Jesteś tutaj

Rada nadzorcza Caspar TFI S.A.

Rafał Litwic, Przewodniczący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo), wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2008 roku partner i współwłaściciel w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp. p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym materialnym oraz procesowym, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Brał udział jako doradca prawny dla klientów polskich oraz zagranicznych w wielu projektach typu M&A. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Maciej Czapiewski

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły rewident nr 10326/7604, specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz analizy finansowej spółek.

 

Maciej Mizuro

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Informatyka i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych na tej samej uczelni. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem finansami w spółkach prawa handlowego.

 

Rafał Płókarz

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. M.A. in European Studies (College of Europe). Uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń na uniwersytetach w Angers, w Nancy (Francja), na DePaul University (Chicago). Stypendysta rządu francuskiego i Komisji Europejskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości.

Od 1994 roku pracownik polskich i zagranicznych banków. Pełnił między innymi funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej w BRE Banku i w Banku BPH. W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president ) i członek Komitetu Zarządzającego w banku Rothschilda w Luksemburgu oraz założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku.