Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Polityka cookies

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce określenia oznaczają:

  1. Odwiedzający – abonent lub użytkownik końcowy, o którym mowa w Ustawie,
  2. Polityka Plików Cookies – Polityka dotycząca plików cookies wykorzystywanych przez Caspar Asset Management S.A. oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A.,
  3. Spółka / Spółki – Caspar Asset Management S. A. z siedzibą w Poznaniu lub Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Poznaniu,
  4. Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 243 z późn. zm.)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Plików Cookies jest dokumentem zawierającym regulacje wynikające z Ustawy, dotyczące przechowywania przez Spółki w telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Odwiedzającego informacji lub uzyskiwania do nich dostępu.

Polityka Plików Cookies swoim zakresem obejmuje dane Odwiedzających korzystających z domen internetowych:

  • https://www.caspar.com.pl,
  • http://www.caspartfi.pl,
  • https://casparline.pl.

III. CO TO SĄ PLIKI COOKIES

Powszechnie, poprzez wyrażenie „pliki cookies” (tzw. „ciasteczka”) rozumie się dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane przez serwery sieci internetowej na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Odwiedzającego.

IV. CEL PRZECHOWYWANIA INFORMACJI I UZYSKIWANIA DO NICH DOSTĘPU

W czasie przeglądania stron i serwisów Spółek, zapisywane są określone poniżej pliki cookies.

1. Pliki cookies usługi Google Analytics

Pliki te zawierają dane, które pozwalają Spółkom uzyskać dostęp do podstawowych informacji o komputerach Odwiedzających korzystających ze stron internetowych Spółek. Dane zawarte w omawianych plikach cookies obejmują m.in.: publiczny adres IP, wykorzystywaną przeglądarkę internetową, system operacyjny, przybliżoną lokalizację geograficzną, dostawcę Internetu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółki dostępu do tych informacji jest wyłącznie pozyskiwanie danych statystycznych oraz analiza zachowań Odwiedzających korzystających ze stron internetowych Spółek. Więcej informacji o polityce prywatności usługi Google Analytics można uzyskać pod adresem http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


2. Pliki cookies Google Adwords

Wykorzystywane do prowadzenia kampanii marketingowej polegającej na kierowaniu spersonalizowanej komunikacji marketingowej do Odwiedzającego. W każdej chwili Odwiedzający może zrezygnować z pliku cookie Google w ustawieniach reklam.


3. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie CasparLine

W przypadku Serwisu CasparLine gromadzone są informacje, o każdej próbie logowania do tego serwisu. Informacje te swoim zakresem obejmują takie dane, jak: publiczny adres IP, wpisany login (NIK), datę i godzinę zdarzenia. Jeżeli logowanie zakończyło się sukcesem, Serwis CasparLine gromadzi informacje o zachowaniu Odwiedzającego, tj.: pobrane pliki, zmiany ustawień konta Odwiedzającego, wylogowanie się z serwisu. Jednocześnie Spółka informuje, że zapisywanie danych uzyskanych, w związku z korzystaniem z Serwisu CasparLine nie powinno być wyłączane przez Odwiedzającego, ponieważ stanowi istotny element bezpieczeństwa tego serwisu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do informacji zawartych w omawianych plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania ww. Serwisu oraz bezpieczeństwa jego użytkowników.

4. Pliki cookies wykorzystywane w serwisie Fund Investor (system transakcyjny Caspar TFI)

W przypadku serwisu Fund Investor gromadzone są Informacje, o każdej próbie logowania do tego serwisu. Informacje te swoim zakresem obejmują takie dane jak : publiczny adres IP, wpisany login, datę i godzinę zdarzenia. Jeżeli logowanie zakończyło się sukcesem, serwis gromadzi informacje o zachowaniu Odwiedzającego, tj.: pobrane pliki, zmiany ustawień konta Odwiedzającego, wylogowanie się z serwisu. Spółka informuje, że zapisywanie danych uzyskanych w związku z korzystaniem z serwisu Fund Investor nie powinno być wyłączane przez Odwiedzającego ponieważ stanowi istotny element bezpieczeństwa tego systemu. Celem przechowywania oraz uzyskiwania przez Spółkę dostępu do danych zawartych w omawianych plikach cookies jest zapewnienie prawidłowego działania ww. serwisu oraz bezpieczeństwa jego Odwiedzających.


Z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wykorzystywanych plików cookies w Serwisie Casparline oraz w serwisie Fund Investor, Odwiedzający w każdej chwili może zmienić sposób, w jaki jego przeglądarka obsługuje pliki cookies.

W szczególności Odwiedzający może:

  • całkowicie zablokować zapisywanie plików cookies,
  • wymusić informowanie o każdej próbie zapisania pliku cookie przez stronę internetową,
  • usunąć dotychczas zapisane pliki cookies.

Wykonanie określonych wyżej czynności wymaga zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Odwiedzający.

V. ZGODA NA PRZECHOWYWANIE INFORMACJI I UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘP

Jeżeli Odwiedzający po zapoznaniu się z treścią punktu IV Polityki Plików Cookies, nie zmieni ustawień dotyczących plików cookies, uznaje się, że Odwiedzający wyraził zgodę, w rozumieniu art. 173 ust. 1 pkt 2) Ustawy, na dokonywane przez Spółki czynności w zakresie przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

VI. BRAK ZMIAN KONFIGURACYJNYCH

Przechowywanie informacji oraz uzyskanie do nich dostępu nie będzie powodować zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Odwiedzającego, jak też oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Simple Share Buttons