Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Inwestowanie w surowce

Inwestowanie w surowce, jak zacząć?

Spis treści

1. Surowce inwestycyjne – rodzaje >

2. Jak inwestować w surowce? >

3. Gdzie inwestować w surowce? >

4. Inwestowanie w surowce – ceny surowców >


Informacja reklamowa. W czasie rosnącej inflacji są osoby, które zastanawiają się nad tym – jak skutecznie ochronić majątek. Niektórzy decydują się na inwestowanie w fundusze, inni w nieruchomości, zaś jeszcze inni wybierają inwestycje w surowce. W okresie aktualnych zawirowań okazuje się, że to węgiel, ropa, gaz czy inne surowce mogą być bardziej atrakcyjną inwestycją. W związku z tym tematem pojawia się jednak wiele pytań, przede wszystkim: gdzie i jak inwestować w surowce?

Surowce inwestycyjne – rodzaje

Surowce to jednak dość szerokie pojęcie. Nie wszystkie są inwestycyjne, a jeszcze mniej z nich można posiadać w swoim portfelu bez większych trudności. Na samym początku warto wiedzieć, że na rynku dostępnych jest przynajmniej kilka surowców:

  • surowce energetyczne – są jednym z najważniejszych surowców dla rozwoju światowej gospodarki, w Polsce jest to na przykład węgiel. Do innych surowców energetycznych zaliczamy także ropę naftową i gaz ziemny;
  • towary rolne – zaliczmy do nich produkty używane w przemyśle spożywczym, najpopularniejsze z nich to kawa, pszenica, kakao, bawełna, kukurydza, cukier;
  • surowce przemysłowe – są używane w przemyśle, w tym w branży samochodowej, telekomunikacyjnej, budowlanej lub lotniczej. Zużycie tego surowca często pozwala na określenie, w jakiej kondycji jest światowa gospodarka;
  • metale szlachetne – jedne z najważniejszych surowców, najczęściej inwestuje się w złoto i srebro.

Jak inwestować w surowce?

Kiedy już znasz rodzaje surowców inwestycyjnych, pojawia się pytanie – jak inwestować w surowce? Otóż większość inwestycji w surowce polega na zakupie kontraktów terminowych, które oparte są na cenie instrumentu bazowego. Czyli na przykład fizycznym surowcu, choć inwestorzy wykorzystują także handel fizyczny oraz handel instrumentami pochodnymi. Inwestycje w surowce powinny być jednak poparte wiedzą i analizą rynku, co pokazuje też ich zachowanie.

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

Gdzie inwestować w surowce?

Inwestować w surowce można bezpośrednio, poprzez giełdę oraz inwestowanie w akcje spółek zajmujących się – na przykład – wydobyciem bądź poprzez odpowiednie fundusze inwestycyjne. Warto zwrócić uwagę, że surowce znajdują się w znaczącej liczbie obecnych na rynku funduszach -szczególnie w czasach, gdy to właśnie ta klasa aktywów rośnie. W okresach zawirowań warto pamiętać, że to one zawsze znajdują zbyt podczas gdy konsumenci ograniczają dobra luksusowe czy zaawansowane technologicznie.

Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować pieniądze w 2023 roku?

Inwestowanie w surowce – ceny surowców

Rozważając inwestycję należy pamiętać, że ceny surowców to wynik relacji pomiędzy popytem, a podażą. Nierównowaga między nimi powoduje zmianę owej ceny. Popyt i podaż zmieniają się z różnych powodów, a dodatkowo popyt nie pochodzi jedynie z jednego źródła. Na notowania surowców mogą wpływać zarówno problemy logistyczne, jak i sytuacja na świecie. Tę sytuację dobrze obrazują inwestycje w ropę w ostatnich latach. W pierwszym kwartale 2020 roku doszło do gwałtownego spadku ceny ropy naftowej wynikającego choćby ze spadku zapotrzebowania na paliwo ze strony linii lotniczych czy firm transportowych. Taką sytuację spowodowało wprowadzenie w wielu krajach “lockdownu”, co znacznie ograniczyło zapotrzebowanie na ten surowiec. Ceny ropy unormowały się dopiero po kilku kwartałach.

W ofercie funduszy inwestycyjnych Caspar TFI S.A. możesz znaleźć subfundusze akcyjne, stabilnego wzrostu i subfundusz obligacji – może służyć do ochrony Twojego kapitału – a także fundusz inwestycyjny zamknięty.


Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Simple Share Buttons

Inwestowanie w surowce

autor: Caspar TFI czas czytania: 4 min