Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

W co inwestować małe kwoty?

W co inwestować małe kwoty?

Spis treści

1. Od czego warto zacząć inwestowanie?>

2. W co zainwestować 100 zł? >

3. Inwestowanie małych kwot: 1000 zł >

4. W co zainwestować 10 tys zł >

5. Inwestowanie małych kwot >

Informacja reklamowa. Zastanawiając się nad tym w co inwestować małe kwoty – można odczuwać pewną niepewność. Niezależnie od wielkości dostępnych środków, istotne jest jednak, aby zrozumieć, że warto inwestować i pomyśleć, jak możliwie najlepiej je spożytkować. W tym artykule – który ma charakter edukacyjny – przeanalizujemy kilka opcji inwestycyjnych dla różnych kwot: 100 zł, 1000 zł, 5 tys zł i 10 tys zł.

Od czego warto zacząć inwestowanie?

Warto upewnić się odnośnie stabilności własnych finansów. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, więc warto już na samym początku zadbać o bezpieczny horyzont inwestycyjny. Tak więc – chociaż celem jest natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji – warto najpierw zająć się dwoma poniższymi kwestiami finansowymi:

  • Spłata wysoko oprocentowanego zadłużenia. Powinieneś starać się dokonywać płatności, aby jak najszybciej obniżyć saldo zadłużenia – ponieważ odsetki, które zapłacisz, zniweczą wszelkie zyski z inwestycji.
  • Zbuduj fundusz awaryjny. Pracuj nad funduszem awaryjnym, aby mieć co najmniej trzy miesiące wydatków na życie na koncie oszczędnościowym. Musisz mieć pewność, że będziesz w stanie przetrwać finansowo, jeśli stracisz pracę lub wystąpi nieoczekiwany problem.

W co zainwestować 100 zł?

Zastanawiając się, w co zainwestować 100 zł, warto pamiętać, że jest to kwota, która daje nam przede wszystkim możliwość nauki. Oto kilka opcji:

  • Książki o inwestowaniu : to inwestycja w wiedzę, która na dłuższą metę może przynieść największy zysk. Dobrym początkiem może być książka “Bogaty ojciec, biedny ojciec” Roberta Kiyosakiego.
  • Akcje małych firm : można zakupić akcje mniejszych firm lub tzw. penny stocks. Warto jednak zwrócić uwagę na ryzyko związane z takimi inwestycjami. Można rozważyć też jednostkę uczestnictwa funduszu ETF.

Oszczędzanie pieniędzy i ich inwestowanie są ze sobą ściśle powiązane. Aby zainwestować pieniądze, musisz najpierw trochę zaoszczędzić. Zajmie to znacznie mniej czasu niż myślisz i możesz to zrobić bardzo małymi krokami.

Jeśli nigdy nie oszczędzałeś, możesz zacząć od odkładania zaledwie 10 PLN tygodniowo. To może nie wydawać się dużo, ale w ciągu roku daje to ponad 500 PLN.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Inwestowanie małych kwot: 1000 zł

Jeśli zastanawiasz się, w co zainwestować 1000 zł, możliwości są już nieco większe. Najbardziej odpowiednia strategia będzie zależeć od tego, ile pieniędzy chcesz zarobić, a także od apetytu na ryzyko i ram czasowych inwestycji.

  • Fundusze inwestycyjne: wiele funduszy inwestycyjnych oferuje możliwość rozpoczęcia inwestowania już od niewielkich kwot. Wybierając fundusze, pamiętaj o zasadzie dywersyfikacji. Fundusze inwestycyjne zawierają mieszankę różnych akcji, wybranych przez eksperta zarządzającego lub zaprojektowanych w celu śledzenia wyników określonej części rynku akcji. Mogą one zmniejszyć ryzyko inwestowania na rynkach akcji poprzez rozłożenie pieniędzy na różne spółki, branże i kraje.
  • Rynek akcji: inwestowanie na giełdzie oznacza przejmowanie udziałów w spółkach. Wartość udziałów (cena akcji) rośnie i spada w zależności od czynników, takich jak wyniki spółek i szerzej pojętej gospodarki. Akcje można kupować i sprzedawać w dowolnym momencie. Możesz także uzyskać dochód pieniężny od spółek, które wypłacają dywidendy swoim akcjonariuszom. Inwestowanie w poszczególne spółki może być bardziej zmienne i ryzykowne.

W co zainwestować 10 tys zł

Z kwotą 10 tys zł możemy już myśleć nie tylko o akcjach, funduszach, obligacjach czy metalach szlachetny ale też o inwestowaniu na giełdzie lub w nieruchomości. Przy takich kwotach ważne jest, aby zrozumieć poziom ryzyka związanego z wyborem aktywów i dopasować go do swojej sytuacji finansowej i celów.

  • ETF-y: fundusze indeksowe to doskonały sposób na dywersyfikację portfela i zminimalizowanie ryzyka. Dzięki nim można inwestować w wiele różnych akcji jednocześnie.
  • Nieruchomości: z tą kwotą można zacząć myśleć o inwestowaniu w nieruchomości. Można rozważyć np. zakup udziałów w nieruchomościach poprzez platformy crowdfundingowe.

Sprawdź też nasz poradnik: W co inwestować pieniądze w 2023 roku?

Inwestowanie małych kwot sposobem na naukę i zdobycie doświadczenia

Inwestowanie małych kwot może wydawać się skomplikowane, ale tak naprawdę jest to świetny sposób na naukę i zdobycie doświadczenia. Niezależnie od tego, czy dysponujesz 100 zł, czy 10 tys zł – pamiętaj, że najważniejsze jest zrozumienie, w co inwestujesz, i świadome podejmowanie decyzji. Inwestuj mądrze, a nawet małe kwoty mogą przynieść duże zyski w przyszłości (tzw. “magia procentu składanego”).

Wykres

Źródło: www.mowaofinansach.pl (dostęp 24.06.2023).


Każda kwota jest dobra na rozpoczęcie inwestowania. Jednak należy pamiętać, że aby naprawdę skorzystać z tych inwestycji, może być konieczne utrzymywanie w nich pieniędzy przez co najmniej pięć lat i że będą one narażone na ryzyko związane ze spadkami koniunktury rynkowej.

Dlatego też przed rozpoczęciem inwestowania należy zgromadzić awaryjny bufor gotówkowy w wysokości od trzech do sześciu miesięcy zarobków. Pieniądze te będą potrzebne na wypadek nieoczekiwanych, ale ważnych wydatków.

Caspar Akcji Europejskich

.

Caspar Globalny

.

Caspar Stabilny

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

W co inwestować małe kwoty?

autor: Caspar TFI czas czytania: 6 min