Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Rada nadzorcza Caspar TFI S.A.

Witold Grzegorz Pochmara, Przewodniczący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Ukończył także specjalistyczne szkolenia organizowane m.in. przez Fundację Centrum Prywatyzacji (kurs maklerski i kurs doradców w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi) oraz Międzynarodowy Instytut Rynku Kapitałowego w Waszyngtonie (szkolenie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych w zakresie rynków wschodzących).
W latach 1983-1991 Witold Grzegorz Pochmara pracował w Ministerstwie Finansów. W 1991 zaczął pracę w Komisji Papierów Własnościowych i Giełd gdzie pełnił funkcje Dyrektora Departamentu Funduszy Inwestycyjnych (1998-2004), a później zastępcy przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2004-2006).
W latach 2006-2010 sprawował kierownicze funkcje w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad rynkiem funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych oraz instytucjami infrastruktury rynku kapitałowego. Obecnie Witold Grzegorz Pochmara jest wiceprezesem Zarządu zajmującej się doradztwem dla instytucji rynku kapitałowego spółki Profuturity i przewodniczącym Rady Nadzorczej RDM Wealth Management SA.

 

Rafał Litwic

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo), wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2008 roku partner i współwłaściciel w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp. p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym materialnym oraz procesowym, prawie spółek oraz prawie własności intelektualnej. Brał udział jako doradca prawny dla klientów polskich oraz zagranicznych w wielu projektach typu M&A. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Maciej Czapiewski

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Prawo). Biegły rewident nr 10326/7604, specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz analizy finansowej spółek.

 

Maciej Mizuro

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (kierunek Informatyka i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych na tej samej uczelni. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem finansami w spółkach prawa handlowego.

 

Rafał Płókarz

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. M.A. in European Studies (College of Europe). Uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń na uniwersytetach w Angers, w Nancy (Francja), na DePaul University (Chicago). Stypendysta rządu francuskiego i Komisji Europejskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości.

Od 1994 roku pracownik polskich i zagranicznych banków. Pełnił między innymi funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej w BRE Banku i w Banku BPH. W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president ) i członek Komitetu Zarządzającego w banku Rothschilda w Luksemburgu oraz założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku.


Simple Share Buttons