Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Czym fundusz różni się od lokaty?

Czym fundusz różni się od lokaty?

Czym fundusz różni się od lokaty? Lokata bankowa bywa uznawana za jeden z najbardziej bezpiecznych instrumentów. Jednak nie zawsze jest w stanie pobić inflację i dać namacalny zysk. Stąd warto rozważyć propozycje funduszy inwestycyjnych – na przykład stabilnego wzrostu – które cechują się podobnym bezpieczeństwem, ale mogą dać wyższe stopy zwrotu.


Czym fundusz różni się od lokaty? Po pierwsze – bezpieczeństwem


Choć w Polsce zakorzenione jest przekonanie, że bankowe lokaty są bezpieczniejszą formą oszczędzania – to jest to opinia problematyczna. Lokaty bankowe zaliczane są do bilansu banku, co oznacza, że w przypadku jego upadłości wszystkie środki zgromadzone w tej instytucji przez klientów zaliczane są do masy upadłościowej.

Czy upadłość banku jest możliwa? Tak, choć mało prawdopodobna. W 2008 roku, upadł Lehman Brothers, jeden ze światowych gigantów – którego upadek wchłonął część środków jego klientów. Oczywiście – w myśl obowiązujących w Polsce przepisów – środki o wartości do 100 tysięcy euro są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Caspar Stabilny jako alternatywa dla lokat

Jak jest w wypadku funduszy inwestycyjnych? Aktywa przez nie zgromadzone, nie wchodzą w skład aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto nie wchodzą w skład masy upadłościowej. Co za tym idzie – nie mogą być objęte postępowaniem naprawczym, nie może być przeciwko nim kierowana egzekucja komornicza.

Pieniądze uczestników funduszu są przechowywane przez bank depozytariusza. Wyjaśnijmy od razu, że w przypadku upadłości banku depozytariusza, zdeponowane w nim środki nie wchodzą w skład masy upadłościowej – a trafiają do innego depozytariusza. Depozytariuszem Caspar Parasolowy FIO jest Pekao S.A., jeden z dwóch największych banków w Polsce.


Czym fundusz różni się od lokaty? Po drugie – oprocentowaniem


Kolejna różnica polega na tym, że w przypadku lokaty bankowej z góry – w momencie jej zakładania – znamy oprocentowanie i czas trwania. To istotne, bo wcześniejsze zerwanie umowy z reguły oznacza utratę odsetek. Z reguły też oprocentowanie lokat nie bywa wygórowane, stąd w przypadku przyśpieszonego wzrostu inflacji – pojawia się strach przed utratą wartości pieniądza.

W przypadku funduszu obowiązuje odmienna filozofia. Produkt ten jest zakładany na czas nieokreślony – co oznacza, że klient może w każdej chwili wypłacić zgromadzone pieniądze – całość lub tylko ich część. Rzecz jasna wraz z wypracowanym przez fundusz zyskiem bądź stratą (lub też bez zmiany wartości).

Wypłata części lub całości środków, w żaden sposób nie wpływa na rentowność inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że stopa zwrotu nie jest oczywiście nigdy znana z góry (zależy miedzy innymi od momentu nabycia i odkupienia jednostek).


Sprawdź aktualne wyniki – funduszy inwestycyjnych >Podsumowanie – wszystko ma swoje wady i zalety


Więc warto podkreślić bezpieczeństwo lokat, które jednak najczęściej wiąże się z niskimi stopami zwrotu. W przypadku funduszy – na przykład stabilnego wzrostu – owo bezpieczeństwo jest najczęściej zachowywane, jednak zarządzający starają się nie tylko wyprzedzić zyski dostępne na lokatach, ale też osiągnąć stopy zwrotu zadowalające Klientów. Choć to oczywiście obarczone jest pewnym ryzykiem, które należy uwzględnić podejmując decyzję inwestycyjną. Warto pamiętać, że większe ryzyko wiąże się z większym – potencjalnie – zyskiem. Stąd w przypadku wysokiej tolerancji ryzyka i długiego horyzontu – być może warto rozważyć akcje.

Sprawdź fundusze inwestycyjne z naszej oferty. Jeśli jesteś inwestorem, który chce chronić kapitał – kliknij w Caspar Stabilny. Jeśli interesuje Cię przede wszystkim stopa zwrotu i uważasz się za agresywnego inwestora, sprawdź fundusze akcyjne Caspar Globalny i Akcji Europejskich.

Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Simple Share Buttons

Czym fundusz różni się od lokaty?

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min