Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO)

Zacznij już od 1000 zł. Szybka i bezpieczna rejestracja online. Buduj swój portfel funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Inwestuj w obligacje - Caspar Obligacji


Dbaj o stabilny wzrost - Caspar Stabilny


Inwestuj globalnie - Caspar Globalny


Inwestuj w Europie - Caspar Akcji Europejskich


Kup fundusz

Strategie Asset Management

Sprawdź pełną ofertę strategii zarządzania aktywami i wybierz dopasowaną do potrzeb.

Pamiętaj, że - jeżeli nie znajdziesz odpowiadającej na Twoje zapotrzebowania - mozemy stworzyć strategię o indywidualnym charakterze.


Więcej: Strategie Inwestycyjne


Zostań klientem

Wyniki zarządzania
OSTRZEŻENIE - oszuści podszywają się pod pracowników oraz spółkę Caspar Asset Management S.A. »
tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Podatek Belki – podatek od zysków kapitałowych

Podatek Belki - podatek od zysków kapitałowych? Odpowiadamy na częste pytanie początkujących i zaawansowanych inwestorów

Spis treści

1. Podatek od zysków kapitałowych, od kiedy obowiązuje? >

2. Jaki jest Podatek Belki? >

3. Kto płaci podatek od zysków kapitałowych? >

4. Jak nie płacić Podatku Belki? >


Podatek od zysków kapitałowych (znany powszechnie jako “Podatek Belki”) to 19% podatek od zysku z depozytów bankowych i inwestycji w papiery wartościowe. Danina jest obowiązkowa tylko od kwoty uzyskanego zysku. Jeżeli nie ma uzyskania przychodu, nie ma opisywanego podatku.

Podatek od zysków kapitałowych, od kiedy obowiązuje?

Zobowiązanie zostało wprowadzone w roku 2002. Na początku oddziaływało wyłącznie na depozyty bankowe (jak lokaty, czy konta oszczędnościowe) i miało stawkę 20%. W 2004 roku podjęto decyzję o nowelizacji, obniżając stawkę do 19% i rozszerzając zobowiązanie na inwestycje w papiery wartościowe (na przykład akcje). Dziś opisywanym podatkiem objęte są niemal wszystkie produkty o charakterze inwestycyjnym.

Ciekawostka – powszechną nazwę zawdzięcza ówczesnemu ministrowi finansów – Markowi Belce – z którego inicjatywy podatek wprowadzono. Wprowadzenie pierwotnie miało mieć charakter tymczasowy.

Jaki jest Podatek Belki?

Podatek ten to zryczałtowana (czyli ustalona z góry) stawka, która wynosi 19% od osiągniętego dochodu. Bez znaczenia jest pochodzenie zysku, dodatkowo nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania takiego przychodu. Taka stawka sprawia, że rozliczanie jest stosunkowo proste i – na przykład przy inwestycji w fundusze inwestycyjne Caspar TFI – rozliczane automatycznie przy wypłacie przez Towarzystwo.

Na przykład, kupiliśmy jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Globalny za 1000 złotych. Po 2 miesiącach zauważyliśmy, że zakupione jednostki są warte 2000 złotych. Osiągnięty zysk to 1000 złotych i to od niego naliczony zostanie podatek w wysokości 190 złotych. W przypadku kwot niepełnych zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Kto płaci podatek od zysków kapitałowych?

W wielu przypadkach odpowiada za to instytucja, która oferuje usługę. Lokaty, konta oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne i inne tego typu instrumenty nie wymagają szczególnej aktywności ze strony klienta. Banki czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych samodzielnie rozliczają się z Urzędem Skarbowym w ten sposób, że na konto odbiorcy trafia już odpowiednio pomniejszona kwota.

W przypadku subfunduszy Caspar TFI kwota widoczna na Platformie Transakcyjnej jest już kwotą pomniejszoną o wszelkie opłaty związane z dystrybucją oraz zarządzaniem. Środki tam widniejące zostają pomniejszone przy wypłacie już tylko wyłącznie o podatek od zysków kapitałowych w przypadku powstania tego zysku.

Sprawdź też nasz poradnik: Jak zacząć inwestować?

Jak nie płacić Podatku Belki?

Istnieją różne możliwości. Od złożonych – jak inwestycje w nieruchomości – po proste – jak inwestycje w IKE bądź IKZE. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) czy Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwalają na gromadzenie środków i pomnażanie ich z myślą o emeryturze. Zgromadzone tam oszczędności nie są obarczone podatkiem, o ile – na przykład – nie zostaną wypłacone przed datą graniczną.

Więcej o tego typu formach inwestowania i oszczędzania możecie przeczytać na stronie F-Trust SA. Znajduje się tam również szeroka oferta tych instrumentów, która umożliwi proste i wygodne porównanie.

Podobne wpisy:

Czytaj także nasze pozostałe poradniki:

Podatek Belki – podatek od zysków kapi…

autor: Caspar TFI czas czytania: 2 min