Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Oszczędzanie na emeryturę – jak i gdzie odkładać pieniądze?

Oszczędzanie na emeryturę - jak i gdzie odkładać pieniądze?

Spis treści

1.Dlaczego warto oszczędzać na emeryturę? >

2.Jak rozpocząć oszczędzanie na emeryturę? >

3.Jak i ile odkładać na emeryturę? >

4.Gdzie najlepiej odkładać pieniądze na emeryturę? >

5.Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego warto? >

Informacja reklamowa. Oszczędzanie na emeryturę to temat, który zyskuje na znaczeniu już od kilkunastu lat. Przyczyną tego jest coraz szybciej starzejące się społeczeństwo. Wiele osób zastanawia się, jak oszczędzać, aby zapewnić sobie komfortową i bezpieczną przyszłość. Dlaczego warto pomyśleć o tym już teraz i z jakich produktów emerytalnych skorzystać?

Dlaczego warto oszczędzać na emeryturę?

Zanim przejdziemy do konkretnych metod oszczędzania, warto zastanowić się, dlaczego oszczędzanie na emeryturę jest tak istotne. Głównym powodem jest konstrukcja systemu emerytalnego i relatywnie niska wysokość świadczeń oferowanych przez Państwo. Odkładając środki na tzw. “własną rękę”, zabezpieczamy się nie tylko przed niepewną przyszłością naszych świadczeń, ale zapewniamy sobie także swego rodzaju niezależność finansową.

Jak rozpocząć oszczędzanie na emeryturę?

Po pierwsze określ swoje cele emerytalne. Zastanów się, jakiego standardu życia oczekujesz na emeryturze i jakie środki będą Ci potrzebne, aby określony przez Ciebie poziom utrzymać. Przemyśl to, jak dużą część z nich będziesz chciał przeznaczyć w przyszłości na codzienne wydatki, opłaty czy przyjemności.

Po drugie przeanalizuj swoją aktualną sytuację finansową. Sprawdź jakie są twoje bieżące dochody, a jakie wydatki oraz ile w związku z tym możesz przeznaczyć na cel jakim jest oszczędzanie.

A po trzecie, zastanów się nad tym, czy na przyszłą emeryturę chcesz oszczędzać samodzielnie, czy planujesz wykorzystać dostępne na rynku produkty emerytalne oferowane przez różnego rodzaju instytucje finansowe.

Jak i ile odkładać na emeryturę?

Na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, ponieważ kwota, jaką należy odkładać, zależy od wielu czynników, o których wspominaliśmy już wcześniej, czyli oczekiwanego standardu życia na emeryturze, wieku rozpoczęcia oszczędzania czy preferowanych metod inwestowania. Warto jednak podejmując decyzję o rozpoczęciu oszczędzania pamiętać, że:

  • nawet niewielkie, ale regularne wpłaty mogą przynieść duże korzyści dzięki procentowi składanemu. Najważniejsza jest systematyczność.
  • eksperci zalecają odkładanie około 10-15% miesięcznych dochodów na emeryturę, (oczywiście jeśli możemy sobie na to pozwolić). To jaką wartość możemy przeznaczyć na oszczędności powinno być odpowiednio dostosowane do indywidualnej sytuacji finansowej.

Gdzie najlepiej odkładać pieniądze na emeryturę?

Decyzja o oszczędzaniu na przyszłą emeryturę podjęta, pozostaje jednak pytanie, gdzie najlepiej ulokować swoje pieniądze? Oto kilka propozycji, które naszym zdaniem warto rozważyć:

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

IKE to jedna z najpopularniejszych form oszczędzania na emeryturę, oferująca też pewne korzyści podatkowe. Składki wpłacane na IKE nie są opodatkowane “podatkiem Belki”, a środki można inwestować w różnorodne produkty finansowe.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

IKZE to kolejna opcja, która pozwala na oszczędzanie z ulgą podatkową. Składki wpłacone na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, co pozwala na zmniejszenie rocznego obciążenia podatkowego (PIT).

Jeśli nie wiesz, która opcja konta emerytalnego jest dla Ciebie sprawdź nasz poradnik: IKE czy IKZE co wybrać?

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

OFE i PPK to systemy, które mogą stanowić uzupełnienie oszczędności emerytalnych. Warto zwrócić uwagę na to, że PPK oferuje dodatkowe dopłaty od pracodawcy i państwa, co może znacząco zwiększyć zgromadzony kapitał.

Inwestycje indywidualne

Osoby, które chcą aktywnie zarządzać swoimi oszczędnościami, mogą rozważyć także inwestycje indywidualne w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne czy nieruchomości. Ważne jest jednak, aby pamiętać o możliwym ryzyku, które jest nieodłącznym elementem każdej inwestycji.

Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego warto?

Rozpoczęcie oszczędzania, to jeden z najlepszych możliwych wyborów na drodze do zapewnienia sobie stabilności finansowej w przyszłości. Podstawą jest regularne odkładanie środków, wybór odpowiednich narzędzi finansowych oraz dostosowanie strategii oszczędzania do własnych potrzeb i możliwości. Nie należy zapominać przy tym o cierpliwości, a przede wszystkim wytrwałości.

Podobne wpisy:

Ryzyko inwestycyjne

.

Co to stopa zwrotu

.

Sposób na emeryturę

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową. Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat. Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Oszczędzanie na emeryturę – jak i gdz…

autor: Caspar TFI czas czytania: 5 min