Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w globalnych liderów swoich sektorów - Caspar Akcji Światowych Liderów


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Co to jest stopa zwrotu?

Co to jest stopa zwrotu? Odpowiadamy na częste pytanie początkujących i zaawansowanych inwestorów

Stopa zwrotu to powszechnie używana miara zyskowności inwestycji bądź instrumentu finansowego. Zapisywana jest jako procentowa – dodatnia, ujemna bądź równa 0 – zmiana wartości inwestycji. Jest to wskaźnik identyfikujący o ile zmieniła się wartość inwestycji w danym okresie – na przykład miesiąca, dnia, roku. Im wyższa wartość – tym lepszy wynik.

Po co liczy się stopę zwrotu z inwestycji?

Przede wszystkim po to, aby określić rentowność inwestycji i porównać ją do innych. Ujemna stopa zwrotu informuje nas o tym, że zanotowaliśmy stratę. Dodatnia stopa zwrotu mówi nam, że osiągnęliśmy zysk – a stopa zwrotu równa 0 zwraca uwagę, że wynik nie zmienił się w stosunku do poprzedniego okresu.

Stopa zwrotu pozwala unaocznić inwestorowi, jak zachowuje się jego inwestycja i kontrolować jej przebieg. Jeśli jeden fundusz inwestycyjny osiągnął stopę +21% w ciągu roku, a drugi -11% – to relatywnie łatwo ocenić, który był w danym okresie lepszą inwestycją. Należy jednak pamiętać, że wyniki historyczne nie mogą być miarą skuteczności przyszłych inwestycji.

Jakie rodzaje stóp zwrotu warto znać?

W stosunku do inwestycji w np. fundusze inwestycyjne warto znać powszechnie podawane stopy zwrotu:

  • miesięczna,
  • roczna,
  • dwuletnia,
  • trzyletnia,
  • całkowita,
  • YTD.

YTD – to stopa zwrotu z okresu od pierwszego, do obecnego dnia danego roku. Innymi słowy, od 1 stycznia do dziś.

Warto również pamiętać, że można mówić o “oczekiwanej“, “faktycznej” oraz “historycznej” stopie. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest wyłącznie prognozą, która musi uwzględniać istnieje ryzyka inwestycyjnego. Faktyczna stopa zwrotu jest realną stopą, zaś historyczna – to z różnych okresów działania danego instrumentu.

Historyczna stopa zwrotu może pokazywać zachowanie jednostki w przeszłości, jednak nigdy nie może być głównym motywem do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

Jak obliczyć stopę zwrotu z inwestycji?

Aby obliczyć stopę zwrotu należy znać początkową i końcową wartość inwestycji i zastosować dość prosty wzór matematyczny. Stopa zwrotu wzór:

Aby obliczyć stopę zwrotu należy wykorzystać dość proste równanie: (wartość końcowa – wartość początkowa) / wartość początkowa * 100%

Jeśli Klient wpłacił 2 tysiące złotych, a po roku jego inwestycja była warta 3 tysiące złotych – to zwrot wynosi +50%.

Co musisz wiedzieć?

Przede wszystkim to, że jest ona wyrażana w wartości procentowej. Dodatnia oznacza, że Twoja inwestycja przynosi zyski. Możesz to liczyć samodzielnie, jednak większość Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych dostarcza obliczone przez specjalistów stopy zwrotu. Odnosi je również do wartości benchmarku. Pozwala to kontrolować własne inwestycje, choć warto pamiętać, aby nie kierować się emocjami.

Tymczasowe spadki bądź krótkotrwałe korekty – nie powinny przerażać i skłaniać do wyprzedaży.

Co to jest benchmark?

Jest to przykładowo wskaźnik, indeks lub zbiór indeksów, do którego odnosimy wyniki jakie osiągnął dany portfel inwestycyjny. Dla Caspara Ochrony Kapitału benchmarkiem jest WIBID 3M – czyli stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki do depozytu od innych banków.

Podobne wpisy:

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Co to jest stopa zwrotu?

autor: Caspar AM czas czytania: 2 min