Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Beztroska to nie jest sposób na emeryturę

Jaki jest sposób na emeryturę?

Informacja reklamowa. Beztroska – która często charakteryzuje Polaków – powoduje, że przestrogi ekonomistów ostrzegających przed niskimi emeryturami, gdzieś nam umykają. Tymczasem problem jest naprawdę poważny, a o sposobie na emeryturę inną, niż ta z ZUS – warto myśleć już na początku kariery zawodowej.

Jaką emeryturę zapewni nam Państwo?

Starzejemy się relatywnie szybko, emerytury maleją – a koszty życia rosną. To dość racjonalny przepis na kryzys w najbliższych dekadach – coraz bardziej zmniejsza się liczba osób, które będą pracować na przyszłe emerytury. W ciągu najbliższej dekady, seniorzy mogą stanowić 30% ogółu, a za 30 lat – 50% populacji. N koniec 2018 r. nad Wisłą już żyło ok. 1,7 mln osób w wieku 80+, a według prognoz GUS w 2050 r. ich liczba wzrośnie do 3,5 mln. Jednocześnie – podaje IBS – w 2060 r. populacja osób w wieku produkcyjnym spadnie z 27 mln do ok. 16 mln osób, wobec 11 mln emerytów.

Tymczasem Bank Światowy już w 2016 roku ostrzegał, że 30-40-latkowie powinni odkładać na emeryturę przynajmniej 10 procent swojej rocznej pensji. Amerykanie mają tego świadomość, w Stanach Zjednoczonych panuje opinia, że przed przejściem na emeryturę trzeba odłożyć dwudziestokrotność rocznych dochodów. W Polsce tę zasadę wyznają bardzo nieliczni. Dokładnie – jak wynikało z raportu Fundacji Kronenberga z 2017 roku – 16% obywateli III RP. Taka część Polaków regularnie odkłada środki na emeryturę.

Szacunki emerytalne

Najpierw istotne zastrzeżenie. Tak naprawdę obecne szacunki dotyczące emerytur, które Polacy będą odbierali za dwadzieścia lub trzydzieści lat nie są wiele warte. Wszystko zależy bowiem od bardzo wielu zmiennych.

  • Po pierwsze, od wysokości pensji, która będzie wpływała na nasze konta w okresie pracy zawodowej.
  • Po drugie, od sytuacji demograficznej w Polsce, która obecnie jest bardzo niedobra – a próby jej naprawienia nie wszystkich przekonują. A rzecz jest istotna, bo dotyczy stosunku liczby emerytów do osób aktywnych zawodowo. Wiadomo, że ten wskaźnik się pogarsza. Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego, w 2050 roku liczba osób w wieku emerytalnym wzrośnie niemal dwukrotnie i wyniesie ponad 11 milionów. W tym samym czasie bardzo znacząco, bo aż o 7,5 miliona, spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym.
  • Na to nakłada się oczywiście sytuacja gospodarcza Polski i największa niewiadoma – decyzje polityków.

Sposób na emeryturę – działanie na własną rękę

Dlatego o własnej emeryturze lepiej myśleć samemu. Więcej – lepiej na myśleniu nie poprzestawać i działać natychmiast. Przez rok, dwa lub pięć lat – nie zdołamy zbudować wystarczającego kapitału, aby po zakończeniu aktywności zawodowej cieszyć się godnym życiem.

Z naszych doświadczeń wynika, że na emeryturę powinniśmy odkładać przez trzydzieści lat. Zaś minimalny okres, to okres lat dziesięciu. Zaletą tego długodystansowego działania będzie bowiem możliwość systematycznego inwestowania niewielkich kwot, bez uszczerbku – ewentualnie z minimalnym uszczerbkiem – dla naszego obecnego poziomu życia. Oszczędzanie na emeryturę poprzez lokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych ma sens. Także dlatego, że najbardziej efektywny sposób inwestowania na rynku kapitałowym to inwestycje długofalowe. Pamiętaj, nie musisz od razu odkładać wielkich pieniędzy. Zacznij od małych, ale rób to systematycznie – nawet po 10% miesięcznych zarobków po wypłacie.

Sprawdź też nasz poradnik: IKE czy IKZE co wybrać?

Istotne rady o sposobach na emeryturę

Na koniec dwie istotne rady, którymi warto się kierować przy inwestycji „emerytalnej” i starania się, by emerytura była jak najlepsza:

  • Po pierwsze, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak wysokiej emerytury oczekujemy. Następnie spróbujmy oszacować jak wysoka będzie ta – którą otrzymamy z ZUS i OFE. Oczywiście będą to tylko szacunki, ale pozwolą nam uświadomić sobie, jak duża jest luka – czyli ile powinniśmy oszczędzić. To z kolei pomoże nam oszacować poziom składki (miesięcznej, kwartalnej lub innej), niezbędny do osiągnięcia celu (przy zakładanej stopie zwrotu).
  • Po drugie pamiętajmy, że jeśli chcemy oszczędzać na emeryturę, to oszczędzajmy na emeryturę. Czyli – nie ubezpieczajmy się na życie, nie róbmy tego w powiązaniu z zaciąganiem kredytu hipotecznego lub kupnem samochodu. Mówimy o jednej z najważniejszych życiowych decyzji! Wybierzmy produkt efektywny. A to oznacza rozwiązanie, które nie jest obciążone nadmiernymi opłatami stworzonymi tylko po to, aby zarobić mógł twórca produktu lub dystrybutor.

Jeśli artykuł nie rozwinął tematu w satysfakcjonującym stopniu i posiadasz pytania, skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasza pomoc jest w 100% darmowa i nie wiąże do skorzystania z oferty. Zachęcamy też do odwiedzenia produktów emerytalnych Caspar: IKE oraz IKZE.

Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować małe kwoty?

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota Prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Beztroska to nie jest sposób na emeryturę

autor: Piotr Gajdziński czas czytania: 4 min