Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach europejskich.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Stabilny

Ogranicza zmienność, inwestuje globalnie, stabilny wzrost w długim terminie.

Więcej: Caspar Stabilny

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: MASIW

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MZSIW

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: MSWSIWStrategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: MASStrategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: MASSEStrategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWASStrategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSAStrategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywnytekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

A A A

Co to jest stopa zwrotu?

Co to jest stopa zwrotu? Odpowiadamy na częste pytanie początkujących i zaawansowanych inwestorów

Stopa zwrotu to powszechnie używana miara zyskowności inwestycji bądź instrumentu finansowego. Zapisywana jest jako procentowa – dodatnia, ujemna bądź równa 0 – zmiana wartości inwestycji. Jest to wskaźnik identyfikujący o ile zmieniła się wartość inwestycji w danym okresie – na przykład miesiąca, dnia, roku. Im wyższa wartość – tym lepszy wynik.

Po co liczy się stopę zwrotu?

Przede wszystkim po to, aby określić rentowność inwestycji i porównać ją do innych. Ujemna stopa zwrotu informuje nas o tym, że zanotowaliśmy stratę. Dodatnia stopa zwrotu mówi nam, że osiągnęliśmy zysk – a stopa zwrotu równa 0 zwraca uwagę, że wynik nie zmienił się w stosunku do poprzedniego okresu.

Stopa zwrotu pozwala unaocznić inwestorowi, jak zachowuje się jego inwestycja i kontrolować jej przebieg. Jeśli jeden fundusz inwestycyjny osiągnął stopę +21% w ciągu roku, a drugi -11% – to relatywnie łatwo ocenić, który był w danym okresie lepszą inwestycją. Należy jednak pamiętać, że wyniki historyczne nie mogą być miarą skuteczności przyszłych inwestycji.

Jakie rodzaje stóp zwrotu warto znać?

W stosunku do inwestycji w np. fundusze inwestycyjne warto znać powszechnie podawane stopy zwrotu:

  • miesięczna,
  • roczna,
  • dwuletnia,
  • trzyletnia,
  • całkowita,
  • YTD.

YTD – to stopa zwrotu z okresu od pierwszego, do obecnego dnia danego roku. Innymi słowy, od 1 stycznia do dziś.

Warto również pamiętać, że można mówić o “oczekiwanej“, “faktycznej” oraz “historycznej” stopie. Oczekiwana jest wyłącznie prognozą, która musi uwzględniać istnieje ryzyka inwestycyjnego. Faktyczna stopa zwrotu jest realną stopą, zaś historyczna – to z różnych okresów działania danego instrumentu.

Historyczna stopa zwrotu może pokazywać zachowanie jednostki w przeszłości, jednak nigdy nie może być głównym motywem do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Caspar Stabilny jako alternatywa dla lokat

Jak obliczana jest stopa zwrotu?

Aby obliczyć stopę zwrotu należy znać początkową i końcową wartość inwestycji i zastosować dość prosty wzór matematyczny:

Aby obliczyć stopę zwrotu należy wykorzystać dość proste równanie: (wartość końcowa – wartość początkowa) / wartość początkowa * 100%

Jeśli Klient wpłacił 2 tysiące złotych, a po roku jego inwestycja była warta 3 tysiące złotych – to zwrot wynosi +50%.

Co musisz wiedzieć?

Przede wszystkim to, że jest ona wyrażana w wartości procentowej. Dodatnia oznacza, że Twoja inwestycja przynosi zyski. Możesz to liczyć samodzielnie, jednak większość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dostarcza obliczone przez specjalistów stopy zwrotu. Odnosi je również do wartości benchmarku. Pozwala to kontrolować własne inwestycje, choć warto pamiętać, aby nie kierować się emocjami.

Tymczasowe spadki bądź krótkotrwałe korekty – nie powinny przerażać i skłaniać do wyprzedaży.

Co to jest benchmark?

Jest to przykładowo wskaźnik, indeks lub zbiór indeksów, do którego odnosimy wyniki danego portfela inwestycyjnego. Dla Caspara Ochrony Kapitału benchmarkiem jest WIBID 3M – czyli stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki do depozytu od innych banków.

Podobne wpisy:

Simple Share Buttons

Co to jest stopa zwrotu?

autor: Caspar AM czas czytania: 2 min