Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: styczeń 2024

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: styczeń 2024

Treść niniejszego komentarza ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz KIID.


Przegląd rynku:

Efekt stycznia na głównych parkietach

Giełdy amerykańskie odnotowały niewielkie wzrosty w pierwszym miesiącu nowego roku. Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 1,3%; S&P 500 zyskał blisko 1,7%; a NASDAQ wzrósł o 1,0%. Spółki o dużej kapitalizacji radziły sobie w styczniu lepiej niż spółki o mniejszej kapitalizacji – indeks Russell 1000 wzrósł o 1,4%; podczas gdy Russell 2000 spadł o 3,9%; a spółki wzrostowe radziły sobie dużo lepiej niż spółki value. Styczeń przyniósł wzrost akcji na amerykańskim parkiecie, jednak byłe one wspierane przede wszystkim przez dobre wyniki spółek i dane sugerujące, że nastąpi miękkie lądowanie gospodarki.

Nadzieje na rychłe obniżki stóp procentowych również wzmocniły akcje, choć pod koniec miesiąca te nadzieje zostały rozwiane przez Rezerwę Federalną (FED). Usługi komunikacyjne i technologie informacyjne były w styczniu najsilniejszymi sektorami, czemu sprzyjały solidne zyski i pozytywne prognozy dotyczące perspektyw niektórych spółek o dużej kapitalizacji („Siedmiu Wspaniałych”). Wyjątkiem były akcje Tesli, które zaliczyły mocne spadki w styczniu (-24,6%). Z kolei do najsłabszych sektorów należał między innymi sektor nieruchomości.Wykres 1, źródło: https://www.nasdaq.com/articles/monthly-market-wrap-january-2024.


Dane pokazały, że w IV kwartale 2023 r. PKB Stanów Zjednoczonych rósł w ujęciu rocznym o 3,3%, zaś w całym roku wzrost PKB wyniósł 3,1%. Tymczasem roczna inflacja CPI wzrosła do 3,4% (z 3,1%). Dane z rynku pracy pozostały solidne, te o zatrudnieniu poza rolnictwem wykazały, że w grudniu utworzono 216 tys. miejsc pracy. Stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 3,7%. Wskaźnik ISM dla przemysłu (PMI) nadal spadał, ale odnotował niewielki wzrost do 49,1 z poprzednich 47,1 w grudniu (dla przypomnienia: odczyt powyżej 50 dla PMI – Indeks Menadżerów Zakupów – wskazuje na ekspansję, natomiast poniżej 50 oznacza spadek).

Pod koniec miesiąca odbyło się posiedzenie FED. Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe pozostały bez zmian na poziomie 5,25-5,5%. Komentarze prezesa – Jerome’a Powella – wskazywały, że choć stopy procentowe osiągnęły szczyt, obniżka stóp już na kolejnym posiedzeniu w marcu jest mało prawdopodobna.Wykres 2, źródło: www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html.


Eskalacja na Morzu Czerwonym

Ataki wspieranych przez irańskie władze Houthi z Jemenu na statki handlowe przepływające przez Morze Czerwone sprawiły, że niektórzy armatorzy niechętnie przepływają przez Kanał Sueski i wspomniane Morze Czerwone. Zamiast tego wybierają dłuższą i droższą trasę przez Afrykę Południową. To spowodowało skokowy wzrost kosztów frachtu.Wykres 3, źródło: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/shipping/011024-container-freight-rates-to-europe-spike-to-15-month-high-as-red-sea-attacks-continue.


Chociaż rozwój sytuacji na Morzu Czerwonym ma wpływ na niektóre rynki i łańcuchy dostaw, to – ogólnie rzecz biorąc – podaż ropy naftowej pozostaje nienaruszona. Co więcej, w I kwartale 2024 r. podaż na rynku ropy naftowej wydaje się być zrównoważona, a OPEC dysponuje dużą ilością wolnych mocy produkcyjnych, co pozostawia rynek w miarę spokojnym. Może się to jednak szybko zmienić, jeśli napięcia rozprzestrzenią się na inne części Bliskiego Wschodu.

Europa – słabość gospodarcza

Akcje na głównych rynkach europejskich odnotowały w styczniu wzrost, idąc w ślad za rynkiem amerykańskim. Do wzrostu przyczyniły się akcje sektora technologii informatycznych. Dobrze radził sobie również sektor usług komunikacyjnych. Sektory, które pod koniec 2023 r. odnotowały wzrost w nadziei na bliskie obniżki stóp procentowych – w tym sektor użyteczności publicznej i nieruchomości – znalazły się tym razem wśród słabszych.

W sektorze IT akcje niektórych spółek produkujących półprzewodniki odnotowały znaczny wzrost. Chociaż branża stoi w obliczu zakazu eksportu niektórych wysokiej klasy sprzętu do produkcji chipów do Chin, popyt w innych krajach pozostaje wysoki. Dobrze radził sobie także software, czego nie można pominąć.

Nadzieje na wczesną obniżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC) zaczęły słabnąć po tym, jak inflacja (mierzona indeksem cen towarów i usług konsumenckich) za grudzień potwierdziła się na poziomie 2,9%; w porównaniu z 2,4% w listopadzie. Jednak w styczniu inflacja ponownie spadła, a wstępne szacunki wyniosły 2,8% r/r.Wykres 4, źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/18261481/2-05012024-AP-EN.pdf/a80f5906-6834-0dae-2eae-44ac9a59e946.


Na styczniowym posiedzeniu, EBC pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Nadal jednak oczekuje się, że obniżki stóp nastąpią w dalszej części roku. Prezes EBC Christine Lagarde stwierdziła, że „proces dezinflacji trwa”.

Gospodarka strefy euro odnotowała zerowy wzrost PKB w IV kwartale 2023 r. Nastąpiło to po spadku o -0,1% w III kwartale. Oznacza to, że średni roczny wzrost PKB dla bloku wspólnej waluty w 2023 r. wyniósł 0,5%. Głównym hamulcem wzrostu była niemiecka gospodarka, która w IV kwartale skurczyła się o -0,3%.

Fundusze inwestycyjne Caspar TFI

Caspar Akcji Europejskich

Wynik funduszu w poprzednim miesiącu wyniósł -0,85% i był słabszy od benchmarku MSCI Europe Net Total Return Index, który wzrósł o 1,47%. Słabszy wynik funduszu w poprzednim miesiącu wynikał z niedoważenia sektorów, które wspomagały europejskie indeksy – takie jak technologie informacyjne czy usługi telekomunikacyjne. Skupiamy się obecnie na sektorach bliższych konsumentowi, czy na motoryzacji. Jednak w przypadku tych sektorów wciąż jest kilka powodów do bycia ostrożnym. Wzrost dochodów realnych jest nadal niewielki, konsumenci pilnują swoich finansów, a oszczędności rosną motywowane wyższymi stopami procentowymi. Restrykcyjna polityka pieniężna prawdopodobnie będzie ograniczać aktywność gospodarczą, przynajmniej do czasu rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez EBC.

Caspar Globalny

Wynik funduszu za poprzedni miesiąc wynosi +2,76% przy wyniku benchmarku +3,22%. Pozytywne rezultaty w poprzednim miesiącu zawdzięczamy spółkom z sektora energetycznego i biotechnologicznego. Wybrane pozycje osiągnęły dobre dwucyfrowe stopy zwrotu. Na przykład monakijski armator tankowców Scorpio Tankers, którego kurs urósł ponad 17% w skali miesiąca.

Z racji tego, że istotna część portfela funduszu opiera się o szeroko rozumiany sektor energetyczny, warto wspomnieć o cenach ropy w styczniu. Ropa WTI zakończyła miesiąc na poziomie 75,84 dolarów za baryłkę, a cena ropy Brent wyniosła 83,99 dolarów – przy miesięcznych wzrostach odpowiednio o 6,9% i 8,1%. Jednak patrząc na największy ETF na rynku energii (The Energy Select Sector SPDR® Fund), który w styczniu spadł o 0,50% – można odnieść wrażenie, że zarządzający skupili swoją uwagę na innych aktywach, niż te, które powinny reagować na wzrosty cen ropy i rosnące napięcia geopolityczne na Morzu Czerwonym.

Caspar Stabilny

Poprzedni miesiąc fundusz zakończył z wynikiem +2,07%. Benchmark w tym okresie wzrósł o 1,33%. Podobnie jak w funduszu Caspar Globalny, na wycenę funduszu w styczniu wpłynęła zmiana wartości kursu USD/PLN i była to pozytywna zmiana – gdyż blisko 70% aktywów funduszu rozliczane jest właśnie w USD. Tu warto wymienić spółkę AMD, która wzrosła o ponad 15% w styczniu i to był jeden z lepszych wyników wśród spółek z portfela funduszu. Amerykańskie rentowności natomiast nieznacznie wzrosły w opisywanym miesiącu, lecz nie miało to większego wpływu na wyceny funduszy ETF w portfelu.Wykres 5, źródło: https://www.nasdaq.com/articles/monthly-market-wrap-january-2024.


Caspar Obligacji

Na koniec miesiąca fundusz obligacji zyskał +0,92%. Benchmark natomiast zyskał w tym czasie +0,45%. Fundusz w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnął wynik +8,59%. W pierwszej połowie stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w nowym roku. RPP zdecydowała o braku zmiany stóp procentowych i było to raczej zgodne z konsensusem rynkowym. Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,1 proc. w ujęciu rocznym; a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc.

W listopadzie inflacja wyniosła 6,6 proc. Mamy w pewnym sensie do czynienia z ustabilizowaniem się wskaźnika inflacji. Jednak od nowego roku obserwujemy też podwyżkę płacy minimalnej, co spowoduje wzrost dochodów gospodarstw domowych oraz widzimy zapowiedzi odmrożenia cen, co może przyczynić się do wzrostu inflacji bazowej. WIBOR 6M w styczniu uplasował się delikatnie wyżej i jest na poziomie 5,85.

Podobne wpisy:Nota Prawna – Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny, nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestycja w Caspar Parasolowy FIO dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu, a nie określonych aktywów bazowych będących własnością funduszu.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne. Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

TAGI: ctfi,

Komentarz inwestycyjny Caspar TFI: styczeń 2…

autor: Caspar TFI czas czytania: 8 min