Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Zrównoważony rozwój


Strategia dotycząca wprowadzenia do Grupy Caspar ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

NA LATA 2021-2030

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.Urz.UE.L Nr 317, str. 1) Grupa Caspar poniżej przedstawia Strategię dotyczącą wprowadzenia do Grupy Caspar ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego wyznaczoną na lata 2021-2030.

Grupa Caspar rozumie, że podejmowane dziś decyzje wpłyną na to, jak będzie wyglądać przyszłość następnych pokoleń.

Caspar już teraz dba o wspólne dobro poprzez:

zmniejszenie ilości papierowych dokumentów (projekt paperless)

ograniczenie podroży służbowych samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej

zwiększenie spotkań on-line za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

opiekę zdrowotną

możliwość rozwoju osobistego oraz wzrostu wynagrodzenia za pracę, przy jednoczesnym niestosowaniu jakiejkolwiek formy dyskryminacji

energooszczędne żarówki i segregację odpadów

aktualne, uczciwe, rzetelne i niewprowadzające klienta w błąd informacje publikowane na stronie internetowej

publikowanie dokumentów korporacyjnych, tj. schematów organizacyjnych, statutów spółek z Grupy Caspar

publikacje na stronie internetowej wszelkich wymaganych przepisami prawa dokumentów

Pełna wersja dokumentu do pobrania:

Pobierz

Dodatkowe dokumenty:

  • 10.03.2021 | Oświadczenie o głównych niekorzystnych skutkach decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez Grupę Caspar dla czynników zrównoważonego rozwoju oraz w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego POBIERZ DOKUMENT
  • 10.03.2021 | Informacje o wprowadzaniu do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w zakresie polityk wynagrodzeń obowiązujących w Grupie Caspar POBIERZ DOKUMENT