OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia

Relacje Inwestorskie - Strona Główna


Notowania Caspar Asset Management S.A.


Firma: Caspar Asset Management S.A.
Data: 2024-07-12
Kurs spółki: 8,65 PLN
Zmiana: 1 dzień 1,76%
1 miesiąc 2,98%
3 miesiące -2,81%
6 miesięcy -9,42%
1 rok -21,36%
2 lata -42,33%
5 lat 23,57%
YTD 0,58%
od początku -27,92%
Wartość obrotu (tys. PLN): 0,02

Od do
Okres


Misja Caspar Asset Management S.A.


Zarządzanie aktywami to nasza pasja, oddajemy się jej z zaangażowaniem i pewnością, że potrafimy sprostać apetytom naszych Klientów. Temu celowi podporządkowaliśmy całą naszą wiedzę, bogate doświadczenie i entuzjazm. I dajemy radę. Caspar AM (Asset Management) jest – według „Gazety Giełdy Parkiet” – jedną z trzech największych pod względem liczby Klientów i aktywów pod zarządzaniem firm zarządzania aktywami zamożnych Klientów (“Parkiet” z 11.02.2023 r.).


Informacje prawne o spółce


Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2022, poz. 1500, ze zmianami).


Caspar AM S.A. posiada także 3 inne działalności maklerskie: oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne. Caspar Asset Management S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).


Jak inwestujemy?


Dokonujemy starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru:

  • pracownicy Działu Inwestycyjnego przeprowadzają rozmowy z przedstawicielami spółek oceniając ich atrakcyjność inwestycyjną, analizując otoczenie prawne oraz model biznesowy spółek;
  • podpisane zostały umowy z polskimi i międzynarodowymi domami maklerskimi, za pośrednictwem których przeprowadzane są transakcje na papierach wartościowych;
  • spółka otrzymuje research inwestycyjny o zasięgu globalnym z wybranych europejskich i amerykańskich domów maklerskich.