Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Polityka cookies

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce określenia oznaczają:

  1. Odwiedzający – abonent lub użytkownik końcowy, o którym mowa w Ustawie,
  2. Polityka Plików Cookies – Polityka dotycząca plików cookies wykorzystywanych przez Caspar Asset Management S.A. oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.,
  3. Spółka / Spółki – Caspar Asset Management S. A. z siedzibą w Poznaniu lub Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Poznaniu,
  4. Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 243 z późn. zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Plików Cookies jest dokumentem zawierającym regulacje wynikające z Ustawy, dotyczące przechowywania przez Spółki w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Odwiedzającego informacji lub uzyskiwania do nich dostępu.

Polityka Plików Cookies swoim zakresem obejmuje dane Odwiedzających korzystających z domen internetowych:

  • https://www.caspar.com.pl,
  • https://logowanie.caspar.com.pl/ (http://www.caspartfi.pl),
  • https://casparline.pl.

III. CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Powszechnie, poprzez wyrażenie „pliki cookies” (tzw. „ciasteczka”) rozumie się dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez serwery sieci internetowej na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Odwiedzającego.

IV. CEL PRZECHOWYWANIA INFORMACJI I UZYSKIWANIA DO NICH DOSTĘPU

W czasie przeglądania stron i serwisów Spółek, zapisywane są określone poniżej pliki cookies.

1. Pliki cookies usługi Google Analytics

Pliki te zawierają dane, które pozwalają Spółkom uzyskać dostęp do podstawowych informacji o komputerach Odwiedzających korzystających ze stron internetowych Spółek. Dane zawarte w omawianych plikach cookies obejmują m.in.: publiczny adres IP, wykorzystywaną przeglądarkę internetową, system operacyjny, przybliżoną lokalizację geograficzną, dostawcę Internetu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółki dostępu do tych informacji jest wyłącznie pozyskiwanie danych statystycznych oraz analiza zachowań Odwiedzających korzystających ze stron internetowych Spółek. Więcej informacji o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


2. Pliki cookies Google Adwords

Wykorzystywane do prowadzenia kampanii marketingowej polegającej na kierowaniu spersonalizowanej komunikacji marketingowej do Odwiedzającego. W każdej chwili Odwiedzający może zrezygnować z pliku cookie Google w ustawieniach reklam.


3. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie CasparLine

W przypadku Serwisu CasparLine gromadzone są informacje, o każdej próbie logowania do tego serwisu. Informacje te swoim zakresem obejmują takie dane, jak: publiczny adres IP, wpisany login (NIK), datę i godzinę zdarzenia. Jeżeli logowanie zakończyło się sukcesem, Serwis CasparLine gromadzi informacje o zachowaniu Odwiedzającego, tj.: pobrane pliki, zmiany ustawień konta Odwiedzającego, wylogowanie się z serwisu. Jednocześnie Spółka informuje, że zapisywanie danych uzyskanych, w związku z korzystaniem z Serwisu CasparLine nie powinno być wyłączane przez Odwiedzającego, ponieważ stanowi istotny element bezpieczeństwa tego serwisu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do informacji zawartych w omawianych plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania ww. Serwisu oraz bezpieczeństwa jego użytkowników.

4. Pliki cookies wykorzystywane w serwisie Fund Investor (system transakcyjny Caspar TFI)

W przypadku serwisu Fund Investor gromadzone są Informacje, o każdej próbie logowania do tego serwisu. Informacje te swoim zakresem obejmują takie dane jak : publiczny adres IP, wpisany login, datę i godzinę zdarzenia. Jeżeli logowanie zakończyło się sukcesem, serwis gromadzi informacje o zachowaniu Odwiedzającego, tj.: pobrane pliki, zmiany ustawień konta Odwiedzającego, wylogowanie się z serwisu. Spółka informuje, że zapisywanie danych uzyskanych w związku z korzystaniem z serwisu Fund Investor nie powinno być wyłączane przez Odwiedzającego ponieważ stanowi istotny element bezpieczeństwa tego systemu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do danych zawartych w omawianych plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania ww. serwisu oraz bezpieczeństwa jego Odwiedzających.

5. Pliki cookies serwisów LinkedIN oraz Facebook

Wykorzystywane do prowadzenia kampanii marketingowej polegającej na kierowaniu spersonalizowanej komunikacji marketingowej do Odwiedzającego.


Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wykorzystywanych plików cookies w Serwisie Casparline oraz w serwisie Platformy Transakcyjnej Caspar TFI, Odwiedzający w każdej chwili może zmienić sposób, w jaki jego przeglądarka obsługuje pliki cookies.

W szczególności Odwiedzający może:

  • całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies,
  • wymusić informowanie o każdej próbie zapisania pliku cookie przez stronę internetową,
  • usunąć dotychczas zapisane pliki cookies.

Wykonanie określonych wyżej czynności wymaga zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Odwiedzający.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Szczegółowe zakresy wykorzystania plików cookies w podziale na czas przechowywania prezentują się następująco.

Pliki cookies przechowywane na czas trwania sesji (jednego pobytu na stronie, traci ważność po wyłączeniu przeglądarki).

Nazwa pliku Zakres działania
_dc_gtm_UA-12961393-2 Plik cookie odpowiedzialny za Google Analytics (dalej GA) w przypadku integracji poprzez Google Tag Manager (dalej GTM).
_gid Plik cookie GA umożliwiający krótkoterminową identyfikację unikalnego użytkownika.
_dc_gtm_UA-12961393-8 Plik cookie odpowiedzialny za GA w przypadku integracji poprzez GTM.
lang Odpowiada za zapamiętanie preferencji językowych użytkownika, aby wyświetlić odpowiednie treści w portalu LinkedIN (dalej IN).
lidc Plik cookie od IN mający na celu śledzenie aktywności w portalu.

Pliki cookies przechowywane dłużej niż czas trwania sesji. Pliki są niezależne od Spółki, więc czas ich przechowywania się zmienia w zależności od dostawcy.

Nazwa pliku Zakres działania
_ga Plik cookie Google Analytics (dalej GA) umożliwiający długoterminową identyfikację unikalnego użytkownika.
__stid Plik cookie dostarczony przez twórców rozwiązania odpowiedzialnego za udostępnianie wpisów w portalach społecznościowych – Share This. Narzędzie zbiera zanonimizowane dane.
__cfduid Aby chronić naszą stronę przed zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak hakerzy i zwiększyć jej wydajność, kierujemy nasz DNS przez CloudFlare. Plik cookie “__cfduid” jest ustawiany przez usługę CloudFlare. Wszelkie dane są zanonimizowane.
fr Kod śledzenia portalu Facebook.
UserMatchHistory Plik cookie od LinkedIn mający na celu śledzenie aktywności w portalu.
IDE Plik cookie Google używany do wyświetlania reklam.
_fbp Plik cookie Piexela zaimplementowanego z portalu Facebook.
bcookie Plik cookie od LinkedIn mający na celu śledzenie aktywności w portalu.
bscookie Plik cookie od LinkedIn mający na celu śledzenie aktywności w portalu.

V. ZGODA NA PRZECHOWYWANIE INFORMACJI I UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘP

Brak akceptacji korzystania z plików cookies może uniemożliwiać zalogowanie się do serwisu lub zakłócać jego poprawne działanie. Odwiedzający może nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookies na jego komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Może również usunąć istniejące już pliki cookies.

VI. BRAK ZMIAN KONFIGURACYJNYCH

Przechowywanie informacji oraz uzyskanie do nich dostępu nie będzie powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Odwiedzającego, jak też oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

VII. JAK GOOGLE UŻYWA DANYCH Z WITRYN I APLIKACJI

Wiele witryn i aplikacji korzysta z usług Google, by podwyższać jakość dostarczanych treści i oferować je bezpłatnie. Po integracji z naszymi usługami te witryny i aplikacje udostępniają informacje Google. Dowiedz się więcej >