Jesteś tutaj

Informacje o spółce Caspar AM SA

Mamy świadomość, że Klienci wynajmują nas po to, abyśmy zarabiali dla nich pieniądze. To jest nasz prawdziwy cel. Trudne wyzwanie. Ale dzięki temu fascynujące!
 
Oddajemy się temu z zaangażowaniem i pewnością, że potrafimy sprostać apetytom naszych Klientów. Temu celowi podporządkowaliśmy całą naszą wiedzę, bogate doświadczenie i entuzjazm.
 
I dajemy radę. Po zaledwie czterech latach działalności Caspar Asset Management był – według „Gazety Giełdy Parkiet”* – jedną z trzech największych pod względem liczby Klientów firm zarządzania aktywami zamożnych Klientów i jedyną w tym gronie niezależną, czyli nie należącą do międzynarodowych korporacji finansowych, firmą asset management. 
 
Co dla Klientów najważniejsze, strategie Caspar Asset Management SA należą do najlepszych na rynku. Dowód? Podsumowanie roku 2014 dokonane przez „Gazetę Giełdy Parkiet”*, w którym nasza Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy zajęła drugie miejsce wśród wszystkich strategii akcyjnych zarządzanych przez polskie firmy asset management. Druga nasza strategia, Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy, została sklasyfikowana na czwartym miejscu.
 

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 94, ze zmianami).
 
Caspar Asset Management S.A. jest notowany na New Connect.

 

* „Parkiet” z 26 stycznia 2015 roku