Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Caspar Globalny – grudzień 2019

Piotr Rojda, CFA 24.01.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny spadł w grudniu ubiegłego roku o 1,56, natomiast benchmark o 0,02%. W całym 2019 roku subfundusz zarobił 30,34%, podczas gdy benchmark wzrósł tylko o 17,91%.Na gorsze wyniki funduszy w grudniu 2020 roku wpłynęło osłabienie się dolara amerykańskiego do złotówki o ponad 3%. Dodatkowo, w ostatnim miesiącu 2019 roku rosły rentowności skarbowych obligacji amerykańskich, w przypadku papierów 10-letnich...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – grudzień 2019

Caspar Stabilny – grudzień 2019

Piotr Rojda, CFA 24.01.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny spadł w grudniu ubiegłego roku o 1,95%, natomiast benchmark spadł o 0,12%.Na gorsze wyniki funduszy w grudniu 2020 roku wpłynęło osłabienie się dolara amerykańskiego do złotówki o ponad 3%. Dodatkowo, w ostatnim miesiącu 2019 roku rosły rentowności skarbowych obligacji amerykańskich, w przypadku papierów 10-letnich był to wzrost z 1,78% do 1,92%. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji negaty...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – grudzień 2019

Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w grudniu br. wzrost o 1,2%, a w całym minionym roku stopa zwrotu wyniosła 35,7%.Hossa na europejskim rynku akcji była zaskoczeniem dla wielu inwestorów i - co ciekawe - nie zatrzymało jej wycofywanie przez indywidualnych inwestorów środków z funduszy akcyjnych.Hossa na europejskim rynku?Na wynik subfunduszu w grudniu - jak i w całym...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – grudzień 2019

Strategia Akcji Skoncentrowanych – grudzień 2019

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych:Strategia Akcji Skoncentrowanych odnotowała w grudniu br. spadek o 1,53%, wobec spadku benchmarku w tym okresie o 0,44%. Stopa zwrotu strategii w całym minionym roku wyniosła 37,11%, a stopa zwrotu z benchmarku 28,96%.Hossa na europejskim rynku akcji była zaskoczeniem dla wielu inwestorów i - co ciekawe - nie zatrzymało jej wycofywanie przez indywidualnych inwestorów środków z funduszy akcyjnych....

Czytaj więcej: Strategia Akcji Skoncentrowanych – grudzień 2019

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – grudzień 2019

Mateusz Janicki 08.01.2020

Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:W grudniu 2019 roku Strategia Spółek Strefy Euro wypracowała stopę zwrotu w wysokości -0,40%, podczas gdy benchmark spadł o 0,40%.Miniony rok dla rynków akcji na wykresie wygląda na stosunkowo łatwy, wcale jednak taki nie był. Jego trudność polegała na utrzymującej się atmosferze niepewności przy jednoczesnych wzrostach indeksów giełdowych. Do głównych kwestii zdecydowanie zaliczyć należy zachowanie banku...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – grudzień 2019

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – grudzień 2019

Mateusz Janicki 08.01.2020

Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcyjną Środkowej i Wschodniej Europy :W listopadzie 2019 roku Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy wypracowała stopę zwrotu w wysokości 4,32%, podczas gdy benchmark wzrósł 2,33%.Miniony rok dla rynków akcji na wykresie wygląda na stosunkowo łatwy, wcale jednak taki nie był. Jego trudność polegała na utrzymującej się atmosferze niepewności przy jednoczesnych wzrostach indeksów giełdowych. Do głównych kwestii zdecydow...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – grudzień 2019

Strategia Akcyjna USA – listopad 2019

Łukasz Zymiera 30.12.2019

Łukasz Zymiera, zarządzający Strategią Akcyjną USA:W listopadzie Strategia Akcyjna USA zanotowała wzrost o 8,14%, przy wzroście benchmarku o 6,72%. Wynik od początku roku do końca listopada br. to +42,82%.W listopadzie i grudniu 2019 roku obserwowany jest wzrost optymizmu na rynkach związany z umową handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, której pierwsza faza może zostać podpisana na początku przyszłego roku.Stabilizacja rynkówPonadto doszło do...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna USA – listopad 2019

Caspar Stabilny – listopad 2019

Piotr Rojda, CFA 17.12.2019

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:Caspar Stabilny wzrósł w listopadzie bieżącego roku o 3,87% (benchmark o 1,77%).Subfundusz korzystał na umocnieniu dolara. Wynik lepszy od benchmarku wynika głównie z selekcji w części akcyjnej. Otoczenie rynkowe w dalszym ciągu sprzyja inwestowaniu w akcje:globalne luzowanie polityki monetarnej; brak stresu na rynku kredytowym, spready nie rozszerzają się, banki chętnie udzielają pożyczek, jednocześnie...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – listopad 2019

Caspar Globalny – listopad 2019

Piotr Rojda, CFA 17.12.2019

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny wzrósł w listopadzie bieżącego roku o 9,58% (benchmark o 3,74%).Subfundusz korzystał w listopadzie na umocnieniu dolara amerykańskiego, dodatkowo pozytywnie na wynik wpłynął udział spółek biotechnologicznych. Otoczenie rynkowe w dalszym ciągu sprzyja inwestowaniu w akcje:globalne luzowanie polityki monetarnej; brak stresu na rynku kredytowym, spready nie rozszerzają się, banki chętnie udz...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – listopad 2019

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – listopad 2019

Mateusz Janicki 14.12.2019

Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcyjną Środkowej i Wschodniej Europy :W listopadzie 2019 roku Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy wypracowała stopę zwrotu w wysokości 4,32%, podczas gdy benchmark wzrósł 2,33%.Listopad był kolejnym miesiącem po wrześniu i październiku 2019 roku, gdy na rynku utrzymywał się optymizm. Wynikało to między innymi z wysokich oczekiwań dotyczących rozwiązania kwestii wojny handlowej. Pozytywnie zachowywał się indeks gieł...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – listopad 2019

Simple Share Buttons