OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia
Jak przenieść swoje IKE/IKZE do Caspar TFI?
IKE Indywidualne Konto Emerytalne
IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Korzyści podatkowe

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zapłacisz żadnych dodatkowych opłat, w tym podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).

Wpłacone w danym roku środki można odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT.

Przy wypłacie po osiągnięciu wieku emerytalnego obniżony do 10% podatek od przychodu.

Maksymalny limit roczny wpłat

Maksymalny limit roczny wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2024 r.: 23 472 zł.

Maksymalny limit roczny wpłat w 2024 r. dla osób fizycznych to: 9388,80 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia to 14 083,20 zł.

Minimalna pierwsza wpłata

1.000 zł

1.000 zł

Wysokość kolejnej wpłaty

100 zł

100 zł

Kto może założyć

Każdy, kto ukończył 16 lat.

Każdy, kto ukończył 16 lat.

Elastyczność

Wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością i o dowolnej wysokości, ale w ramach rocznego limitu.

Gwarancja bezpieczeństwa

Zgromadzone środki na koncie mogą być dziedziczone i nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.


Warunki wypłaty na emeryturze

Ukończenie 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55 roku życia oraz spełnienie warunków dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Ukończenie 65 lat oraz dokonywanie wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.


Opłata za założenie

Indywidualne Konto Emerytalne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego: opłata za założenie może wynieść maksymalnie 600 zł.

Nie pobieramy: a. opłaty dystrybucyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy, b. opłaty manipulacyjnej za umorzenie, c. opłaty wyrównawczej za zmiany portfeli.

IKE Indywidualne konto emerytalne
Korzyści podatkowe

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zapłacisz żadnych dodatkowych opłat, w tym podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).

Maksymalny limit roczny wpłat

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE w 2024 r. to: 23 472 zł.

Minimalna pierwsza wpłata

1000 zł

Wysokość kolejnej wpłaty

100 zł

Kto może założyć

Każdy, kto ukończył 16 lat.

Elastyczność

Wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością i o dowolnej wysokości, ale w ramach rocznego limitu.

Gwarancja bezpieczeństwa

Zgromadzone środki na koncie mogą być dziedziczone i nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Warunki wypłaty na emeryturze

Ukończenie 60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych i ukończenie 55 roku życia oraz spełnienie warunków dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Opłata za założenie
ikona Rozwiń
IKZE Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Korzyści podatkowe

Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zapłacisz żadnych dodatkowych opłat, w tym podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki).

Maksymalny limit roczny wpłat

Maksymalny limit roczny wpłat w 2024 r. dla osób fizycznych to: 9388,80 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą to 14 083,20 zł.

Minimalna pierwsza wpłata

1000 zł

Wysokość kolejnej wpłaty

100 zł

Kto może założyć

Każdy, kto ukończył 16 lat.

Kto może założyć

Każdy, kto ukończył 16 lat.

Elastyczność

Wpłat można dokonywać z dowolną częstotliwością i o dowolnej wysokości, ale w ramach rocznego limitu.

Gwarancja bezpieczeństwa

Zgromadzone środki na koncie mogą być dziedziczone i nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Warunki wypłaty na emeryturze

Ukończenie 65 lat oraz dokonywanie wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Opłata za założenie

Indywidualne Konto Emerytalne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego: opłata za założenie może wynieść maksymalnie 600 zł.

Nie pobieramy: a. opłaty dystrbucyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy, b. opłaty manipulacyjnej za umorzenie, c. opłaty wyrównawczej za zmiany portfeli.

ikona Rozwiń

ikona Dostępne portfele IKE/IKZE

Wybierz rozwiązanie skrojone na miarę Twoich potrzeb.
W każdej chwili będziesz mieć możliwość zmiany strategii.

Portfel Obligacyjny

Składowe portfela:

Portfel Stabilny

Składowe portfela:

portfel stabilny Caspar - wykres
Portfel Zrównoważony

Składowe portfela:

portfel zrównoważony Caspar - wykres
Portfel Akcyjny

Składowe portfela:

portfel akcyjny Caspar - wykres
Portfel Indywidualny

Składowe portfela:

ikona Jak założyć IKE i/lub IKZE?

1.
Umów się na spotkanie z naszym Doradcą, który przyjedzie we wskazane przez Ciebie miejsce na terenie całej Polski.
2.
W trakcie spotkania będziesz mógł podpisać z nami umowę o prowadzenie IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i/lub IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).
3.
Wpłać środki na konto odpowiednie dla Twojego Indywidualnego Konta Emerytalnego bądź Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Twoja przyszłość
zaczyna się tutaj