Jesteś tutaj

Zarząd Caspar TFI S.A.

Jesteśmy zgranym zespołem posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży finansowej. Cieszymy się uznaniem i dobrą reputacją w środowisku inwestycyjnym, zarówno pośród profesjonalistów, jak i pośród inwestorów, co daje rękojmię etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności przez Spółkę.

 

Leszek Kasperski, Prezes Zarządu

 

Z  rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku. Pracował dla dwóch największych renomowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych i największej wówczas firmy asset management. W BZ WBK AIB TFI S.A. oraz BZ WBK AIB Asset Management S.A., był członkiem Zarządu i nadzorował kluczowe piony: sprzedaży, marketingu oraz obsługi klientów. 

 

 

Tomasz Salus, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży Regionu

 

Z rynkiem finansowym związany od końca lat dziewięćdziesiątych. Pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., Banku Zachodnim WBK S.A., BZ WBK AIB Asset Management S.A. oraz w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od września 2010 roku związany z Grupą Caspar jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży. Obecnie Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Sprzedaży Regionu w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Legitymuje się certyfikatem European Financial Guide (EFG), wpisany na Listę Ekspertów Finansowych I stopnia – Asystenci finansowi.