Jesteś tutaj

Asset management

Na czym polega usługa asset management? (zarządzanie portfelem)

Usługa ta polega na zarządzaniu aktywami finansowymi Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Środki, powierzone nam przez Klienta są inwestowane w jego imieniu i na jego rachunek w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe. Niezbędne jest tutaj wieloletnie doświadczenie, które posiadamy w zarządzaniu portfelami. Nie ograniczamy naszych inwestycji tylko do polskiego rynku. Przeciwnie, zapraszamy naszych Klientów do inwestowania na całym świecie, bo uważamy, że warto czerpać z całego jego bogactwa. Wiemy w co, i jak zainwestować, rozważamy wiele możliwości lokowania pieniędzy, a inwestowanie na giełdzie nie ma dla nas tajemnic.

Jeżeli chcesz skorzystać z usług firmy zajmującej się asset management w Polsce – skontaktuj się z nami!

Szczegóły zarządzania portfelem instrumentów finansowych


Ta usługa jest dla Ciebie jeśli:

  • Posiadasz środki finansowe na poziomie co najmniej 1 mln PLN.
  • Nie chcesz samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolisz powierzyć środki profesjonalistom.
  • Liczysz na ponadprzeciętne zyski i jesteś gotowy ponieść większe ryzyko - strategie akcyjne.
  • Liczy się dla Ciebie stabilność, bez podejmowania ryzyka  - strategie: zrównoważona oraz stabilnego wzrostu.


Korzyści wynikające z asset management:


Bezpieczeństwo

Aby zapewnić naszym Klientom bezpieczeństwo  powierzonych aktywów, wprowadziliśmy unikalne rozwiązanie – rachunki naszych Klientów prowadzone są przez Bank Powierniczy.


Strategie inwestycyjne Caspar Asset Management:

W zależności od wymagań i potrzeb inwestycyjnych naszych Klientów przygotowaliśmy określone strategie inwestycyjne asset management. Jeśli żadna ze strategii inwestycyjnych nie odpowiada celom inwestycyjnym bądź sytuacji finansowej lub prawnej Klienta - w umowie o zarządzanie może zostać określona specjalistyczna strategia inwestycyjna dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta.