Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji Europejskich



Caspar Stabilny

Minimalizuje zmienność, zapewnia stabilny wzrost, inwestuje globalnie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIW



Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MAS



Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSE



Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS



Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA



Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

RODO – nowe zasady przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o sposobie przetwarzania danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych będzie Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32, 61- 888 Poznań (dalej, jako Caspar AM S.A.) oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32, 61- 888 Poznań (dalej, jako Caspar TFI S.A.)

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie użytkownika czy koncie w innej usłudze oferowanej przez podmioty z grupy Caspar AM S.A.. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, które zapisywane są przez serwery sieci internetowej na Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych jest zależna od celu przetwarzania danych. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu świadczonych przez nas usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

Cel przetwarzania danych

Zależy nam na tym, by przetwarzać Państwa dane osobowe w kilku celach:

 • by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Państwa interesuje,
 • by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Państwa zainteresowań,
 • również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Państwa potrzebom i zainteresowaniom,
 • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeństwo Państwa danych jest nas najważniejsze.

Sposób zbierania danych (Cookies)

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystają Państwo z naszych usług strony internetowej serwisu (Casparline oraz Platformy transakcyjnej Caspar TFI). Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które zapisywane są przez serwery sieci internetowej na Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, instalowanych przez nas lub naszych partnerów. Szczegółowe zasady funkcjonowania plików cookies mogą Państwo znaleźć w Polityce cookies zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: www.caspar.com.pl/polityka-cookies

Profilowanie

O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by ocenić profil osobowy klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby ocena była obiektywna, a nasze procesy nie dyskryminowały klientów. Profilujemy w oparciu o dane, które udostępnił nam klient oraz dane gromadzone w naszych systemach informatycznych.

Przekazywanie danych

W większości dane dotyczące użytkowników gromadzone są przez nas. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom powiązanym lub podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być również na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe etc. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym i innym instytucjom.

Uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy jej dane osobowe. Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć: dlaczego przetwarzamy określone dane; jakie typy danych przetwarzamy; jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniliśmy (lub możemy ujawnić) dane; w szczególności dotyczy to odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych; jak długo planujemy (o ile to możliwe) przetwarzać dane osobowe albo na jakiej podstawie ustaliliśmy ten okres.

 • Prawo do sprostowania danych
  Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali nieprawidłowe lub uzupełnili niekompletne dane.
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy: dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zbieraliśmy, dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa. Aby przestać przetwarzać dane osobowe, musimy otrzymać od osoby, której dane dotyczą oświadczenie, w którym określi ona swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy – w naszej ocenie – nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by pomimo sprzeciwu kontynuować przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnioskującej, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj i jaki wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Osoba, której dane dotyczą może również żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie danych. Prawo to może dotyczyć następujących sytuacji: Mogą zdarzać się sytuacje, w których, pomimo złożenia żądania ograniczenia przetwarzania danych, będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe (w szczególności, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami). Dotyczyć to może danych, które są niezbędne, by wykonywać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, zaleceń lub rekomendacji organów nadzoru.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo przenieść swoje dane. Przekażemy dane bezpośrednio osobie, która o nie wnioskuje, aby mogła przenieść je do innego podmiotu (nie wypracowano jak dotąd standardu bezpiecznego przenoszenia danych pomiędzy administratorami). Dane przekażemy w szyfrowanym mailu. W zestawieniu uwzględnimy dane, które osoba wnioskująca sama nam przekazała oraz dane, które powstały dzięki jej działaniom. Jeżeli nie będziemy mogli oddzielić danych osoby, której dotyczą od innych danych, które są w naszych systemach, możemy wstrzymać się z realizacją żądania – do czasu, gdy wspólnie uzgodnimy, które dane możemy udostępnić.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
  Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Osoba, której dane dotyczą każdorazowo musi wskazać, jaki konkretnie sprzeciw składa. Jeśli zachodzi podejrzenie, iż dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego.

Informowanie o naruszeniach

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

Kogo i kiedy poinformujemy, gdyby doszło do naruszenia?

 • Osobę, której dane dotyczą jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowaliśmy jako wysokie. Niezwłocznie (gdyby przekazanie bezpośredniej informacji było bardzo trudne, wydamy publiczny komunikat).
 • Organ nadzorczy jeśli ocenimy, że mogło – z prawdopodobieństwem większym niż niskie – dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych w Casapr AM S.A. oraz Caspar TFI S.A. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

mailowo:

iodo@caspar.com.pl

pocztą wysłaną na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Caspar Asset Management S.A.

ul. Półwiejska 32

61-888 Poznań

lub

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Półwiejska 32

61-888 Poznań

Zgoda

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Caspar AM. S.A. oraz Caspar TFI S.A. Państwa danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron serwisu i platform internetowych dostarczanych przez Caspar AM. S.A. oraz Caspar TFI S.A. w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie) można w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Przejdź do serwisu”.

Jeśli nie chcą Państwo wyrazić opisanej zgody lub ograniczyć jej zakres prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie można ją wycofać.


Simple Share Buttons