OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników Grupy Caspar »
ikona zamknięcia
Jak przenieść swoje IKE/IKZE do Caspar TFI?
Jak przenieść swoje IKE/IKZE do Caspar TFI?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

IKE w Caspar TFI IKE w Caspar TFI

Co to jest IKE?

IKE - to prosty sposób na dodatkowy kapitał na przyszłość.

Systematycznie wpłacane środki inwestowane są w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne - całość wpłaconych pieniędzy pracuje na Twoją emeryturę.

W Caspar TFI dajemy Ci do wyboru jedną z 5 strategii (Portfel Obligacyjny, Portfel Stabilny, Portfel Zrównoważony, Portfel Akcyjny, Portfel Akcyjny).

IKE pozwala w pełni wykorzystać potencjał Twojego kapitału – zysk wypracowany przez IKE nie podlega 19% podatkowi od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Dla kogo jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne jest, dla każdego kto ukończył 16 lat.

Umów się na spotkanie


Zalety IKE

ikona IKE w Caspar TFI
Oszczędność dodatkowych środków na emeryturę
ikona IKE w Caspar TFI
Ulga podatkowa
ikona IKE w Caspar TFI
Dowolność wpłat (pamiętaj o limicie rocznym)
ikona IKE w Caspar TFI
Możliwość wypłacenia środków w dowolnym momencie
ikona IKE w Caspar TFI
Zabezpieczenie bliskich

Jak działa IKE?

IKE w Caspar TFI
1. Zakładasz IKE zawierając z nami umowę podczas spotkania
IKE w Caspar TFI
2. Oszczędzasz w ramach wybranej przez siebie strategii
IKE w Caspar TFI
3. Wypłacasz zgromadzone środki w części lub całości po osiągnięciu emerytalnego

Umów się na spotkanie

Pytania i odpowiedzi

Jak długo powinienem oszczędzać na IKE?

Najbardziej efektywne jest systematyczne oszczędzanie w dłuższym czasie. Twoje oszczędności będą całkowicie zwolnione z podatku od zysków, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 lat (albo 55 lat, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych), a także jeśli wpłaciłeś na IKE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach albo wpłaciłeś ponad połowę środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.

Ile wynosi limit wpłat na IKE?

Limit wpłat w 2024 roku wynosi 23 472 zł.

Czy mogę mieć IKE i IKZE jednocześnie?

Tak, można posiadać jednocześnie IKE i IKZE, ale nie można mieć dwóch takich samych produktów, nawet w różnych instytucjach finansowych.

Kiedy i jak mogę wypłacić pieniądze z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego?

IKE jest produktem przygotowanym z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. Dlatego też z preferencyjnych warunków podatkowych możesz skorzystać, gdy: ukończysz 60 lat lub nabędziesz uprawnienia emerytalne i ukończysz 55 lat albo pieniądze wpłacałeś na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub ponad połowę wartości wpłat zrealizowałeś nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Spełniając te warunki przy wypłacie pieniędzy nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, czyli wypłacisz zaoszczędzoną kwotę wraz z całym zyskiem wypracowanym przez fundusz. Swoje oszczędności możesz wypłacić jednorazowo lub w ratach.

Czy mogę wypłacić środki z IKZE przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

IKE jest produktem przygotowanym z myślą o oszczędzaniu na emeryturę, jednak masz możliwość wycofania zgromadzonych środków przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Swoje oszczędności możesz wycofać w formie jednorazowego zwrotu z IKE wszystkich zgromadzonych środków lub w formie zwrotu części środków. Dokonanie zwrotu jednorazowego nie blokuje możliwości otwarcia w przyszłości kolejnego IKE. Dokonanie zwrotu części środków nie blokuje możliwości dokonywania kolejnych wpłat na IKE. Pamiętaj, że wycofanie środków z IKE przed nabyciem uprawnień emerytalnych związane jest z utratą uprawnień do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

Co się stanie z moimi środkami, po mojej śmierci?

Podpisując umowę o IKE lub IKZE możesz wskazać osoby uprawnione do dysponowania zgromadzonymi oszczędnościami po Twojej śmierci. W razie takiego zdarzenia osoby uprawnione będą mogły wypłacić pieniądze lub dokonać transferu środków na własne IKE lub IKZE. Jeśli nie wskażesz żadnej osoby uprawnionej, Twoje środki zgromadzone na IKE lub IKZE wejdą do masy spadkowej.

Ile kont emerytalnych mogę mieć w tym samym czasie?

Można posiadać jedynie jedno IKE w tym samym czasie.

W co są inwestowane pieniądze?

Jeśli wybierzesz IKE lub IKZE w Caspar TFI, Twoje środki będą inwestowane w nasze subfundusze Caspar Parasolowy FIO zgodnie z wybraną przez Ciebie jedną z czterech strategii.

Czy osoba będąca obecnym emerytem może założyć konto IKE/IKZE?

Tak, o ile wcześniej nie wypłaciła środków zgromadzonych na innym IKE/IKZE z racji uprawnień emerytalnych. Warto jednak o założeniu takiego konta pomyśleć dużo wcześniej.

Czy można prowadzić konto IKE/IKZE wspólnie, np. małżonkiem?

Nie, na jednym IKE/IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający.

Czy osoba małoletnia może otworzyć IKE?

Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach w przedziale wiekowym 16 – 18 lat) mają jednak ograniczone prawo do dokonywania wpłat na IKE. Mogą ich dokonywać tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Czy jestem zobowiązany do regularnych wpłat?

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1000zł. Kolejnych wpłat dokonujesz kiedy chcesz i w jakiej chcesz wielkości (minimalna kwota wynosi 100zł) w ramach ustalonego co roku maksymalnego limitu wpłat.

Ile kosztuje założenie i prowadzenie IKE?

Opłata za założenie konta wynosi do 600 zł i jest to jedyna opłata, którą ponosisz za założenie IKE w Caspar TFI.
IKE w Caspar TFI IKE w Caspar TFI