Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Globalny – styczeń 2019

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:

Caspar Globalny wzrósł w styczniu o 7,14%, podczas gdy benchmark wzrósł w tym samym czasie o 4,85%.

Zmienność mierzona indeksem VIX spadła do poziomu około 16,5 w porównaniu do ponad 25 na początku tego roku i 36 w wigilię 2018 roku. Zmienność jest ujemnie skorelowana z płynnością, przy czym nie jest to zależność liniowa. Na przykład wzrost VIX z 20 na 25 bardziej redukuje płynność niż wzrost VIX z 15 na 20. Wysokie poziomy zmienności implikują wyprzedaż akcji przez strategie systematyczne (nazywane często „algorytmami”) ze względu na ich aktualną ekspozycję na gammę, co w środowisku niskiej płynności generuje często znaczące ruchy cenowe.

Takie przereagowanie wpływa z kolei na emocje zarządzających, w tradycyjny sposób implikując kolejne wyprzedaże. Aktualne poziomy zmienności teoretycznie powinny generować napływy kapitału na rynek akcji pod warunkiem, że nie doś...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – styczeń 2019

Strategia Akcji Skoncentrowanych – styczeń 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych: Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w styczniu br. wzrost o 10,71%, wobec wzrostu benchmarku w tym okresie o 6,85%. Styczeń 2019 roku przyniósł bardzo mocne wzrosty na globalnych rynkach akcji, które były w dużym stopniu odreagowaniem po wcześniejszych spadkach. Z pewnością rynkom akcji pomogła zmiana retoryki amerykańskiego FED-u. W wypowiedziach członków zarządu Rezerwy Federalnej była...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Skoncentrowanych – styczeń 2019

Strategia Akcyjna USA – styczeń 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA: Strategia Akcyjna USA odnotowała w styczniu br. wzrost o 11,05%, przy wzroście benchmarku o 7,24%. Styczeń 2019 roku przyniósł bardzo mocne wzrosty na globalnych rynkach akcji, które były w dużym stopniu odreagowaniem po wcześniejszych spadkach. Z pewnością rynkom akcji pomogła zmiana retoryki amerykańskiego FED-u. W wypowiedziach członków zarządu Rezerwy Federalnej była ona już sygnalizowana przed ostatni...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna USA – styczeń 2019

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – styczeń 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro: Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w styczniu br. wzrost o 9,31%, przy wzroście benchmarku o 5,79%. Styczeń 2019 roku przyniósł bardzo mocne wzrosty na globalnych rynkach akcji, które były w dużym stopniu odreagowaniem po wcześniejszych spadkach. Z pewnością rynkom akcji pomogła zmiana retoryki amerykańskiego FED-u. W wypowiedziach członków zarządu Rezerwy Federalnej była ona już s...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – styczeń 2019

Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich: W styczniu br. wzrosty na rynkach, a subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował wzrost o 12,03% (dla jednostki kategorii A). Styczeń 2019 roku przyniósł bardzo mocne wzrosty na globalnych rynkach akcji, które były w dużym stopniu odreagowaniem po wcześniejszych spadkach. Z pewnością rynkom akcji pomogła zmiana retoryki amerykańskiego FED-u. W wypowiedziach członków zarządu Rezerwy Federa...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – styczeń 2019

Caspar Akcji Polskich – styczeń 2019

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich: W styczniu 2019 równe odbicie na GPW: WIG20 wzrósł o 4,6%, mWIG40 o 4,3%, a sWIG80 o 4,8%. Cały indeks WIG wzrósł o 4,6%. Wynik CAP był istotnie lepszy, bo subfundusz zanotował wzrost o 5,8%. Można podsumować efekty repolonizacji banku Pekao SA. Na koniec 2016 roku suma bilansowa Santander Bank Polska wynosiła 150 mld zł, a Pekao SA 174 mld zł. Pod koniec 2018 roku suma bilansowa Santander Banku wzrosła...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Polskich – styczeń 2019

Strategia Akcyjna USA – grudzień 2018

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA: Strategia Akcyjna USA odnotowała w grudniu ubiegłego roku spadek o 7,32% przy spadku benchmarku o 9,38%. W całym 2018 roku stopa zwrotu dla strategii wyniosła +21,43%. Czwarty kwartał minionego roku, szczególnie grudzień, mógł przywołać wspomnienia dynamicznych spadków na rynkach akcji, jakie obserwowaliśmy podczas bessy po pęknięciu bańki internetowej w roku 2000, czy też podczas ostatniego globalnego kryzysu fin...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna USA – grudzień 2018

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – grudzień 2018

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro: Strategia Akcji Spółek Strefy Euro odnotowała w grudniu ubiegłego roku spadek o 7,79%, przy spadku benchmarku o 5,69%. W całym 2018 roku stopa zwrotu dla strategii wyniosła -18,48%, a za ostatnie trzy lata +24,84%. Czwarty kwartał minionego roku, szczególnie grudzień, mógł przywołać wspomnienia dynamicznych spadków na rynkach akcji, jakie obserwowaliśmy podczas bessy po pęknięciu bańki internetowej w...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – grudzień 2018

Strategia Akcji Skoncentrowanych – grudzień 2018

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych: Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w grudniu ubiegłego roku spadek o 5,95%, wobec spadku benchmarku w tym okresie o 4,91%. W całym 2018 roku stopa zwrotu wyniosła +5,65%, a za ostatnie trzy lata aż +51,19%. Dobre wyniki inwestycyjne były rezultatem udanych inwestycji głównie w sektorze spółek technologicznych. Czwarty kwartał minionego roku, szczególnie grudzień, mógł przywołać wspomnienia dyna...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Skoncentrowanych – grudzień 2018

Caspar Akcji Polskich – grudzień 2018

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich: W grudniu 2018 roku miały miejsce dalsze spadki na GPW: WIG20 spadł o 0,6%, mWIG40 o 0,9%, sWIG80 o 3,3%. Cały indeks WIG spadł o 0,9%. Wynik CAP był istotnie gorszy – spadł o 4,9%. W Polsce na przełomie 2018 i 2019 roku doszło do rzadkiego wydarzenia: próby obrony przez białego rycerza (Hitachi) przed wrogim przejęciem spółki Prime Capital Management (PCM) przez PKO Leasing (spółka zależna od PKO BP). C...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Polskich – grudzień 2018

Simple Share Buttons