OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia
Jak przenieść swoje IKE/IKZE do Caspar TFI?
Jak przenieść swoje IKE/IKZE do Caspar TFI?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia
Emerytalnego (IKZE)

IKZE w Caspar TFI IKZE w Caspar TFI

Co to jest IKZE?

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to jedna z form dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

Środki wpłacane w danym roku na IKZE można odliczyć od podatku w rozliczeniu PIT (w 2024 roku możesz zyskać nawet 3 044,42 zł jako osoba fizyczna lub 4 506,62 jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą), dodatkowo zyski kapitałowe zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

W Caspar TFI dajemy Ci do wyboru jedną z 5 strategii (Portfel Obligacyjny, Portfel Stabilny, Portfel Zrównoważony, Portfel Akcyjny, Portfel Akcyjny).

W przypadku potrzeby, w każdej chwili będziesz mieć możliwość wypłaty całości środków zgromadzonych na Twoim koncie IKZE, zachowasz wówczas swoje wypracowane zyski, ale zapłacisz podatek od zysków kapitałowych oraz podatek dochodowy.

Dla kogo jest IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest dla każdego kto ukończył 16 lat.

Umów się na spotkanie

Zalety IKZE

ikona IKZE w Caspar TFI
Oszczędność dodatkowych środków na emeryturę
ikona IKZE w Caspar TFI
Możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania
ikona IKZE w Caspar TFI
Zyski z inwestycji w IKZE są niżej opodatkowane
ikona IKZE w Caspar TFI
Dowolność wpłat (pamiętaj o limicie rocznym)
ikona IKZE w Caspar TFI
Możliwość wypłacenia środków w dowolnym momencie
ikona IKZE w Caspar TFI
Zabezpieczenie bliskich

Umów się na spotkanie

Jak działa IKZE?

IKZE w Caspar TFI
1. Zakładasz IKZE zawierając z nami umowę podczas spotkania
IKZE w Caspar TFI
2. Oszczędzasz w wybranej przez siebie jednej spośród 4 strategii
IKZE w Caspar TFI
3. Wypłacasz zgromadzone środki w części lub całości po osiągnięciu wieku emerytalnego

Pytania i odpowiedzi

Jak długo powinienem oszczędzać na IKZE?

Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Jeżeli wpłacisz na IKZE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach i wypłacisz swoje oszczędności po ukończeniu 65 lat, będą one pomniejszone o podatek dochodowy w wysokości 10%.

Ile wynosi limit wpłat na IKZE?

Limit dla osób fizycznych w 2024 r. wynosi 9388,80 zł, a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą 14 083,20 zł.

Ile kont IKZE mogę mieć w tym samym czasie?

Można posiadać jedno konto IKZE w tym samym czasie.

Czy mogę mieć IKE i IKZE jednocześnie?

Tak, można posiadać jednocześnie IKE i IKZE, ale nie można mieć dwóch takich samych produktów, nawet w różych instytucjach finansowych.

Kiedy i jak mogę wypłacić pieniądze z IKZE po osiągnięciu wieku emerytalnego?

IKZE jest produktem przygotowanym z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. Dlatego też z preferencyjnych warunków podatkowych możesz skorzystać, gdy: ukończysz 65 lat i pieniądze wpłacałeś na IKZE przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Spełniając te warunki, przy wypłacie pieniędzy nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, a jedynie zryczałtowany podatek 10% od wypłacanych środków. Jest on naliczany z uwagi na to, że wpłaty do IKZE były odliczane od podstawy opodatkowania. Swoje oszczędności możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Czy mogę wypłacić środki z IKZE przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

IKZE jest produktem przygotowanym z myślą o oszczędzaniu na emeryturę, jednak masz możliwość wycofania całości zgromadzonych środków przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Dokonanie zwrotu nie blokuje możliwości otwarcia w przyszłości kolejnego IKZE. Pamiętaj, że wycofanie środków z IKZE przed nabyciem uprawnień emerytalnych związane jest z koniecznością rozliczenia zwrotu w rocznej deklaracji podatkowej, gdyż podlega opodatkowaniu PIT według skali podatkowej.

Co się stanie z moimi środkami, gdy umrę?

Podpisując umowę o IKE lub IKZE możesz wskazać osoby uprawnione do dysponowania zgromadzonymi oszczędnościami po Twojej śmierci. W razie takiego zdarzenia osoby uprawnione będą mogły wypłacić pieniądze lub dokonać transferu środków na własne IKE lub IKZE. Jeśli nie wskażesz żadnej osoby uprawnionej, Twoje środki zgromadzone na IKE lub IKZE wejdą do masy spadkowej.

Czy osoba małoletnia może otworzyć IKZE?

IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wpłacać środki tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z umowy o pracę.

Czy jestem zobowiązany do regularnych wpłat?

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1000zł. Kolejnych wpłat dokonujesz kiedy chcesz i w jakiej chcesz wielkości (minimalna kwota wynosi 100zł) w ramach ustalonego co roku maksymalnego limitu wpłat.

W co są inwestowane pieniądze?

Jeśli wybierzesz IKE lub IKZE w Caspar TFI, Twoje środki będą inwestowane w nasze subfundusze Caspar Parasolowy FIO zgodnie z wybraną przez Ciebie jedną z czterech strategii.

Czy osoba będąca obecnym emerytem może założyć konto IKE/IKZE?

Tak, o ile wcześniej nie wypłaciła środków zgromadzonych na innym IKE/IKZE z racji uprawnień emerytalnych. Warto jednak o założeniu takiego konta pomyśleć dużo wcześniej.

Czy można prowadzić konto IKE/IKZE wspólnie, np. z małżonkiem?

Nie, na jednym IKE/IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

Ile kosztuje założenie i prowadzenie IKZE?

Opłata za założenie konta wynosi 600zł i jest to jedyna opłata, którą ponosisz za założenie IKZE w Caspar TFI.