Jesteś tutaj

Informacje o spółce Caspar AM SA

Mamy świadomość, że Klienci wynajmują nas po to, abyśmy zarabiali dla nich pieniądze. To jest nasz prawdziwy cel. Trudne wyzwanie. Ale dzięki temu fascynujące!
 
Oddajemy się temu z zaangażowaniem i pewnością, że potrafimy sprostać apetytom naszych Klientów. Temu celowi podporządkowaliśmy całą naszą wiedzę, bogate doświadczenie i entuzjazm.
 
I dajemy radę. Caspar Asset Management jest – według „Gazety Giełdy Parkiet”* – jedną z trzech największych pod względem liczby Klientów firm zarządzania aktywami zamożnych Klientów i jedyną w tym gronie niezależną, czyli nie należącą do międzynarodowych korporacji finansowych, firmą asset management. 
 
Co dla Klientów najważniejsze, strategie Caspar Asset Management SA należą do najlepszych na rynku. Dowód? Gazeta Giełdy i Inwetorów Parkiet podsumowała rok 2017 w segmencie firm asset management. W podsumowaniu naczelne miejsce zajęła Strategia Akcji Spółek Strefy Euro, która wypracowała dla swoich klientów najwyższą stopę zwrotu – blisko 33 procent!

Dowiedz się więcej  >>

 

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana 3 sierpnia 2009 roku. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 27 sierpnia 2009 roku pod numerem 0000335440. Siedziba Spółki znajduje się Poznaniu (61-888), przy ul. Półwiejskiej 32.
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego działalność maklerska w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne oraz oferowanie instrumentów finansowych.
 
Caspar Asset Management S.A. jest notowany na New Connect.

 

* „Parkiet” z 27-28 stycznia 2018 roku