Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: grudzień 2023

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: grudzień 2023

Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KIID.


Przegląd rynku:

Główne amerykańskie indeksy blisko szczytów

Grudzień dla głównych amerykańskich indeksów był kontynuacją ruchu wzrostowego, zainicjowanego na przełomie października i listopada. Siła wzrostu była na tyle duża, że pozwoliła indeksowi S&P zbliżyć do szczytów, a jeśli spojrzymy na Nasdaq 100 i Dow Jones, to odczytamy nowe rekordy wszechczasów. Część z nich w ostatnim miesiącu 2023 roku zanotowała historyczne szczyty swoich notowań lub zbliżyła się do nich. Nowe szczyty indeksów zawdzięczamy spółkom o największej kapitalizacji, których udział w indeksach jest największy od kilku lat i wzrosty ich kursów są głównym motorem wzrostów.

Grudzień był udany patrząc na wyniki indeksów: S&P zyskał +4,5%, Nasdaq +5,5%, ale już Nasdaq Small US Cap Indeks zyskał +12,70%, a tuż za nim uplasował się Nasdaq US Mid Cap zyskał +8,50%. Zatem to co obserwowaliśmy w grudniu, można śmiało nazwać rajdem Świętego Mikołaja, a indeks Fear and Greed kończył miesiąc w obszarze ekstremalnej chciwości.Obraz 1, źródło: https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed.


Zmiana w polityce Fedu

W grudniu główny wątek polityki Fedu znalazł się w centrum uwagi. Na trzecim spotkaniu z rzędu utrzymano poziom stóp na niezmienionym poziomie. Rynki dyskontowały obniżki stóp procentowych od kilku tygodni i za konsensus można było przyjąć 4 obniżki po 25 punktów bazowych, czyli łącznie o 100 pb. Takie przewidywania analityków pojawiają się w następstwie odczytów inflacji w USA. Wall Street widzi przede wszystkim spadek wzrostu inflacji. Jeśli odczyty inflacyjne będą sprzyjać i sytuacja makroekonomiczna będzie stabilna i przewidywalna, to mamy długo oczekiwany koniec podwyżek, a kolejny rok będzie początkiem cyklu obniżek stóp.

Od połowy 2022 roku jest to siódme z rzędu oczekiwanie rynku na pivot Fedu. W poprzednich sześciu przypadkach nadzieje te zostały rozwiane, ponieważ inflacja utrzymywała się na zbyt wysokim poziomie, aby Fed mógł swobodnie obniżać stopy procentowe. Jeśli spojrzymy na rynek obligacji amerykańskich, to ostatnie dwa miesiące przyniosły duże zmiany. Rentowności obligacji rządowych (10letnich) spadały drugi miesiąc z rzędu. Warto przypomnieć, że w październiku ich rentowność przekraczała 5,00%, listopad kończyły poniżej 4,30%, a grudzień kończyły poniżej 4,00%. Jednak spoglądając na cały 2023 rok, rentowności amerykańskich obligacji (10y) kończą go na wyższym poziomie niż gdy wchodziły w 2023 rok.Obraz 2, źródło: www.stooq.pl.


Co poza głównymi nurtami?

Końcówka roku, oprócz dodatnich stóp zwrotu na najpopularniejszych akcjach i najważniejszych indeksach, także była bardzo udana na pozostałych klasach aktywów. Rynki wschodzące (iShares MSCI Emerging Markets ETF) w grudniu zyskały +3,63%, ale ETF oparty na rynkach wschodzących bez rynku chińskiego (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) zyskał w grudniu już +5,91%. Spoglądając szerzej na rynek warto zwrócić uwagę na indeksy skupiające spółki o najmniejszej kapitalizacji. ETF iShares Russell 2000 ETF zyskał w grudniu +12,20%, a ten skupiający spółki wzrostowe (iShares Russell 2000 Growth ETF) +11,98%.

W wyspecjalizowanych, sektorowych indeksach i ETF’ach także wyniku grudniowe były mocne. iShares Biotechnology ETF – czyli inwestycje w amerykańskim sektorze biotechnologicznym w ostatnim miesiącu zyskały +12,40%, a drugi, tożsamy ETF SPDR® S&P® Biotech ETF , który za benchmark ma S&P Biotechnology Select Industry Indeks, zyskał w grudniu +18,27%. Dla tych ETF’ów, jak i dla wielu innych indeksów czy rynków, ostatni miesiąc roku był jednym z lepszych okresów ich notowań. Dzięki grudniowym wynikom, które były jedne z najlepszych od wielu miesięcy, wiele z tych inwestycji może się pochwalić bardzo dobrym wynikiem za cały 2023 rok. Ale są też takie, które dzięki wynikom grudniowym mogą być wdzięczne, że w ogóle są na plusie, gdyż przez wcześniejsze 11 miesięcy notowały straty.

To wszystko dzięki inwestorom, którzy odczytali gołębie nastawienie przedstawicieli FEDu. Urzędnicy Rezerwy Federalnej doszli do wniosku, że obniżki stóp procentowych są prawdopodobne w 2024 r., choć nie przewidują, kiedy to nastąpi. Ale rynek już „swoje wie”. Obecna prognoza przewiduje zejście z poziomem stóp procentowych o 100 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej, czyli przebiegu cyklu obniżek dopiero doświadczymy w 2024 roku.Obraz 3, źródło: https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html.


Mimo zagrożeń na rynku – nie tylko ekonomicznych – warto mieć na uwadze ostatnie ruchy kapitału. Ostatni miesiąc dał pewną dozę optymizmy dla aktywów, które przez wiele miesięcy były pomijane przez inwestorów lub w bessie.

Fundusze inwestycyjne Caspar TFI

Caspar Akcji Europejskich

Wynik funduszu w poprzednim miesiącu wyniósł +4,01% i był lepszy od benchmarku MSCI Europe Net Total Return Index +3,68%. Pozytywnie na wynik wpływała alokacja w sektorze finansowym, dzięki wyborze do portfela akcji XTB, PZU czy spółce Adyen. Dodatnią kontrybucję w grudniu także wygenerowały spółki sektora przemysłowego i konsumenckiego.

W funduszu zwiększyliśmy udział w europejskim sektorze motoryzacyjnym. Widzimy tu okazję związaną z niskimi wycenami i stabilnym popytem. Podobnie, mimo podwyższonej inflacji i wysokiego kosztu finansowania, konsument wydaje się odporny na te czynniki, przez to nasz pogląd na sektor konsumencki jest pozytywny.

Caspar Globalny

Wynik funduszu za poprzedni miesiąc wynosi +3,81% przy wyniku benchmarku +3,70%. W grudniowym rajdzie najlepiej poradził sobie sektor biotechnologiczny, który kolejny miesiąc z rzędu miał dodatni wpływ na wynik całego funduszu, mimo kilkunastoprocentowej alokacji w całości funduszu. Przez ostatnie miesiące pozycjonowanie funduszu jest skoncentrowane na spółkach z sektora energetycznego, rozumianego szeroko. Widzimy, że nastroje na rynku ropy naftowej uległy zdecydowanie pogorszeniu w listopadzie i na początku grudnia, gdy siła podaży spoza OPEC+ zbiegła się ze spowolnieniem wzrostu światowego popytu na ropę.

Przedłużenie cięć wydobycia OPEC+ do I kwartału 2024 r. w niewielkim stopniu wpłynęło na wzrost cen ropy. Jednak cały czas sytuacja geopolityczna jest niestabilna i eskalacja którą obserwujemy, może łatwo przynieść zmianę sentymentu. Zdecydowana większość portfela funduszu jest zainwestowana w USD, bez zabezpieczenia zmienności kursu walutowego. W grudniu złoty umocnił się do dolara amerykańskiego o blisko 2%. Zmiana kursu walutowego miał wpływ na wycenę grudniową funduszu, ale także w całym 2023 roku.Obraz 4, źródło https://www.exchange-rates.org/pl/historyczne-kursy-wymiany/usd-pln-2023.


Caspar Stabilny

Poprzedni miesiąc fundusz zakończył z wynikiem +2,01%. Benchmark w tym okresie wzrósł o 1,69%. Podobnie jak w funduszu Caspar Globalny, na wycenę funduszu w grudniu wpłynęła zmiana wartości kursu USD/PLN. Część funduszu ulokowana w instrumentach dłużnych rynku amerykańskiego w grudniu bardzo dobrze sobie radziła. Największa pozycja w funduszu (iShares $ TIPS UCITS ETF) zyskała +2,73%. Generalnie dzięki wynikom listopada i grudnia 2023 roku, ETF może wykazać za cały rok całkiem atrakcyjną stopę zwrotu +3,78%, po przecenie w 2022 roku.


Obraz 5 – wyniki roczne iShares $ TIPS UCITS ETF, źródło: www.blackrock.com/pl/doradcy-i-dystrybutorzy/produkty/251714/ishares-tips-ucits-etf.


Caspar Obligacji

Na koniec miesiąca fundusz obligacji zyskał +0,68%. Benchmark natomiast zyskał w tym czasie +1,71%. Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik +10,42%. Na początku grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w 2023 roku. RPP zdecydowała o braku zmiany stóp procentowych. Odczyty inflacyjne także wskazywały na delikatny spadek inflacji, a rentowności obligacji spadały przez cały grudzień – by finalnie zejść poniżej 5,00 punktów procentowych w końcówce roku. Warto zauważyć, że ostatnio rentowność poniżej 5 pkt proc. widzieliśmy w pierwszym kwartale 2022 roku.Obraz 6 – Rentowność 10 letnich polskich obligacji skarbowych, źródło: Stooq.pl.


W funduszu alokacja pozostaje bez zmian. Znaczna część funduszu jest ulokowana w obligacjach o zmiennym kuponie, mniejsza część o parta jest o obligacje o stałym kuponie. Tutaj warto dodać, że kolejny miesiąc z rzędu WIBOR 6M utrzymuje się stabilnym poziomie, powyżej 5,80.

Podobne wpisy:Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie określonych aktywów bazowych będących własnością funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: grudzień …

autor: Caspar TFI czas czytania: 8 min