Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Caspar Asset Management S.A. oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokładają wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami zawartymi w:

  • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
  • Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Obie spółki podejmują odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przeciwko zagrożeniom związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w koncie użytkownika czy koncie w innej usłudze oferowanej przez Spółki. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, które zapamiętywane są przez serwery sieci internetowej na Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Caspar Asset Management S.A. oraz Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Caspar Asset Management S.A. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów jak i innych osób, których dane są pozyskiwane w związku z wykonywaniem działalności maklerskiej obejmującej przyjmowanie i przekazywanie zleceń, zarządzanie portfelem w skład którego wchodzić może jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oferowanie instrumentów finansowych oraz doradztwo inwestycyjne, jest Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu +48 61 855 16 14. W przypadku osób korzystających z newslettera lub osób aplikujących o zatrudnienie w Caspar Asset Management S.A., administratorem danych osobowych jest Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu +48 61 855 16 14. Administratorem danych osobowych uczestników funduszu inwestycyjnego jak i innych osób, których dane są pozyskiwane w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, jest dany fundusz inwestycyjny zarządzany przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu +48 61 855 44 44. W przypadku potencjalnych uczestników funduszu inwestycyjnego oraz osób korzystających z newslettera, formularza kontaktowego lub osób aplikujących o zatrudnienie w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A., administratorem danych osobowych jest Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Poznaniu, przy ul. Półwiejskiej 32, 61-888 Poznań. Można się z nami kontaktować pod numerem telefonu +48 61 855 44 44.
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Caspar Asset Management S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych w celu:

  • informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich z mocy prawa;
  • monitorowania przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych;
  • współpracy z Urzędem ochrony danych osobowych (dalej „UODO”);
  • pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla UODO.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Spółce pełni Joanna Rotter. Aby skontaktować się z Inspektorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iodo@casparam.pl lub listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Caspar Asset Management S.A. ul. Półwiejska 32 61-888 Poznań.
Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych w celu:

  • informowania podmiotów przetwarzających dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich z mocy prawa;
  • monitorowania przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych;
  • współpracy z Urzędem ochrony danych osobowych (dalej „UODO”);
  • pełnienia funkcji punktu kontaktowego dla UODO.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Towarzystwie pełni Joanna Rotter. Aby skontaktować się z Inspektorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mail: iodo@caspartfi.pl lub listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Półwiejska 31 61-888 Poznań
Cel i podstawy przetwarzania danych
Caspar Asset Management S.A. przetwarza dane osobowe w celu:

I. Świadczenia usług:

1. świadczenia usługi zarządzania portfelem (asset management) polegającym na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych;
2. świadczenia usług w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
3. świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych;
4. świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego;
5. świadczenia usług poprzez platformę CasparLine;
6. świadczenia obsługi telefonicznej umożliwiającej m.in. bieżący monitoring wartości portfela;
7. przesyłania i otrzymywania informacji drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

II. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających w szczególności z:

1. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
2. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r.,
3. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
4. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

III. Świadczenia marketingu bezpośredniego

IV. Rekrutacji nowego pracownika

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO- podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

V. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w tym profilowania, by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przetwarza dane osobowe w celu:

I. Świadczenia usług:

1. realizacji uczestnictwa w wybranych przez uczestnika funduszach inwestycyjnych,
2. świadczenia usług poprzez Platformę Transakcyjną Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
3. świadczenia usługi telefonicznej umożliwiającej bieżący monitoring inwestycji w ramach Caspar Parasolowy FIO,
4. przesyłania i otrzymywania informacji drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania umowy na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Nieujawnienie danych uniemożliwi jej zawarcie.

II. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających w szczególności z:

1. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r.
2. Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
3. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
4. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych odbywa się na podstawie art. 6 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

III. Świadczenia marketingu bezpośredniego

IV. Rekrutacji nowego pracownika

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO – podanie danych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

V. Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w tym profilowania służącego temu, aby treści ukazujące się w serwisach Towarzystwa były dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych mogą być:

1. podmiot świadczący obsługę księgową,
2. podmiot świadczący obsługę prawną,
3. podmiot będący agentem Caspar AM,
4. bank powierniczy,
5. domy maklerskie pośredniczące w zawarciu transakcji na rzecz klienta,
6. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, których tytuły uczestnictwa lub certyfikaty zostały nabyte przez klienta,
7. podmiot świadczący usługi IT,
8. firma audytorska;
9. operator pocztowy.

Caspar Asset Management S.A. nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Odbiorcami danych mogą być:

1. podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu (w tym agent emisji),
2. depozytariusz,
3. podmiot będący dystrybutorem Caspar TFI,
4. podmiot świadczący obsługę księgową,
5. podmiot świadczący obsługę prawną,
6. podmiot świadczący usługi IT,
7. podmiot świadczący usługę weryfikacyjną aplikacji Caspar TFI,
8. firma audytorska,
9. operator pocztowy.

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie będzie przekazywało Państwa danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Czas przechowywania danych osobowych
Spółka będzie przechowywała dane osobowe na czas niezbędny do zrealizowania celu umowy i obowiązków wynikających ze świadczenia danej usługi lub korzystania z oferowanego produktu oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami i/lub przez okres czasu wynikający z przepisów szczególnych.

W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko w Spółce, dane osobowe, osób które przesłały swoją aplikację będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.
Towarzystwo będzie przechowywało dane osobowe na czas niezbędny do zrealizowania celu umowy i obowiązków wynikających z uczestnictwa w danym funduszu lub korzystania z oferowanego produktu oraz dochodzenia roszczeń i/lub obrony przed roszczeniami lub przez okres czasu wynikający z przepisów szczególnych.

W przypadku kandydatów ubiegających się o stanowisko w Towarzystwie, dane osobowe, osób które przesłały swoją aplikację będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

Czym jest profilowanie?

O profilowaniu danych mówimy wtedy, gdy wykorzystujemy algorytmy czy modele matematyczne, by ocenić profil osobowy klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby ocena była obiektywna, a nasze procesy nie dyskryminowały klientów.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane dotyczą?

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania:

Prawo dostępu do danych Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać informację jakie dane są przetwarzane oraz ma prawo do otrzymania kopii tych danych.
Prawo do sprostowania danych Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy niezwłocznie sprostowali nieprawidłowe lub uzupełnili niekompletne dane.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Osoba, której dane dotyczą może żądać, byśmy usunęli jej dane, gdy dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zbieraliśmy, dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa. Aby zaprzestać przetwarzania danych osobowych, musimy otrzymać od osoby, której dane dotyczą oświadczenie, w którym określi ona swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by pomimo sprzeciwu kontynuować przetwarzanie. Jeżeli usuniemy dane osoby wnioskującej, mamy prawo zachować informacje o tym, na czyj i jaki wniosek to zrobiliśmy. Żądanie uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne. Zwracamy uwagę, iż skorzystanie z tego prawa uniemożliwi uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym/dalsze świadczenie usług i będzie wymagać odkupienia/wykupu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych przez dany fundusz/ wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Osoba, której dane dotyczą może również żądać, byśmy ograniczyli przetwarzanie danych. Dotyczy to następujących sytuacji: gdy osoba której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych. Gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania – dotyczyć to może danych, które są niezbędne, by wykonywać obowiązki, które wynikają z przepisów prawa, zaleceń lub rekomendacji organów nadzoru. Gdy osoba wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, w takiej sytuacji administrator zbada czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Zwracamy uwagę, iż skorzystanie z tego prawa może uniemożliwić uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym/dalsze świadczenie usług i będzie wymagać odkupienia/wykupu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych przez dany fundusz/ wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.
Prawo do przenoszenia danych osobowych Prawo do przenoszenia danych osobowych Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące wraz z prawem do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Osoba, której dane dotyczą może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych, jeśli robimy to w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli zachodzi podejrzenie, iż dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego. Zwracamy uwagę, iż skorzystanie z tego prawa uniemożliwi uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym/dalsze świadczenie usług i będzie wymagać odkupienia/wykupu jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych przez dany fundusz/ wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy stwierdzą Państwo nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, naruszające przepisy wynikające z RODO. Z UODO można skontaktować się listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.