Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Czym jest fundusz parasolowy?

Czym jest fundusz parasolowy?

Spis treści

1. Parasol może oddziaływać na kwestie podatkowe >

2. Parasol chroni przed opłatami >

3. Sprawdź skład swojego funduszu parasolowego >

Informacja reklamowa. Fundusz parasolowy to “kopuła”, pod którą może się znajdować kilka subfunduszy prowadzących własną, niezależną politykę inwestycyjną. Fundusz parasolowy pozwala inwestorom zaoszczędzić środki i ułatwić ich relokację między zawartymi w funduszu subfunduszami.

Z reguły w funduszu parasolowym umieszczone są subfundusze, które inwestują w różne instrumenty finansowe, na przykład:

  • w akcje spółek rynków rozwijających się, 
  • akcje globalne, 
  • w obligacje. 

Dzięki takiej konstrukcji, w zależności od koniunktury, inwestor może przenosić swoje środki z jednego subfunduszu do drugiego unikając płacenia podatku. Oczywiście, podatek od zysków kapitałowych inwestor w końcu będzie musiał zapłacić, ale dopiero po zakończeniu całej inwestycji. Gdyby nie fundusz parasolowy, inwestor płaciłby podatek wielokrotnie, przy okazji każdej zmiany subfunduszu.

Parasol może oddziaływać na kwestie podatkowe

Dobrym przykładem takiej sytuacji jest Caspar Fundusz Parasolowy FIO zarządzany przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Trzy lata temu, gdy przynoszącym największe zyski instrumentem rynku kapitałowego były akcje, klienci Caspar TFI mieli do dyspozycji między innymi subfundusze: Caspar Globalny i Caspar Akcji Europejskich

Sprawdź też nasz poradnik: Inwestowanie krótkoterminowe, a długoterminowe >

Gdy później sytuacja na rynkach akcyjnych się pogorszyła – między innymi na skutek wojny, wybuchu inflacji i kryzysu energetycznego – odpowiedzialni i rozważni inwestorzy mogli przenieść swoje środki lub ich część do subfunduszu Caspar Stabilny, albo Caspar Obligacji. I za to przeniesienie nie płacili podatku. Inna byłaby sytuacja, gdyby zdecydowali się przenieść swoje środki na przykład do funduszu obligacji, ale zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowo, o czym też warto pamiętać, wszystkie zyski i ewentualne straty z inwestycji w poszczególne subfundusze działające pod parasolem kompensują się. To też może mieć wpływ na wysokość podatku.

Parasol chroni przed opłatami

Istotną zaletą inwestowania w subfundusze znajdujące się w jednym funduszu parasolowym jest możliwość oszczędzenia na opłatach manipulacyjnych, zwanych też często opłatami początkowymi. Gdy w ramach funduszu parasolowego przenosimy środki z funduszu, w którym opłata jest wyższa (z reguły dotyczy to subfunduszy akcyjnych) do takiego, w którym opłata jest niższa (z reguły dotyczy to subfunduszy inwestujących w obligacje), to firma zarządzająca nie pobiera opłaty początkowej. Gdy wykonujemy ruch odwrotny, to z reguły pokrywamy tylko różnicę między opłatami.

Sprawdź też nasz poradnik: Akcje, a obligacje – podstawowe różnice >

Sprawdź skład swojego funduszu parasolowego

Wszystko to warto sprawdzić w momencie dokonywania wyboru konkretnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które ma zarządzać naszymi pieniędzmi. Koniecznie trzeba też sprawdzić skład funduszu parasolowego, w który wchodzi wybrany przez nas subfundusz – im skład „parasola” bardziej zróżnicowany i większy, tym dla nas lepiej. Pamiętajmy bowiem, że sytuacja na rynku kapitałowym jest zmienna i choć dzisiaj wybraliśmy subfundusz obligacji, to za kilka miesięcy korzystniejsza dla stanu naszego portfela może być inwestycja w subfundusz akcji.

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Nota prawna

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową.

Należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Prezentowane wyniki funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Caspar TFI są oparte o dane historyczne i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych wyników w przyszłości.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony.

Czym jest fundusz parasolowy?

autor: Caspar TFI czas czytania: 3 min