Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Caspar Globalny – wrzesień 2020

Piotr Rojda, CFA 19.10.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Globalny:Caspar Globalny zyskał we wrześniu br. 3,42% wobec zysku benchmarku w wysokości 0,82%. Od początku roku subfundusz osiągnął wzrost o 24,61%, podczas gdy benchmark wzrósł tylko o 1,73%.Od poprzedniego miesiąca dużo się nie zmieniło, dalej trudno o alternatywy dla akcji patrząc na poziomy rentowności długu versus poziomy gotówki generowane przez spółki (FCF yield).Do czynników ryzyka zaliczyć trzeba rosnącą liczb...

Czytaj więcej: Caspar Globalny – wrzesień 2020

Caspar Stabilny – wrzesień 2020

Piotr Rojda, CFA 19.10.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:We wrześniu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 2,18% wobec wzrostu benchmarku o 0,28%. Od początku roku subfundusz wzrósł o 11,70%, podczas gdy benchmark tylko o 1,25%.Od poprzedniego miesiąca dużo się nie zmieniło, dalej trudno o alternatywy dla akcji patrząc na poziomy rentowności długu versus poziomy gotówki generowane przez spółki (FCF yield).Do czynników ryzyka zaliczyć trzeba rosnącą liczbę zakażeń COV...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – wrzesień 2020

Caspar Akcji Europejskich – wrzesień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich: Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował we wrześniu br. wzrost o 3,14%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca września wyniosła 15,19%.W ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy nieco wyższą zmienność.AwersjaPowodem większej awersji do ryzyka wśród inwestorów były z jednej strony zbliżające się wybory prezydenckie w USA, a z drugiej wyraźny...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – wrzesień 2020

Strategia Akcyjna USA – wrzesień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcyjną USA:Strategia Akcyjna USA osiągnęła we wrześniu 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 5,19%, podczas gdy benchmark wzrósł o 6,35%.W ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy nieco wyższą zmienność.AwersjaPowodem większej awersji do ryzyka wśród inwestorów były z jednej strony zbliżające się wybory prezydenckie w USA, a z drugiej wyraźny, szczególnie w Europie i niektórych amerykańskich met...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna USA – wrzesień 2020

Strategia Akcji Skoncentrowanych – wrzesień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych:Strategia Akcji Skoncentrowanych osiągnęła we wrześniu 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 9,57%, podczas gdy benchmark wzrósł o 4,82%.W ostatnich tygodniach na rynkach finansowych obserwowaliśmy nieco wyższą zmienność.AwersjaPowodem większej awersji do ryzyka wśród inwestorów były z jednej strony zbliżające się wybory prezydenckie w USA, a z drugiej wyraźny, szczególnie w Europie i niek...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Skoncentrowanych – wrzesień 2020

Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – wrzesień 2020

Mateusz Janicki 13.10.2020

Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcyjną Środkowej i Wschodniej Europy :We wrześniu 2020 roku Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy zyskała 2,64%, podczas gdy benchmark spadł o 0,76%.Mimo nerwowego początku miesiąca i przeceny spółek technologicznych, we wrześniu Strategia wypracowała dodatnią stopę zwrotu, co wspierane było przez osłabienie polskiej waluty.Porównując wynik z benchmarkiem należy też podkreślić niską ekspozycję portfela na taki...

Czytaj więcej: Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – wrzesień 2020

Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – wrzesień 2020

Mateusz Janicki 13.10.2020

Mateusz Janicki, zarządzający Strategią Akcji Spółek Strefy Euro:We wrześniu 2020 roku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro zyskała 3,25%, podczas gdy benchmark wzrósł o 1,08%.Mimo nerwowego początku miesiąca i przeceny spółek technologicznych, we wrześniu Strategia wypracowała dodatnią stopę zwrotu, co wspierane było przez osłabienie polskiej waluty.Porównując wynik z benchmarkiem należy też podkreślić niską ekspozycję portfela na takie sektory, jak banki, linie l...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Spółek Strefy Euro – wrzesień 2020

Strategia Akcji Skoncentrowanych – sierpień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający Strategią Akcji Skoncentrowanych:Strategia Akcji Skoncentrowanych osiągnęła w sierpniu 2020 roku stopę zwrotu w wysokości 2,38%, podczas gdy benchmark wzrósł o 5,99%.W pierwszych dniach września 2020 roku na rynkach akcji obserwowaliśmy korektę, która szczególnie dotknęła spółki z sektora technologii.PrognozyWcześniej na rynkach akcyjnych byliśmy świadkami spektakularnych wzrostów kursów spółek technologicznych, w tym...

Czytaj więcej: Strategia Akcji Skoncentrowanych – sierpień 2020

Caspar Akcji Europejskich – sierpień 2020

Błażej Bogdziewicz, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich:Subfundusz Caspar Akcji Europejskich odnotował w sierpniu br. wzrost o 3,38%. Stopa zwrotu subfunduszu od początku roku do końca sierpnia wyniosła 11,68%.W pierwszych dniach września 2020 roku na rynkach akcji obserwowaliśmy korektę, która szczególnie dotknęła spółki z sektora technologii.Prognozy, daneWcześniej na rynkach akcyjnych byliśmy świadkami spektakularnych wzrostów kur...

Czytaj więcej: Caspar Akcji Europejskich – sierpień 2020

Caspar Stabilny – sierpień 2020

Piotr Rojda, CFA 16.09.2020

Piotr Rojda, zarządzający subfunduszem Caspar Stabilny:W sierpniu 2020 roku Caspar Stabilny zyskał 1,55%, wobec zysku benchmarku 1,75%. Od początku roku subfundusz osiągnął wzrost o 9,31%, podczas gdy benchmark wzrósł tylko o 0,96%.W sierpniu 2020 roku rynki akcji rosły, w dodatku pozytywnie na wyniki wpłynęło umocnienie dolara do złotówki o około 1,7%. Na wyniki subfunduszu Caspar Stabilny negatywnie wpłynął wzrost rentowności skarbowych obligacji amerykańskich (d...

Czytaj więcej: Caspar Stabilny – sierpień 2020

Simple Share Buttons