Jesteś tutaj

Zarząd Caspar TFI S.A.

Cieszymy się uznaniem i dobrą reputacją w środowisku inwestycyjnym, zarówno pośród profesjonalistów, jak i pośród inwestorów, co daje rękojmię etycznego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności przez Spółkę.

 

Tomasz Salus, Prezes ZarząduTomasz Salus, Prezes Zarządu

Z rynkiem finansowym związany od końca lat dziewięćdziesiątych. Pracował w Wielkopolskim Banku Kredytowym S.A., Banku Zachodnim WBK S.A., BZ WBK AIB Asset Management S.A. oraz w BZ WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od września 2010 roku związany z Grupą Caspar jako Regionalny Dyrektor Sprzedaży. Obecnie Prezes Zarządu w Caspar Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA. Legitymuje się certyfikatem European Financial Guide (EFG), wpisany na Listę Ekspertów Finansowych I stopnia – Asystenci finansowi.

 

 

Krzysztof Jeske, Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Jeske, Wiceprezes Zarządu

Doświadczenie na rynku produktów inwestycyjnych zdobywał przez ponad 13 lat pracy w Grupie WBK, a następnie BZ WBK. Pracował w WBK AIB Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, Wielkopolskim Banku Kredytowym oraz Banku Zachodnim WBK, gdzie m.in. odpowiadał za przygotowanie produktów depozytowych i inwestycyjnych oraz za proces ich oferowania klientom. Zarządzał również całościowo działalnością BZ WBK w obszarze produktów depozytowych i inwestycyjnych, nadzorował działalność BZ WBK jako agenta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK. Od lutego 2012 roku jest prezesem Zarządu F-Trust SA.