wzrost o 10,25%, wobec spadku benchmarku w tym okresie o 0,94%. Stopa zwrotu za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosła 24,71%, a za ostatnie 24 miesiące aż 71,7%. Dobre wyniki inwestycyjne były rezultatem udanych inwestycji głównie w sektorze spółek technologicznych.
12.06.2018
Błażej Bogdziewicz
Strategia Akcji Spółek Strefy Euro przyniosła w maju stopę zwrotu w wysokości 4,5%, przy wzroście benchmarku o 0,89%. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu dla strategii wyniosła 14,69%, podczas gdy w tym czasie benchmark wzrósł o 5,12%.
11.06.2018
Błażej Bogdziewicz
W maju b.r. subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 8,3% (dla jednostki kategorii A). Stopa zwrotu subfunduszu za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 20,3 % (dla jednostki kategorii A).
06.06.2018
Piotr Rojda
  Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny: W maju 2018 roku stopa zwrotu subfunduszu Caspar Globalny wyniosła 7,14%, wobec wzrostu benchmarku o 4,79%.
05.06.2018
Piotr Przedwojski
W maju 2018 roku kontynuacja trendu spadkowego: WIG20 spadł o 5,9% , mWIG40 o 1,5%, sWIG80 o 3,8%. Cały indeks WIG spadł o 4,4%. Wynik CAP to spadek o 2,8%. Indeks cenowy osiągnął nowe tegoroczne minima.
18.05.2018
Piotr Rojda
Stopa zwrotu subfunduszu Caspar Globalny w kwietniu 2018 roku wyniosła 2,31% wobec wzrostu benchmarku o 2,00%.

Strony